Tài liệu

Sạc thân thiện với môi trường

Ngay cả khi không có hệ thống năng lượng mặt trời của riêng bạn và bộ sạc dự phòng bằng năng lượng mặt trời đi kèm, bạn vẫn có tùy chọn sạc xe điện của mình theo cách thân thiện với môi trường với hộp treo tường của chúng tôi và Trình quản lý sạc cFos tích hợp.

Quy trình sạc của ô tô điện của bạn có thể được tối ưu hóa để giảm lượng khí thải CO2 bằng cách sử dụng chức năng Sạc tiết kiệm trong Trình quản lý sạc cFos.

Khi mức sử dụng lưới điện cao, các nhà cung cấp năng lượng có được điện từ năng lượng không thể tái tạo bất chấp biểu giá điện xanh, vì năng lượng gió và mặt trời thường không có đủ số lượng. Vì mức sử dụng mạng thấp hơn vào ban đêm, nên nhà cung cấp năng lượng sau đó có cơ hội tạo ra điện với lượng khí thải CO2 thấp.

Để sạc thân thiện với môi trường và lưới điện nhất có thể, chức năng Sạc tiết kiệm cung cấp tính năng sạc trễ, nhờ đó bạn có thể đặt khoảng thời gian bạn muốn sạc trong lần sạc tiếp theo và khoảng thời gian khả dụng cho bạn. Từ đó, thời gian bắt đầu được tự động tính toán để quá trình sạc tạo ra lượng khí thải CO2 tối thiểu.

Thông tin thêm về sạc thân thiện với môi trường Hình ảnh lá cờ Đức