Dokumentation

App-funktioner

Du hittar vår app här:
cFos Charging Manager-app för Android
cFos Charging Manager-app för iOS
cFos Charging Manager-app för Windows

Appen har följande funktioner:

registrera cFos Power Brain Wallbox i WLAN

Appen hittar det aktuella WLAN som din mobiltelefon är registrerad i (det krävs tillstånd för att den ska få tillgång till din mobiltelefons geolokalisering). När du har angett WLAN-lösenordet försöker appen registrera EVSE (via IP-sändningar) i detta WLAN.
Öppna menyn och klicka på "Connect to WLAN". Din dator måste vara ansluten till routern via WLAN. Ange WLAN-lösenordet i fältet "Password" (Lösenord). Mottagarenhetens ID kommer att användas senare. Slå på alla cFos Power Brain Wallboxs som du vill ansluta till WLAN.
Om du nu klickar på "Send SSID and password" (skicka SSID och lösenord) skickas ditt EVSE-lösenord till alla EVSE:er som sedan ansluter till WLAN (om de inte redan är anslutna till ett WLAN).

Obs: WLAN-lösenordet krypteras med en allmän nyckel. Teoretiskt sett är det tänkbart att någon känner till denna allmänna nyckel och kan avlyssna ditt WLAN för att ta reda på WLAN-lösenordet. Om du har säkerhetsproblem med detta är det bättre att konfigurera cFos Power Brain Controller manuellt genom att logga in på dess åtkomstpunkt. Vid ett senare tillfälle kan du välja att ange ett "mottagarenhets-ID" så att lösenordet krypteras med detta på ett avlyssningssäkert sätt. Nackdelen är dock att du då endast kan registrera en cFos-laddningskontroller per körning i ditt WLAN.

Hitta enheter på LAN

När dina enheter har loggats in i nätverket kan appen hitta dem. Därefter kan du tilldela varje enhet en roll (master eller slave) och konfigurera EVSE och mätare.

Ange enheternas administratörslösenord (standardlösenordet vid leverans är ett tomt lösenord). Klicka på "Find units" (hitta enheter). Alla enheter som är registrerade i hemnätverket visas. För varje enhet väljer du om den ska vara master, slav eller ignoreras. För alla EVSE:er kan du nu kryssa för om den interna EVSE:n och S0-mätare 1 och 2 ska användas.

Därefter bör du välja ett nytt lösenord för alla enheter. Detta kan användas som administratörslösenord och även som lösenord för cFos Power Brain Wallbox:s accesspunkter.

Om du väljer alternativet "Add to Installations" läggs den aktuella master/slave-installationen till som en installation i appen Charging Manager och du kan enkelt välja användargränssnittet i menyn senare.

Hantera EVSE:er och installationer

Här kan du manuellt lägga till IP-adressen för EVSE- eller Charging Manager-systemen, ställa in Admin-lösenordet eller en PIN-kod och ställa in meddelandealternativ. Respektive användargränssnitt visas sedan i systemen och du kan hantera dem som vanligt.

Du kan för närvarande hantera anläggningarna så länge din mobiltelefon är ansluten till det nätverk där anläggningen är belägen. Vi arbetar för närvarande på molnstöd, så att du i framtiden kan hantera ditt system när du är på språng. Om du inte vill vänta på detta kan du ställa in en dynamisk IP-adress och konfigurera portvidarebefordran i din router. Ange sedan domänen för din dynamiska IP-adress som IP-adress och du kan redan nu sköta systemet från vägen. På webbplatsen för programvaran cFos finns en omfattande samling instruktioner om hur du konfigurerar portforwarding med en mängd olika enheter.

Android och iOS: Om du anger en giltig PIN-kod för användaren finns det alternativ för meddelanden för olika händelser. Om du vill få meddelanden (även) som administratör aktiverar du alternativet "Admin", anger administratörslösenordet och ställer in önskade meddelandealternativ.

Push-meddelanden

Android och iOS: Med appen kan du ta emot push-meddelanden från cFos Charging Manager och cFos Power Brain Wallbox. Appen sparar de senaste 200 meddelandena på en separat sida. Du kan till exempel bli informerad om laddningens start via ett push-meddelande och vid behov godkänna laddningen med en tidigare definierad PIN-kod.

Obs: Appen körs från cFos Charging Manager och cFos Power Brain Controller firmware version 1.8.