Dokumentation

PV överlast
(för firmwareversioner från 1.25.2)

Dokumentationen för överladdning för firmwareversioner < 1.25.2 finns här.

Bestämning av PV-överskott

Med cFos Charging Manager och en solcellsanläggning kan du se till att din bil (nästan (*)) bara laddas när det finns överskott av solkraft. Här är instruktionerna.

För det första måste du se till att cFos Charging Manager kan mäta PV-överskottet. Som standard beräknar Charging Manager överskottet som nätförbrukning minus elbilarnas laddningseffekt (med omvänt tecken). Detta innebär att elbilarnas aktuella laddningseffekt subtraheras från den aktuella nätförbrukningen. Om ett negativt värde då kvarstår, betraktas det (positiva) beloppet som överskott. För PV-överskott tar cFos Charging Manager hänsyn till den aktiva effekten över alla faser. Detta beror på att den dubbelriktade mätaren beräknar balansen, dvs. om ström dras på en fas och matas in på andra, kompenserar den dubbelriktade mätaren strömmarna så att den bara tar hänsyn till om och hur mycket ström som dras eller matas in totalt sett. Om du vill beräkna PV-överskottet på ett annat sätt kan du ställa in en formel under de allmänna inställningarna för Charging Manager.

Charging Manager tillämpar sedan den överskjutande aktiva PV-effekten på de faser som faktiskt används eller förutses för att avgöra om en bil får laddas. För varje wallbox gäller den minsta laddningsström som anges i inställningarna, vanligtvis 6 A, eller mer för vissa bilar. Det är därför endast möjligt att ladda från denna minimiström med PV-överskott. Det innebär att minst 6 A × 230 V = 1,4 kW måste finnas tillgängligt för enfasladdning och ca 4,2 kW för trefasladdning. Om så är fallet kan laddningshanteraren starta laddning med PV-överskott.

(*) På grund av mät- och beräkningsfelaktigheter kan det förekomma en liten nätreferens eller en liten inmatning i gränsområdet.

Mätning av PV-överskott

För att cFos Charging Manager ska kunna fastställa PV-överskottet måste den veta vilken effekt som flödar vid nätets överföringspunkt, dvs. vid den dubbelriktade mätaren, och även veta vilken laddeffekt som för närvarande används. De allra flesta PV-system är installerade med en "smart mätare" som mäter nätförbrukningen eller inmatningen. Du måste därför konfigurera denna mätare i cFos Charging Manager som en bricka med rollen "Nätreferens". Du behöver också en wallbox med en mätare eller så kan du installera en separat mätare och fästa den på wallbox-plattan.
Obs: Om du inte kan läsa av nätförsörjningen från ditt solsystem har du möjlighet att installera en extern dubbelriktad mätare nära den dubbelriktade mätaren och läsa av den med cFos Charging Manager.

Alternativt kan du också mäta alla generatorer och alla konsumenter (utan elbil). CFos Charging Manager kan då också bestämma PV-överskottet som produktion minus förbrukning. Här är de två möjliga mätkoncepten: Illustration av mätkoncept

För att säkerställa att laddning av PV-överskott blir framgångsrik måste du utföra följande steg

 1. Välj ett av de två mätningskoncepten och konfigurera motsvarande mätare som enheter (brickor) i cFos Charging Manager. Här kan du också konfigurera dina växelriktare med rollen "Generation" och dina batterilagringssystem med motsvarande roll.
 2. Kontrollera om rimliga värden visas i mätarplattorna. PV-överskottet som beräknas eller anges av dig med hjälp av en formel visas i Charging Managers instrumentpanel. Kontrollera att de värden som visas där är korrekta.
 3. Konfigurera en debiteringsregel för PV-överskott, se nedan.
 4. Kontrollera att faserna är korrekt inställda för din bil.
Här hittar du en steg-för-steg-guide för laddning av PV-överskott.

Hur många faser ska användas för laddning?

Om du alltid laddar samma bil kan du ställa in de använda faserna permanent i inställningarna för wallbox-plattan, annars ställer du in faserna på "Bestäm". Med "Bestäm" antar laddningshanteraren enfasladdning efter att bilen har anslutits. Om wallboxräknaren visar att andra faser används kommer den ihåg detta under hela laddningsprocessen, tills bilen kopplas ur. Som förklarats ovan kan den då bestämma den minsta effekt som krävs för PV-överskottsladdning och starta laddningen så snart denna effekt uppnås.
Obs: Om du laddar med olika bilar och därför ställer in fasutnyttjandet på "Bestäm", kan laddningen starta med 1,4 kW under några sekunder på grund av den inledande enfasprognosen. Laddningshanteraren stänger sedan av laddningen igen efter en kort stund och startar om den först när det finns tillräckligt med överskottsström för de faser som faktiskt används.
Om du har en wallbox med fasomkoppling kan du använda denna funktion för att växla de använda faserna vid tillfällen då solsystemet inte alltid kan generera tillräckligt med ström för trefasladdning och därmed ladda i enfas med mindre solkraft. Här hittar du våra anvisningar för fas omkoppling och vår dokumentation om automatisk fasomkoppling.

Stationär batterilagring

Styrsystemet i ett batterilagringssystem för hushåll försöker alltid minimera förbrukningen och inmatningen till nätet. Det innebär att innan el tas ut från nätet laddar lagringssystemet ur och innan el matas in på nätet laddar lagringssystemet. Du kan informera cFos Charging Manager om den aktuella laddnings- och urladdningskapaciteten genom att ställa in en mätarbricka med rollen "Storage". Här kan du läsa av lagringstankens aktuella prestanda från din enhet. Om ditt lagringssystem inte har någon mätare kan du eftermontera en separat dubbelriktad mätare. Mätarplattan måste visa positiva värden när ackumulatortanken laddas och negativa värden när den töms.
Rollen för den motsvarande mätarplattan måste vara inställd på antingen "Storage Home" eller "Storage All". I båda fallen ignorerar cFos Charging Manager när lagringstanken laddas, dvs. den betraktar inte laddningen av lagringstanken som förbrukning, eftersom lagringstanken omedelbart slutar att laddas så snart nätförbrukning inträffar. CFos Charging Manager betraktar endast urladdningseffekten som produktion för ett lagringssystem med rollen "Storage All", dvs. först då används den som överskott. Vissa av våra kunder har köpt sina lagringssystem med avsikt att även använda dem för att ladda elbilar, dvs. de använder rollen "Storage All". De flesta av våra kunder vill undvika laddningscykler för batterilagringssystemet genom att ladda elbilen och väljer därför rollen "Storage Home". Urladdningseffekten bör därför endast användas för den återstående hushållsförbrukningen och inte för överladdning av elbilen. I rollen "Storage Home" ignorerar därför cFos Charging Manager urladdningseffekten i händelse av ett överskott.
Nyare versioner av cFos Charging Manager stöder exakt styrning av batterilagringssystemet med hjälp av laddningsregler för batterilagringssystem. Om du har ett styrbart batterilagringssystem kan du använda detta för att optimera laddningen ytterligare.

Regler för laddning av PV-överskott


            Skärmdump av dialogregeln för överskottslastning

Laddningsregler för wallboxar, som du kan ställa in antingen för wallboxen, för användaren eller för en specifik RFID, har alternativet "PV-överskott". När cFos Charging Manager distribuerar laddningseffekten tar den hänsyn till det beräknade PV-överskottet och alla laddningsregler för vilka detta alternativ är inställt i det första steget. Först i ett andra steg distribuerar den laddningseffekten till bilar som inte "vill" ha överskott av PV-laddning. För överskottsladdning, ställ in villkoret "PV-överskott >= x" i laddningsregeln, typiskt PV-överskott ≥ 6500 mA. Som en åtgärd konfigurerar du regeln så att den levererar det tillgängliga PV-överskottet. Du kan också ställa in hur länge villkoret får underskridas och regeln fortfarande exekveras. Vi rekommenderar 300 sekunder. Detta innebär att om ett moln minskar solenergin i högst 5 minuter under överskottsladdning, laddar systemet med minsta laddningsström i 5 minuter, även när det drar från elnätet. På så sätt undviks frekventa laddningsstopp vid skiftande väderförhållanden.

Tips och råd

Avläsning av värden från solelsystemet: Många växelriktare och smarta mätare i solelsystemet kan avläsas med mätaren "SunSpec Solar Inverter / Meter". Hos SMA installeras vanligtvis SMA Homemanager. Laddningshanteraren cFos har en egen mätartyp för detta ändamål. Fronius och Kostal har bra support för SunSpec. Det finns en separat mätardefinition för Kostal Powermeter (nätreferensmätare). Du kan försöka läsa av äldre Kostal-växelriktare med en HTTP-baserad mätardefinition. Du kan ladda ner olika mätardefinitioner från vår sida med enheter som stöds av cFos Charging Manager. För många kinesiska enheter erbjuder vi mätardefinitioner för nätreferensmätaren, växelriktaren och batterilagret. För hybridväxelriktare med SunSpec måste du kontrollera om batterikraften ingår i växelriktarkraften. Generering och batterikraft måste läsas separat. Här kan våra anvisningar för vissa mätare och växelriktare vara till hjälp.

Obs: För att laddningsreglerna ska kunna följas måste lasthanteringen vara aktiv, dvs. läget måste vara inställt på "Lastfördelning", inte "Övervaka".
Tips: Om din PV-anläggning inte längre genererar den minsta effekt som krävs för laddning på vintern eller under övergångsperioden, kan du även ange ett värde under 6000 mA som startströmgräns. Systemet kommer då att ladda med solöverskott med partiell nätförsörjning.

Tips: För att säkerställa att din bil är laddad nästa morgon kan du ange en tidsbaserad regel utöver överskottsregeln: Tid, start: 21:00, slut 6:00, ström 6000. dvs. om bilen på natten fortfarande behöver el för att laddas helt, kan du antingen ladda från nätet eller från en lagringsenhet

Steg-för-steg-instruktioner för installation av PV-överskottsladdning (solöverskottsladdning)
Användarrapport om överskottsladdning med Shelly 3EM (PDF)
Användarrapport om överskottsladdning med Solaredge