Документация

работа с мениджъра за зареждане cFos с Volkszähler/vzlogger

На адрес Volkszähler можете да прочетете данните от някои електромери на мрежовите оператори с помощта на четец D0. След това тези данни могат да бъдат предоставени на мениджъра за таксуване cFos с помощта на vzlogger.
vzlogger предоставя JSON файл с текущите стойности на броячите. Примерен файл можете да намерите тук: vzlogger-out.json (като ZIP архив).

За да можете да ги четете с мениджъра за зареждане cFos, трябва да създадете персонализиран файл за дефиниция на измервателен уред и след това да го качите като персонализиран измервателен уред. Примерен файл можете да намерите тук: cfos-meter-vzlogger-bi.json (като ZIP архив).
vzlogger създава елемент в масива "data" за всяка стойност на брояча. След това стойностите се достъпват като tuple[0][1].

Редът, в който стойностите на измервателните уреди се появяват в JSON файла, зависи от реда на конфигурацията във vzlogger. Ако работите с електромер с положителен и отрицателен знак на мощността за мрежово захранване (положителен) и захранване (отрицателен), трябва да приложите следната кръпка за vzlogger и съответно да компилирате vzlogger: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476.

Много благодаря на Йоахим Б. за обяснението и за предоставянето на примерните файлове.