Dokumentation

Fasomkoppling mellan 1-fas och 3-fas laddning

Fasomkoppling är meningsfullt för att utnyttja effekten i ett solcellssystem optimalt. En wallbox signalerar till elbilen med vilken maximal ström (per fas) den får laddas. Det är inte möjligt att signalera mindre än 6 A laddningsström till bilen. Bilen kan dock understiga detta värde, t.ex. när batteriet är nästan fullt. Vid 3-fasig laddning kan wallboxen inte signalera mindre än 3 * 6 A * 230 V = 4,14 kW till bilen. Detta är dock mer än vad många solcellssystem kan leverera, särskilt under vintermånaderna. För enfasladdande bilar är den minsta effekt som väggboxen kan signalera till bilen 1 * 6 A * 230 V = 1,38 kW. Många solcellssystem kan leverera denna effekt även på vintern eller när det är mycket molnigt. Det är därför vettigt att ladda bilen med endast en fas när solenergin är låg.

CFos Power Brain Wallbox "Solar" har en extra 1-fas-kontaktor och ger därmed möjlighet att växla mellan 1-fas- och 3-fasladdning i inställningarna. Under säsongen när solsystemet levererar tillräckligt med ström kan du ställa in wallboxen på 3-fas och under resten av tiden på 1-fas. Denna inställning blir aktiv när laddningspluggen dras ut. Med fasomkoppling kan du utnyttja din solenergi optimalt. CFos Power Brain Wallbox styr laddningsströmmen på ett sådant sätt att det i möjligaste mån inte sker något uttag från elnätet och så lite inmatning som möjligt, och solenergin hamnar i din bil.

Automatisk fasomkoppling:
Tanken är att faserna ska växlas automatiskt beroende på solenergin. Ladda 1-fas på morgonen och växla till 3-fas när det finns tillräckligt med ström runt middagstid, växla sedan tillbaka till 1-fas på eftermiddagen. Tyvärr finns det vissa bilar för vilka automatisk fasomkoppling innebär risker. För cFos Power Brain Solar-väggboxar erbjuder vi (från firmwareversion 1.24.0) automatisk fas omkoppling, men innan du aktiverar den måste du bekräfta för oss att du använder den på egen risk och att vi inte är ansvariga för eventuella skador. Under alla omständigheter är manuell fasomkoppling (se nedan) en förutsättning för automatisk fasomkoppling.

Fasomkoppling i uppkopplat tillstånd

Vid växling mellan enfas- och trefasladdning kan det uppstå problem i vissa bilar. Bilen initialiserar sin laddningsenhet till ett "säkert" tillstånd när laddningskontakten inte är inkopplad, eftersom den inte kan veta om enfas- eller trefasladdning kommer att ske under nästa laddningsprocess. Vissa bilar antar att faserna inte ändras när de är inkopplade. Om trefasladdning används och faserna sedan kopplas bort, kan bilen anta att det är strömavbrott på de bortkopplade faserna. Om man använder enfasladdning och sedan lägger till faser, kan bilen ha kortslutit oanvända faser och sedan kan maximal kortslutningsström flöda när faserna läggs till - med skador på den laddningsenhet som är installerad i bilen, wallboxen och/eller hushållsinstallationen! För att undvika detta ändrar cFos Power Brain Wallbox endast fasanvändningen när laddningskontakten är urdragen. Du kan dock även aktivera fasomkoppling vid inkoppling om du vet att din bil är konstruerad för det. Vid fasomkoppling i inkopplat tillstånd stoppas laddningen vid behov, kontaktorn stängs av och spänningsnivån på styrledningen CP ställs in på ett värde nära 0V under 120 sekunder. Detta bör signalera till bilen att laddningskontakten är urdragen och få bilen att återinitialisera laddningsenheten. Huruvida detta fungerar beror på bilen. Det kan t.ex. finnas en mekanisk sensor på bilens ladduttag som känner av att laddkontakten inte är urdragen och bilen initialiserar därför inte laddningsenheten. Din biltillverkare talar om för dig om fasväxling är tillåten med din bil när den är inkopplad. Fråga tillverkaren om laddaren måste kopplas ur för fasdetektering eller om laddningen endast får avbrytas (och i så fall hur länge). Ange exakt modellbeteckning och tillverkningsår för din bil. Du kan aktivera fasomkopplingen på egen risk när laddaren är inkopplad. I detta fall ansvarar vi inte för eventuella skador som orsakas av fasomkopplingen i inkopplat tillstånd. Om du är osäker, låt fasomkopplingen vara urkopplad.

För att ge dig en indikation kommer vi att försöka ge dig bilmodeller där fasändringen fungerar eller inte fungerar. Detta är endast i informationssyfte. Endast din biltillverkare kan göra ett bindande uttalande här. Om din bil tillåter fasväxling när den är inkopplad, skulle vi vara glada att få feedback och lista modellen här i enlighet med detta.

Om du vill testa fasomställningen med bilen inkopplad(på egen risk!) rekommenderar vi att du först testar om omställningen från 3-fas till 1-fas fungerar utan problem och först därefter testar om omställningen från 1-fas till 3-fas också fungerar.

Lista över bilmodeller enligt okontrollerad feedback från våra kunder

Fasväxling möjlig när den är ansluten

 • Audi e-tron 55 quattro - Tillverkningsår 12/2022, modellår 2023
 • Fiat New 500 (Cabriolet) Icon - Tillverkningsår 12/2022 - 02/2023 (87 kW / 42 kWh batteri)
 • Hyundai IONIQ5 - Tillverkningsår 2022 (160 kW / 72,6 kWh batteri)
 • Kia EV6 77,4 KWh AWD - Konstruktionsår 12/2022
 • MG5 - Byggnadsår 2022
 • Renault Megane E-Tech Techno - tillverkningsår 2023 (60 kWh batteri)
 • Skoda Enyaq iV50 - Tillverkningsår 2023
 • Tesla Model 3 SR - Första registrering 12/2022
 • Tesla Model Y LR - 2023 MadeInChina
 • Tesla Model Y LR - Första registrering 06/2023
 • Tesla Model Y Performance - Tillverkningsår 06/2022 (DE)
 • Tesla Model Y SR - Första registrering 02/2023
 • Volvo XC40 BEV - 2023
 • VW ID.4 GTX - Konstruktionsår 07/2023
 • VW ID.Buzz Pro - 2023

Fasväxling inte möjlig när kontakten är ansluten

 • Hyundai Kona
 • Kia eNiro (äldre firmware-version / 11 kW laddare)
 • Peugeot e-208 - Tillverkningsår 2022
 • Renault Zoe
 • VW ID.4 Pro S - modellår 2022 (uppdatering av firmware kan krävas)
 • Fordon (t.ex. den nya Smart) med Zoe-laddningsteknik

Fasväxling fungerar med ditt fordon?

Har du framgångsrikt provat fasväxling med ditt fordon och cFos Power Brain Wallbox? Vänligen meddela oss detta på att vi kan utöka listan över kompatibla fordon.