Documentatie

Warmtepompen

De cFos Charging Manager ondersteunt ook warmtepompen met SG Ready ingangen. De warmtepomp biedt twee schakelingangen voor SG Ready:

Bedrijfsstatus 1: Klemmen 1:0 - Harde blokkering van het elektriciteitsnet
Bedrijfsstatus 2: Klemmen 0:0 - Normaal bedrijf met mogelijke blokkering van het elektriciteitsnet gedurende max. 2 uur
Bedrijfsstatus 3: Klemmen 0:1 - Verhoogd bedrijf, aanbeveling van het elektriciteitsnet: energie gebruiken
Bedrijfsstatus 4: Klemmen 1:1 - Instructie van het elektriciteitsnet: definitief starten, indien mogelijk energie gebruiken

Als je een schakeluitgang aansluit op de tweede aansluiting, bijvoorbeeld een "Shelly-relais", kun je met de laadmanager schakelen tussen bedrijfstoestanden 2 en 3. In de besturing van de warmtepomp moet je dan instellen dat de warmtepomp moet draaien als contact 2 actief is, als de overeenkomstige energie nodig is.

Illustratie van de configuratie van een warmtepomp in de cFos Laadmanager Dan kun je een wallbox "Heatpump SG Ready" toevoegen in de cFos Charging Manager, evenals een meter om de schakeluitgang te regelen, bijvoorbeeld "Shelly Relay". Stel in de instellingen van de wallbox de minimale en maximale laadstroom in op het vermogen van de actieve warmtepomp. Gebruik daarnaast de parameter "Output Device ID" om de Laadmanager te vertellen welke apparaat-ID de schakeluitgang heeft, bijvoorbeeld M1. De cFos Laadmanager stelt dan de variabele "output1" voor deze apparaat-ID in op 1 als de warmtepomp moet draaien, anders op 0.

Vanuit het standpunt van de cFos-laadmanager is de warmtepomp een speciale wallbox met een ingeplugde auto. Hierdoor kun je prioriteiten en laadregels toewijzen aan de warmtepomp en deze bijvoorbeeld laten werken met een PV-overschot. Een warmtepomp die is ingesteld als wallbox wordt niet beschouwd als een normaal huishoudelijk verbruik, d.w.z. het verbruik ervan wordt niet afgetrokken van het PV-overschot (zoals ook het geval is bij het opladen van de elektrische auto). De cFos Laadmanager gaat er standaard van uit dat de warmtepomp altijd de maximale stroom nodig heeft. Als je een meter in de Laadmanager integreert die de stroom van de warmtepomp meet, kun je die vastmaken aan het wallbox "Heatpump SG Ready". Dan weet de Laadmanager wat het werkelijke verbruik is.

Zo kun je een eenvoudige warmtepompregeling realiseren met de cFos Charging Manager, op voorwaarde dat je warmtepomp een schakelingang heeft (mogelijk ook oudere modellen die niet SG Ready zijn).

Sommige wallboxen kunnen ook via Modbus worden aangestuurd. We volgen wat er op de markt gebeurt en zullen indien nodig ondersteuning hiervoor inbouwen.

We kijken uit naar voor je feedback bij het gebruik van de cFos Charging Manager met warmtepompen.