Dokumentation

använda cFos Charging Manager med Volkszähler/vzlogger

Volkszähler kan du läsa av data från vissa nätoperatörers mätare med hjälp av en D0-läsare. Dessa data kan sedan göras tillgängliga för cFos Charging Manager med vzlogger.
vzlogger tillhandahåller en JSON-fil med aktuella räknarvärden. En exempelfil finns här: vzlogger-out.json (som ZIP-arkiv).

För att kunna läsa av dem med cFos Charging Manager måste du skapa en anpassad mätardefinitionsfil och sedan ladda upp den som en anpassad mätare. En exempelfil finns här: cfos-meter-vzlogger-bi.json (som ZIP-arkiv).
vzlogger skapar ett element i arrayen "data" för varje räknarvärde. Värdena nås sedan som tupel[0][1].

Ordningen i vilken mätvärdena visas i JSON-filen beror på ordningen för konfigurationen i vzlogger. Om du använder en mätare med positivt och negativt tecken för nätströmmen (positivt) och inmatningen (negativt) måste du tillämpa följande patch för vzlogger och kompilera vzlogger i enlighet med detta: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476.

Ett stort tack till Joachim B. för förklaringen och för att han tillhandahöll exempelfilerna.