Dokumentation

Avläsning av SML-mätare med optiskt avläsningshuvud

Många "moderna" mätare har ett optiskt gränssnitt, t.ex. en infraröd diod, med vilken vissa strömmätarvärden matas ut i SML-format. CFos Charging Manager stöder dessa mätare och anslutningen av ett optiskt läshuvud. Optiska läshuvuden finns i två versioner: Med 3,3 V TTL-nivå eller med USB-anslutning. Du kan ansluta ett TTL-läshuvud till cFos Power Brain-styrenheten och ett med USB-gränssnitt till Raspberry PI eller Windows.

För att läsa av en mätare som talar SML med ett optiskt läshuvud, behöver du ett läshuvud med TTL-nivå för cFos Power Brain. Detta kopplas enligt följande: För styrenheter med hårdvarurevision 1.1 (Rev. C) och 2.0 (Rev. F):

GND - Pin 10
TxD - Pin 11 - Läsarens RxD är ansluten här
RxD - Pin 12 - Läsarens TxD är ansluten här
Vcc - Pin 15

Ställ sedan in en mätare av typen "SML Meter COM Port" i cFos Charging Manager. Ange COM2,9600,8,N,1 som adress.
Om du använder cFos Charging Manager under Windows eller Raspberry behöver du ett optiskt läshuvud med ett USB-gränssnitt. Ställ in typ "SML Meter" som mätare och ställ in adressen till COMx,9600,8,N,1, där COMx är den COM-port under vilken USB-läsaren rapporterar (liknande Modbus-adaptrar).

Aktivera räknare med blinkande kod

I grundutförandet levererar de "moderna mätanordningarna" som är installerade i mätarskåp endast kWh via ett optiskt gränssnitt. För att kunna få prestandavärden i rätt tid måste de aktiveras med en PIN-kod. Du kan få PIN-koden från din mätpunktsoperatör eller nätverksoperatör. Om du har PIN-koden kan du låsa upp mätaren med en ficklampa: Blinka det optiska gränssnittet en gång. Mätaren gör då ett test av displayen och "PIN" och 4 nollor visas på displayen. Nu kan du öka den första 0 med pulser på ca 1 sek. Nu kan du öka den första 0:an med pulser på ca 1 sek. tills du har angett den första siffran i pinnen. Vänta sedan tills markören hoppar till den andra nollan och öka denna siffra i enlighet med detta genom att blinka pulser. När du har angett alla fyra siffrorna i PIN-koden aktiveras räknaren i 120 sekunder. I detta läge ändrar displayen genom kort blinkning till olika representationer. En av dem är "PIN-kod på". Nu lyser det i ca 5 sekunder tills "PIN off" visas. Du har nu permanent aktiverat överföringen av aktiv effekt via det optiska gränssnittet. Observera att detta också gör det möjligt för vem som helst med en ficklampa att läsa av de olika värdena på mätaren. Tyvärr överförs den aktiva effekten ofta bara som ett totalt värde. CFos Charging Manager beräknar sedan motsvarande strömvärden för faserna. Eftersom detta är föremål för en viss grad av felaktighet bör du därför planera eller fastställa en viss reserv för belastningshanteringsuppgifter.

Mätarställning med Tibber Pulse

För att få data från Tibber-Pulse direkt till Charging Manager måste webbservern på Tibber-Bridge vara permanent aktiverad. För att göra detta kan du utföra följande steg:

 1. Notera lösenordet på bryggan (det finns på QR-koden), t.ex. ABCD-AA11
 2. Dra ut bryggan, koppla in den i kanske 1 sekund, dra ut den igen och koppla in den
 3. Ringen bör nu lysa grönt, som den gjorde i början (nej, du har inte förlorat några inställningar!)
 4. Sök efter WLAN "TibberBridge" på den bärbara datorn/mobiltelefonen, WPA-nyckeln är det lösenord som nämndes ovan
 5. Efter lyckad anslutning, ring upp http://10.133.70.1/params/
 6. Ange användarnamn "admin", lösenord enligt ovan
 7. Längst ner ställer du in attributet "webserver_force_enable" till "true" (skriv in!) och "Store params to flash"
 8. Stäng av och anslut igen, nu bör Pulse-Bridge fungera "normalt" igen
Skapa nu en ny mätare av typen "SLM Meter HTTP" i wallboxen och ange "http://admin:Passwort like oben@IP-der-Tibber-Bridge/data.json?node_id=1" som adress.

Här följer några viktiga anvisningar för hantering av Tibber Pulse.

Avläsa mätaren med Tasmota

Tasmota är ett operativsystem för Espressif ESP-processorer. Du kan ansluta det optiska IR-avläsningshuvudet Hichi IR till en ESP-modul som kör Tasmota. Tasmota tillhandahåller sedan en webbserver från vilken cFos Charging Manager kan läsa in mätardata som fastställts via avläsningshuvudet. Här är Andreas H:s instruktioner om hur du konfigurerar Tasmota i enlighet med detta:

Efter integrering i WLAN ska avläsningshuvudet beskrivas med motsvarande skript i enlighet med den befintliga mätaren.
Webbgränssnittet (IP-läsningshuvud) -> Konsoler -> Redigera skript (lagra skript)
Viktigt: Aktivera "Script enable" och spara
Med den befintliga mätardefinitionen "Tasmota_Smartmeter_http.json" läses en Logarex-mätare av modell LK13BE med SML av.
Det matchande skriptet:

     >D
     >B
     ->sensor53 r
     >M 1
     +1,3,s,16,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
     1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,Power_total_in,1
     1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,Power_total_out,1
     1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
     1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
     1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
     1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
     1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
     1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
     1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
     1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
     1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
     1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
     1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
     1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
     1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
     1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
     1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
     1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
     

Om en annan mätare än den som nämns i exemplet används måste Tasmota tas i drift med ett manus som motsvarar den befintliga mätaren.
Lämpliga Tasmota-skript för de vanligaste modellerna finns på Internet.
Därefter kan resultatet testas med länken http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010. Återkopplingen bör då se ut ungefär så här.
Återkopplingen bör då se ut ungefär så här (exempel: Logarex LK13BE)

     {
     "StatusSNS":{
     "Time":"2022-09-24T10:16:32",
     "LK13BE":{
     "Power_total_in":108.9,
     "Power_total_out":0.0,
     "Power_curr":4294,
     "Power_L1_curr":1390,
     "Power_L2_curr":1453,
     "Power_L3_curr":1450,
     "Volt_L1_curr":235.0,
     "Volt_L2_curr":232.9,
     "Volt_L3_curr":234.2,
     "Amperage_L1_curr":5.96,
     "Amperage_L2_curr":6.33,
     "Amperage_L3_curr":6.25,
     "HZ":50.00,
     "phase_angle_p1":353.1,
     "phase_angle_p2":351.6,
     "phase_angle_p3":353.2,
     "phase_angle_l2_l1":120.1,
     "phase_angle_l3_l1":241.0
     }
     }
     }
     

Därför måste posterna i mätardefinitionen (JSON) anpassas individuellt och laddas upp till cFos WB.

För denna återkoppling kan en användardefinierad räknare skapas i cFos Charging Manager med hjälp av en JSON-definition. I exemplet ovan är det här nedladdningen på sidan med enheter som stöds av cFos Charging Manager. I cFos Charging Manager anger du sedan en räknare av typen "HTTP Input" med adressen till din Tasmota.