Dokumentation

Värmepumpar

CFos Charging Manager stöder även värmepumpar med SG Ready-ingångar. Värmepumpen har två omkopplingsingångar för SG Ready:

Driftstatus 1: Plintar 1:0 - Hård blockering av nätet
Driftstatus 2: Plintar 0:0 - Normal drift med möjlig blockering av nätet under max. 2 timmar
Driftstatus 3: Plintar 0:1 - Ökad drift, rekommendation för nätet: Använd energi
Driftstatus 4: Plintar 1:1 - Instruktion för nätet: Definitiv start, använd energi om möjligt

Om du ansluter en kopplingsutgång till den andra terminalen, t.ex. ett "Shelly-relä", kan du växla mellan driftläge 2 och 3 med hjälp av Charging Manager. I styrningen av värmepumpen måste du då ställa in att värmepumpen ska gå när kontakt 2 är aktiv, om motsvarande energi krävs.

Illustration av konfigurationen av en värmepump i cFos Charging Manager Sedan kan du lägga till en wallbox "Heatpump SG Ready" i cFos Charging Manager, samt en mätare för att styra kopplingsutgången, t.ex. "Shelly Relay". I wallboxens inställningar ställer du in den lägsta och högsta laddningsströmmen till den aktiva värmepumpens effekt. Använd dessutom parametern "Output Device ID" för att tala om för Charging Manager vilket enhets-ID kopplingsutgången har, t.ex. M1. CFos Charging Manager ställer sedan in variabeln "output1" för detta enhets-ID till 1 om värmepumpen ska köras, annars till 0.

Ur cFos Charging Managers synvinkel är värmepumpen en speciell wallbox med en inkopplad bil. Detta gör att du kan tilldela prioriteringar och laddningsregler för värmepumpen och driva den t.ex. med PV-överskott. En värmepump som är installerad som en wallbox betraktas inte som en vanlig hushållsförbrukare, dvs. dess förbrukning dras inte av från PV-överskottet (vilket också är fallet när elbilen laddas). CFos Charging Manager antar som standard att värmepumpen alltid behöver maximal ström. Om du integrerar en mätare i Charging Manager som mäter värmepumpens ström, kan du fästa den på wallboxen "Heatpump SG Ready". Då känner Charging Manager till den faktiska förbrukningen.

Du kan alltså realisera en enkel värmepumpsstyrning med cFos Charging Manager, förutsatt att din värmepump har en brytaringång (eventuellt även äldre modeller som inte är SG Ready).

Vissa wallboxar kan även styras via Modbus. Vi följer vad som händer på marknaden och kommer vid behov att bygga in stöd för detta.

Vi ser fram emot att få din feedback när du använder cFos Charging Manager med värmepumpar.