Документация

Екологично съобразено зареждане

Дори без собствена соларна система и свързаното с нея зареждане на излишъци от слънчева енергия, имате възможност да зареждате електромобила си по екологичен начин с нашата кутия за стена и интегрирания мениджър за зареждане cFos.

Процесите на зареждане на вашия електромобил могат да бъдат оптимизирани за по-ниски емисии на CO2 с помощта на функцията Eco Charging в мениджъра за зареждане на cFos.

Когато използването на мрежата е високо, доставчиците на енергия получават електроенергия от невъзобновяеми източници въпреки тарифите за зелена електроенергия, тъй като вятърната и слънчевата енергия често не са достатъчно достъпни. Тъй като през нощта използването на мрежата е по-ниско, енергийният доставчик на свой ред има възможност да произвежда електроенергия с ниски емисии на CO2.

Затова, за да зареждате по възможно най-екологичния и щадящ мрежата начин, функцията Eco Charging предлага забавено зареждане, при което можете да зададете колко време искате да зареждате при следващия процес на зареждане и колко време имате на разположение. Това се използва за автоматично изчисляване на началния час, при който процесът на зареждане генерира минимални емисии на CO2.

Повече информация за екологично зареждане Снимка на германското знаме