Dokumentation

Använd Raspberry Pi med LTE-stick eller LTE-router

En internetanslutning är inte nödvändig för cFos Charging Manager. Lasthanteringen fungerar också utan. Vi rekommenderar dock en internetanslutning eftersom tiden då kan ställas in automatiskt, programuppdateringar kan installeras och systemet kan underhållas på distans (t.ex. via HTTP-åtkomst eller med VNC Viewer).
Istället för en fast nätverksanslutning kan du också använda en LTE-surfstick/LTE-router med SIM-kort. Nedan visas hur du konfigurerar en internetanslutning med en Raspberry Pi 4.

Exempel på uppställning med LTE-pinne

Grafiskt exempel på uppställning med LTE-pinne

Raspberry Pi med cFos Charging Manager drivs med cFos Power Brain Wallbox:er eller EVSE:er från tredje part som stöds på en plats utan internetanslutning, t.ex. i en källare eller på en parkeringsplats utomhus. EVSE:erna kan sedan anslutas till Raspberry Pi via Modbus RTU-kabel. Om du vill ansluta EVSE:er via TCP/IP (LAN eller WLAN) måste Raspberry Pi konfigureras som en router så att den upprätthåller en Internetanslutning med LTE-stickan och samtidigt upprättar ett lokalt nätverk där dessa EVSE:er kan logga in. Den tar därmed på sig rollen som en åtkomstpunkt.
Alternativt kan du använda en separat åtkomstpunkt eller LTE-router (se nedan).

Du behöver:

  • Raspberry Pi 4 behöver du inte nödvändigtvis en bildskärm med mus och tangentbord för att installera den. Du kan också konfigurera en Raspberry Pi utan huvud. Se: Installera cFos Charging Manager på en Raspberry Pi
  • Huawei E3372 LTE Surfstick
  • SIM-kort: Ett mini-SIM-kort passar i Huawei E3372. Med en adapter eller lite skicklighet kan du också sätta in mikro- eller nano-SIM-kort i kortplatsen

I princip fungerar Huawei E3372 LTE Surfstick med den senaste versionen av Raspberry Pi OS via Plug and Play. Om det finns ett lösenord på SIM-kortet behöver du tillgång till det grafiska användargränssnittet för att ställa in det. Det enklaste sättet att ange lösenordet/ PIN-koden är från en webbläsare. För att göra detta anger du 192.168.8.1 i adressfältet. Surfstickens användargränssnitt bör öppnas. När PIN-koden har angetts lagras den i Surfstick.

Exempel på installation med LTE-router

Grafiskt exempel på installation med LTE-router

Fördelen med en LTE-router är att den också kan fungera som en WLAN-åtkomstpunkt. Det innebär att du även kan ansluta EVSE:er via WLAN (Modbus TCP/IP). Alla anslutna EVSE:er har också tillgång till internet och du kan till exempel installera programuppdateringar.