Skapa laddningsinfrastruktur med Raspberry Pi

Med hjälp av en Raspberry Pi och cFos Charging Manager kan du lägga till två viktiga funktioner, inte bara till vår EVSE utan även till andra EVSE:s: intelligent lasthantering och överskottsladdning med solel. Som ett alternativ till Raspberry PI kan du också använda en dator med Windows 10.

Användningsscenarier:
Du har en EVSE och vill eftermontera solcellsladdning och lasthantering.
Du vill inrätta en laddningspark med EVSE:er från tredje part och din nätanslutning stöder inte alla EVSE:er med maximal effekt. cFos Charging Manager reglerar laddningseffekten för de anslutna EVSE:erna så lågt som din nätanslutning tillåter.
Du har en laddningspark med lådor från tredje part och ett solcellssystem och vill bara ladda med ditt solcellsöverskott vid vissa tider.

Krav

Installation av EVSE:er

 1. Öppna cFos Charging Manager på din Raspberry Pi genom att skriva in adressen till Raspberry PI i nätverket i webbläsaren och 4712 som port, t.ex. 192.168.2.111:4712.
 2. Registrera din EVSE i ditt nätverk via WLAN (Modbus TCP/IP). Använd tillverkarens anvisningar om det inte är en cFos Power Brain Wallbox
 3. Lägg till alla dina EVSE:er i inställningarna. Använd följande parametrar för enhetens konfiguration: (Figur 1: Exempel för cFos Power Brain Wallbox)
 4. Skärmdump av inställningarna för EVSE-inställningen
  • Enhetstyp: Välj din EVSE
  • Adress: Motsvarande adress i formen IP-adress:port, exempel: 192.168.2.150:4701
  • ID: fylls i automatiskt
  • Valfritt: Fältet: Tillfogad elmätare
 5. Du kan upprepa denna process så ofta som din licens tillåter. I sharewareversionen (utan licenser för laddningspunkter) är 3 laddningspunkter tillgängliga fram till utgångsdatumet
 6. Konfigurationen är nu klar och dina EVSE:er styrs centralt från Raspberry Pi av ett intelligent lasthanteringssystem

Inrättande av en butik med överskott av solceller

(Version 1.7.1079)
För överskottsladdning med solceller kräver cFos charging Manager referensvärden för strömmen. Det finns två möjligheter för detta:

 • Be din elektriker installera en dubbelriktad mätare vid husets anslutningspunkt. Lämpliga mätare är t.ex. Modbus-mätare eller interna nätreferensmätare för ditt solcellssystem(förteckning över mellanliggande mätare som stöds). För att Charging Manager ska kunna beräkna nätförsörjningen oberoende av laddningen av elbilarna måste en mätare med rollen "förbrukning elbil" helst konfigureras för varje EVSE i denna konfiguration. Om du inte kräver individuell registrering av effekten/förbrukade kWh för de enskilda EVSE:erna kan du också konfigurera en eller flera centrala mätare med rollen "Förbrukning EVSE" som mäter den totala effekten för EVSE:erna.
 • Du mäter produktionen från ditt solcellssystem och hushållets förbrukning utan EVSE:er. Be din elektriker installera en stödd elmätare för hushållsförbrukning. Omformare med stöd mäter produktionen automatiskt, du behöver då bara en mätare för din hushållsförbrukning.
  Hushållets förbrukning - elproduktion = solcellsöverskott

Steg för steg-guide:

 1. Öppna användargränssnittet för cFos Charging Manager på din Raspberry Pi.
 2. Inställningar > Lägg till mätare.
 3. Välj din mätare/omriktare och lägg till enhetens adress.
 4. Under rollen Lasthantering väljer du nu:
  • Rutnummer för din mätare för husets överföringspunkt. Om du har installerat en mätare med nätreferens kommer Charging Manager alltid att använda denna som referensvärde
  • eller konsumtion eller produktion för din hushållskonsumtion eller elproduktion
  Exempel för SunSpec Solar Inverter
 5. Du kan konfigurera överskottsladdning med solel för varje enskild användare eller för varje enskild EVSE.
  Användare: Öppna fliken RFID/PIN längst upp i fältet. När du har valt en användare klickar du på Redigera.
  EVSE: Öppna inställningarna för respektive EVSE. Du kan se ett exempel på bild 1 på den här sidan.
 6. Lägg till en regel.
 7. Använd följande parametrar:
  Skärmdump av inställningarna för laddning av solöverskott
  • Solenergi
  • Begränsning av startströmmen: Vi rekommenderar ett värde på 6500 mA (eller ett värde som är något högre än den minsta laddningsströmmen på 6A). Överskottsladdning sker alltså från en inmatning på 6,5 A
  • Överskott av solenergi
 8. Spara inställningarna.
 9. Mer information om överskottsladdning, balanserad överskottsladdning, fasanvändning och lagring av el finns i vår dokumentation om överskottsladdning
 10. Konfigurationen är nu klar och alla registrerade EVSE:er kommer endast att ladda vid solöverskott om motsvarande användare har valts.