Documentatie

Overzicht van configuratievoorbeelden voor cFos Power Brain / Charging Manager

Hieronder vindt u enkele configuratievoorbeelden. Klik op de links hieronder om direct naar het voorbeeld te gaan:

In de onderstaande voorbeelden wordt een cFos Power Brain Wallbox met bijgeleverde cFos Charging Manager gebruikt als centrale besturingseenheid. Als alternatief kan ook een Raspberry Pi worden gebruikt. De cFos Charging Manager (reeds geïntegreerd in de cFos Power Brain Wallbox) kan EVSE's en meters aansturen via LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) en (twisted) pair (modbus RTU). Een Modbus proxy wordt ook ondersteund, zodat u beide kunt combineren. Voor meer informatie over de aansluitmogelijkheden, zie: Aansluitmogelijkheden.

In de cFos Power Brain Wallbox zijn de "interne" EVSE en de interne S0-meters 1 en 2 altijd als apparaten ingesteld en worden als tegels weergegeven. Deze kunnen niet gewist, maar indien nodig alleen gedeactiveerd worden. EVSE en S0-meter 1 zijn geactiveerd, S0-meter 2 is gedeactiveerd. Om de tegel van S0-meter 2 te kunnen zien en configureren, moet onder "Start" bij "Apparaten" het selectievakje "Alles weergeven" geactiveerd worden. Het IP-adres, de poort en de Modbus ID liggen vast voor al deze interne apparaten. U hoeft hier niets te configureren. Standaard is de cFos Charging Manager geactiveerd, d.w.z. de modus is "load sharing". Dit betekent dat de cFos Power Brain Wallbox met alle functies in de standaardinstelling werkt. Als u een cFos Power Brain Wallbox als slave wilt gebruiken, moet u de modus op "watch" zetten. Verder hoeft u niets in de slave EVSE te configureren, zolang u de standaardwaarden 4701, 4702 en 4703 voor TCP poort voor EVSE en S0 meter 1 en 2, evenals Modbus ID 1, 2 en 3 gebruikt.

1 EVSE, 1 meter zonne-energie, zonne-overschot

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en de S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De rol van de S0-meter is "opwekking", want hij meet het vermogen van het zonnesysteem.
De EVSE heeft bijv. 15 kW huisaansluitvermogen plus zonne-energie tot zijn beschikking. De laadregel zorgt ervoor dat er pas wordt geladen als een minimale stroom van 6,5 A is bereikt. Overtollig laden

1 EVSE, 1 meter voor e-auto verbruik, Sunspec zonnesysteem, zonneoverschot

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De S0-meter 1 van de cFos Power Brain Wallbox 11kW en is zo bedraad dat alleen de door de EVSE afgenomen stroom wordt gemeten. De rol van de S0-meter is "verbruik e-auto"
De EVSE heeft bijv. 15 kW huisaansluitvermogen plus zonne-energie tot zijn beschikking. De laadregel zorgt ervoor dat er pas geladen wordt als er een minimale stroom van 6,5 A is bereikt. Overtollige lading.
Het adres van de SunSpec Solar Inverter kunt u vinden in de instellingen van uw router. Als voorbeeld is hier nu 192.168.2.155:4702 ingevoerd

1 EVSE, 1 meter E-auto verbruik

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De S0-meter 1 van de cFos Power Brain Wallbox 11kW en is zo bedraad dat alleen de door de EVSE opgenomen stroom wordt gemeten. De rol van de S0-meter is "E-car verbruik".
De "huisaansluiting" heeft 15 kW. Dit vermogen is statisch beschikbaar (aangezien er geen huisaansluitingsmeter is). U moet de fasen van de S0-meter instellen zoals de auto ze daadwerkelijk gebruikt, d.w.z. meestal L1 of L1+L2+L3.

1 EVSE, 1 meter verbruik huis

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De S0-meter 1 van de cFos Power Brain Wallbox 11kW en is zo bedraad dat alleen de stroom die door het huis (zonder de EVSE) wordt afgenomen, wordt gemeten. De rol van de S0-meter is "verbruik".
De huisaansluiting heeft 15 kW. Het vermogen van de S0-meter wordt van dit vermogen afgetrokken. De rest is beschikbaar voor het opladen van de e-auto. Als er kortstondige belastingspieken in het huis optreden, wordt het laadvermogen verminderd. Om de 15 kW niet te overboeken, is er een reserve van 2 kW ingesteld.

1 Wallbox, 1 Netvoedingsmeter

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de wallbox (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne wallbox en interne Modbus-meter al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven. De 2e Modbus-meter (rol netvoeding) is zo geïnstalleerd dat hij de verbruikte elektriciteit op het huisaansluitpunt meet, dus het wallboxverbruik en het huisverbruik. De huisaansluiting heeft 15 kW. Het vermogen van de 2e Modbus-meter wordt van dit vermogen afgetrokken. De rest is beschikbaar voor het opladen van de e-auto. Als er kortstondige belastingspieken optreden in het huis, wordt het laadvermogen omlaag geregeld. Om de 15 kW niet te overboeken, is er een reserve van 2 kW ingesteld.

1 wallbox, 1 meter Netvoeding (bidirectioneel)

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

In de wallbox (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne wallbox en interne Modbus-meter al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven. De 2e Modbus-meter (rol netreferentie) is zo geïnstalleerd dat deze de stroom meet die op het huisaansluitpunt plaatsvindt, d.w.z. Wallbox-verbruik, huisverbruik en opwekking door het zonnesysteem. De huisaansluiting heeft 15 kW. Van dit vermogen wordt het vermogen van de 2e Modbus-meter afgetrokken (als de meter positieve waarden aangeeft) of opgeteld (als de meter negatieve waarden aangeeft, d.w.z. er wordt stroom toegevoerd). Rekening houdend met de laadstroom van de wallbox kan de Laadmanager het zonneoverschot berekenen, maar ook de belasting op de huisaansluiting meten. Als er kortstondige belastingspieken optreden in het huis, wordt het laadvermogen verlaagd. Om de 15 kW niet te overboeken, is er een reserve van 2 kW ingesteld. In deze configuratie kun je regels instellen voor het laden van het PV-overschot.

2 EVSE's, 1 meter voor huishoudelijk verbruik

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bediening
Beide EVSE's delen het aansluitvermogen van het huis van 15kW minus 500 W regelreserve. De EVSE-meter heeft de rol van "verbruik", d.w.z. hij meet wat het huis op dat moment nodig heeft (zonder EVSE's). Het laadvermogen minus het huishoudelijk verbruik wordt verdeeld over beide EVSE's. Met 15kW en 500W reserve is 14,5kW beschikbaar voor het laden. Als het huis bijvoorbeeld nog 3kW nodig heeft en beide EVSE's tegelijkertijd laden, krijgt elke EVSE 5,75kW laadvermogen.
De juiste Modbus-poorten en slave-ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's, meters en omvormers
1. Master
In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0 meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
2. Slave
De 2e EVSE (slave) is met het WLAN (huisnetwerk) verbonden. Hij wordt als Modbus (TCP/IP) slave gebruikt. Het adres is daarom bijv. 192.168.2.150:4701 en slave-ID 1.
De slave is met fasedraaiing 120 graden aangesloten, d.w.z. de elektricien heeft de fasen t.o.v. de master gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's op L1 laden. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Als beide auto's slechts in één fase laden, kunnen beide auto's volledige stroom op hun fase ontvangen.
S0 meter :
De S0 meter is aangesloten op de S0-1 ingang van de master en heeft daarom standaard waarden zoals hierboven beschreven. Hij kan ook in slave S0-1 hangen en heeft dan bijvoorbeeld het adres 192.168.2.150:4702, slave ID 2.

2 EVSE's, 1 meter voor huishoudelijk verbruik, 1 omvormer

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bediening
Beide EVSE's delen het aansluitvermogen van het huis van 15kW minus 500 W regelreserve. De EVSE-meter heeft de rol van "verbruik", d.w.z. hij meet wat het huis op dat moment nodig heeft (zonder EVSE's). Het beschikbare laadvermogen is het huisaansluitvermogen van 15 kW minus 500 W regelreserve minus het huisverbruik, gemeten met de S0-meter, plus het zonnevermogen zoals gemeten door de SMA omvormer. Dus als het huis 2,5 kW nodig heeft en het zonnesysteem genereert 4 kW, dan hebben de EVSE's samen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW beschikbaar. Deze worden in tweeën gedeeld als beide tegelijkertijd laden.
De juiste Modbus poorten en slave ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's, meters en omvormers
1. Master
In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0 meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
2. Slave
De 2e EVSE (slave) is met het WLAN (huisnetwerk) verbonden. Hij wordt als Modbus (TCP/IP) slave gebruikt. Het adres is daarom bijv. 192.168.2.150:4701 en slave-ID 1.
De slave is met 120 graden fasedraaiing aangesloten, d.w.z. dat de elektricien de fasen ten opzichte van de master heeft gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's op L1 laden. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Als beide auto's slechts in één fase laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen.
Meter :
De eerste S0 meter is aangesloten op de S0-1 ingang van de master en heeft daarom standaard waarden zoals hierboven beschreven. Hij zou ook in slave S0-1 kunnen hangen en zou dan bijvoorbeeld het adres 192.168.2.222:502, slave ID 3 hebben.
De tweede "meter" is dus een SMA omvormer die aan het WLAN (huisnetwerk) hangt. Deze heeft de rol "opwekking".

2 EVSE's, 1 meter huishoudelijk verbruik, 1 meter onbekend zonnestroomsysteem

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bedrijf
Beide EVSE's delen het huisaansluitvermogen van 15 kW minus 500 W regelreserve. Het actuele huisverbruik wordt van dit vermogen afgetrokken en het actuele zonnevermogen wordt erbij opgeteld. Dus als het huis 2,5 kW nodig heeft en het zonnesysteem genereert 4 kW, dan hebben de EVSE's samen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW beschikbaar. Deze worden in tweeën gedeeld als beide tegelijkertijd laden.
De juiste Modbus poorten en slave ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's, meters en omvormers
1. Master
In de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0 meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
2. Slave
De 2e EVSE (slave) is met het WLAN (huisnetwerk) verbonden. Hij wordt als Modbus (TCP/IP) slave gebruikt. Het adres is daarom bijv. 192.168.2.150:4701 en slave-ID 1.
De slave is met 120 graden fasedraaiing aangesloten, d.w.z. dat de elektricien de fasen ten opzichte van de master heeft gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's op L1 laden. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Als beide auto's slechts in één fase laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen.
Meter :
De eerste S0 meter is aangesloten op de S0-1 ingang van de master en heeft daarom standaard waarden zoals hierboven beschreven. Hij telt het huisverbruik en heeft daarom de rol "verbruik".
De tweede meter kan een Modbus-meter zijn, bijv. ABB B23, Eastron of Orno en hangt via een Modbus 2-draadsverbinding aan de Modbus-aansluiting van de cFos Power Brain Wallbox (master) en als COM-parameters is de meter ingesteld op 9600 baud, 8 databits, geen pariteit en 1 stopbit. Zijn slave ID is 1. Zijn rol is "opwekking", want hij meet het vermogen van het zonnesysteem.

2 EVSE's, statische huisaansluiting

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bedrijf
Beide EVSE's delen de statisch toegewezen 15 kW. Dit betekent dat als er maar één aan het laden is, deze 11 kW ontvangt. Als beide tegelijk laden, ontvangen beide 7,5 kW (minus 500 W ingestelde regelreserve).
De juiste Modbus poorten en slave ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

1. Master
De interne EVSE en S0 meter 1 zijn in de master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
2. Slave
De tweede EVSE (slave) is met het WLAN (huisnetwerk) verbonden. Deze wordt als Modbus-slave gebruikt. Het IP-adres in de EVSE wordt hier als adres voor deze EVSE ingevoerd (bijv. 192.168.2.150). Poort voor de EVSE is 4701, slave-ID 1.
De slave is met fasedraaiing 120 graden aangesloten, d.w.z. de elektromonteur heeft de fasen ten opzichte van de master gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's enkelfasig of tweefasig laden. Als beide auto's alleen enkelfasig laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het de individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Het laadvermogen wordt verdeeld over de laadwagens. Als er geen meters zijn aangesloten, gaat de cFos Charging Manager ervan uit dat de auto altijd het vermogen neemt dat hem wordt aangeboden. Zonder meters kunt u permanent instellen welke fasen door de auto worden gebruikt.

2 EVSE's, statische huisaansluiting, 2 meters aangesloten op de EVSE's

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bedrijf
Beide EVSE's delen de statisch toegewezen 15 kW. Dit betekent dat als er maar één aan het laden is, deze 11 kW ontvangt. Als beide tegelijk laden, ontvangen beide 7,5 kW (minus 500 W ingestelde regelreserve). Met de aangesloten meters kan de Charging Manager meer dan 7,5 kW aan een EVSE toewijzen als de andere EVSE op dat moment minder nodig heeft.
De juiste Modbus-poorten en slave-ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's, meters en omvormers
1. Master
In de Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De eerste S0-meter is hier vastgepind. Voor de Charging Manager ziet het eruit alsof de meter geïnstalleerd is. Een tegel voor de meter in het overzichtsvenster verdwijnt.
2. Slave
De tweede EVSE (slave) is aangesloten op het WLAN (huisnetwerk). Deze wordt als Modbus-slave gebruikt. Het IP-adres van de EVSE wordt hier als adres voor de EVSE ingevoerd (bijv. 192.168.2.150). Poort voor de EVSE is 4701, slave-ID 1.
De slave is met fasedraaiing 120 graden aangesloten, d.w.z. de elektromonteur heeft de fasen ten opzichte van de master gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's enkelfasig of tweefasig laden. Als beide auto's alleen enkelfasig laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Het laadvermogen wordt verdeeld over de laadwagens. Als er geen meters zijn aangesloten, gaat de cFos Charging Manager ervan uit dat de auto altijd het vermogen neemt dat hem wordt aangeboden.
De tweede S0 meter wordt hier ingeprikt. Voor de Laad Manager lijkt het alsof de meter is ingebouwd. Een tegel voor de meter in het overzichtsvenster verdwijnt.
Meter :
De eerste S0-meter is aangesloten op de S0-1 ingang van de master en heeft daarom standaardwaarden zoals hierboven beschreven. Hij telt het verbruik van EVSE 1 of van de master EVSE.
De tweede S0-meter is verbonden met de S0-1 ingang van de slave en heeft daarom het adres bijv. 192.168.2.150:4702, Slave ID 2. Zijn rol is "verbruik-auto", want hij meet het verbruik van de slave EVSE.
De tweede S0-meter kan ook aan de interne EVSE van de slave gekoppeld worden. Dan zou het er voor de cFos Charging Manager uitzien alsof de slave EVSE een ingebouwde meter heeft en zou er dus geen meter geconfigureerd moeten worden voor deze EVSE in de cFos Charging Manager van de master.

2 EVSE's, statische huisaansluiting, 2 meters aangesloten op de EVSE's, tweede EVSE Modbus RTU

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Zicht vanaf de Master EVSE:

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Zicht vanaf de slave EVSE:

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bedrijf
Beide EVSE's delen de statisch toegewezen 15 kW. Dit betekent dat als er maar één aan het laden is, deze 11 kW ontvangt. Als beide tegelijk laden, ontvangen beide 7,5 kW (minus 500 W ingestelde regelreserve). Met de aangesloten meters kan de Charging Manager meer dan 7,5 kW aan een EVSE toewijzen als de andere EVSE op dat moment minder nodig heeft.
De juiste Modbus-poorten en slave-ID's moeten worden ingesteld:

 • Standaard voor de EVSE: poort 4701, slave-ID 1
 • Standaard voor S0 meter 1: Poort 4702, Slave ID 2
 • Standaard voor S0 meter 2: Poort 4703, Slave ID 3

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's, meters en omvormers
1. Master
In de Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en S0-meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
De eerste S0-meter is hier vastgepind. Voor de Charging Manager lijkt het alsof de meter ingebouwd is. Een tegel voor de meter in het overzichtsvenster verdwijnt.
2. Slave
De tweede EVSE (slave) is via Modbus RTU met een paarsgewijs getwiste verbinding met de master EVSE verbonden. Hij wordt als Modbus-slave bediend. De COM-poortparameters werden bijvoorbeeld als adres ingevoerd: COM1,9600,8,n,1 en ID is 1.
De slave is met fasedraaiing 120 graden aangesloten, d.w.z. de elektromonteur heeft de fasen ten opzichte van de master gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's enkelfasig of tweefasig laden. Als beide auto's alleen enkelfasig laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen. De cFos Laad Manager kan dit controleren als het individuele fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Het laadvermogen wordt verdeeld over de laadwagens. Als er geen meters zijn aangesloten, gaat de cFos Charging Manager ervan uit dat de auto altijd het vermogen neemt dat hem wordt aangeboden.
Dezelfde COM parameters moeten worden ingevoerd in de slave.
Meter :
De eerste S0-meter is aangesloten op de S0-1-ingang van de master en heeft daarom standaardwaarden zoals hierboven beschreven. Hij telt het verbruik van EVSE 1 of van de master EVSE.
De tweede S0-meter is verbonden met de S0-1-ingang van de slave en heeft de rol in de slave ingesteld op "E-car verbruik". Voor de Charging Manager ziet de slave EVSE eruit als een met een ingebouwde meter. Je hoeft voor deze EVSE geen meter in te stellen in de cFos Charging Manager van de master.

2 EVSE's, statische huisaansluiting, 2 aangesloten Modbus-meters op de EVSE's, tweede EVSE Modbus RTU

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Zicht vanaf de Master EVSE:

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Zicht vanaf de slave EVSE:

Img Schermafbeelding cFos Charging Manager configuratie

Setup Master Slave Bedrijf
Beide EVSE's delen de statisch toegewezen 15 kW. Dit betekent dat als er maar één aan het laden is, deze 11 kW ontvangt. Als beide tegelijk laden, ontvangen beide 7,5 kW (minus 500 W ingestelde regelreserve). Met de aangesloten meters kan de laadmanager meer dan 7,5 kW aan een EVSE toewijzen als de andere EVSE op dat moment minder nodig heeft.
Beide EVSE's en beide meters zijn verbonden via een Modbus (RTU, tweedraadsverbinding). De slave en beide meters zijn verbonden met de master. De juiste Modbus poorten en slave ID's moeten ingesteld zijn:

 • Standaard voor de master EVSE: Slave ID 1
 • Standaard Modbus meter 1: Slave ID 101
 • Standaard voor de EVSE slave EVSE: Slave ID 4 (mag geen 1 zijn)
 • Modbus meter 2: Slave ID 102 (mag niet 101 zijn)

Voor andere apparaten: Instructies voor sommige EVSE's , meters en omvormers
1. Master
In de Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) zijn de interne EVSE en de standaard cFos YTL Modbus meter 1 al ingesteld en geactiveerd zoals hierboven beschreven.
Deze Modbus-meter is vastgepind. Voor de Laadmanager lijkt het alsof de meter ingebouwd is. Een tegel voor de meter in het overzichtsvenster verdwijnt.
2. Slave
De 2e EVSE (slave) is met een twisted pair verbinding met de master EVSE op de Modbus RTU aangesloten. Hij wordt als Modbus-slave bediend. Als voorbeeld werden de COM-poortparameters als adres ingevoerd: COM1,9600,8,n,1 en ID is 4.
De slave is met fasedraaiing 120 graden aangesloten, d.w.z. de elektromonteur heeft de fasen ten opzichte van de master gedraaid (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dit voorkomt eenzijdige fasebelasting wanneer beide auto's enkelfasig of tweefasig laden. Als beide auto's alleen enkelfasig laden, kunnen ze beide het volle vermogen op hun fase ontvangen. De cFos Charging Manager kan dit controleren als hij de afzonderlijke fasen kan meten (hier niet gemeten, maar een fasedraaiing van 120 graden is al ingevoerd voor demodoeleinden). Het laadvermogen wordt verdeeld over de laadwagens. Als er geen meters zijn aangesloten, gaat de cFos Charging Manager ervan uit dat de auto altijd het vermogen neemt dat hem wordt aangeboden.
Dezelfde COM parameters moeten worden ingevoerd in de slave.
2. Meter :
De tweede meter is ook aangesloten op de tweedraads modbus en heeft de ID 102. Hij wordt in de master aan de tweede EVSE aangesloten. Hij kan niet in de slave worden aangesloten, omdat de slave geen Modbus-master is. Alleen de master EVSE kan andere apparaten via Modbus opvragen. De 2e meter telt het verbruik van de slave EVSE, dus zijn rol is "Verbruik E-car". Voor de Charging Manager in de master EVSE, ziet de slave EVSE eruit als een EVSE met een ingebouwde meter