Tài liệu

Sạc bằng ngân sách kWh

Bạn có thể chỉ định ngân sách kWh cho từng người dùng. Việc sạc xe điện sau đó tiêu thụ năng lượng tính bằng kWh được phân bổ trong ngân sách và sẽ dừng ngay khi sử dụng hết ngân sách. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý ngân sách trên thẻ RFID. Nếu một thẻ RFID có ngân sách được bật, Trình quản lý sạc cFos sẽ chuyển sang ngân sách của thẻ RFID. Điều này rất hữu ích cho bãi đậu xe của công ty hoặc khách sạn. Tại đây, bạn có thể cấp thẻ cho khách hàng hoặc khách có lưu trữ năng lượng nhất định.

Ngân sách có thể là một lần hoặc tự động "nạp lại" (tức là đặt lại năng lượng sử dụng về 0) vào hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc một ngày cố định trong năm. Ngoài ra, bạn có thể xác định thẻ RFID có thể đặt ngân sách của người dùng hoặc thẻ RFID khác vừa được phát hành. kWh được lưu trữ trên thẻ có thể được chuyển hoặc chỉ sao chép. Sau đó, bạn có thể xóa thẻ tự động. Bạn cũng có thể tạo thẻ RFID đặt lại năng lượng đã sử dụng của ngân sách về 0. Các chức năng bổ sung này cho phép mọi người thay đổi ngân sách mà không cần phải có quyền truy cập vào giao diện người dùng Trình quản lý sạc. Ví dụ: người chăm sóc có thể sử dụng thẻ đặc biệt để đặt lại ngân sách hoặc bổ sung thêm kWh vào ngân sách hiện có.