Installatie van de cFos Charging Manager op een Raspberry Pi

1. Voorbereiding

Jij hebt nodig:

2. Installeer het besturingssysteem

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #1

Installeer de Raspberry Pi Imager-software op uw computer. Steek de Micro SD-kaart in de adapter en open de Raspberry Pi Imager.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #2

Selecteer onder: "Select OS" "Raspberry Pi OS".
Selecteer uw micro SD-kaart onder "Selecteer SD-kaart".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #3

Om het schrijfproces te starten, klikt u op "Schrijven". Alle bestaande gegevens worden tijdens het schrijfproces gewist - zorg ervoor dat de juiste schijf is geselecteerd.

3. Stel SSH in

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #4

Zodra het proces is voltooid, wordt de hoofdmap van de SD-kaart geopend. Hier maak je een leeg bestand aan met de naam "ssh". Klik hiervoor met de rechtermuisknop en selecteer "Nieuw> Tekstdocument".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #5

Voer "ssh" in als de naam en verwijder de voorgestelde ".txt" erachter.

4. Aansluiting op de Raspberry Pi

Werp de SD-kaart uit en plaats deze in de Raspberry Pi Verbind de Raspberry Pi met een netwerkkabel en de voeding.
Wacht even tot de Raspberry Pi is opgestart.

Om te controleren of de Raspberry Pi via SSH beschikbaar is in je netwerk, ping je de Raspberry Pi met het volgende commando op de commandoregel:

ping [IP-Adresse]

Bijvoorbeeld: ping 192.168.0.153
(U kunt de opdrachtregel openen door bijvoorbeeld cmd in te voeren in de Windows-zoekopdracht. U kunt het IP-adres vinden in de configuratie van uw router.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #6

Als u een Fritz!Box gebruikt, kunt u ook "raspberrypi.local" gebruiken in plaats van het IP-adres)
Als dat gelukt is, kun je de Raspberry Pi bereiken via SSH. Voer hiervoor de volgende opdracht in:

ssh pi@[IP-Adresse]

Het wachtwoord voor toegang is: "raspberry" (het wachtwoord is niet zichtbaar terwijl u het invoert).

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #7

U wordt dan gevraagd om de authenticiteit van de host te bevestigen. Dit dient om "man-in-the-middle"-aanvallen te voorkomen. Aangezien de host (uw Raspberry Pi) zich in uw lokale netwerk bevindt, kunt u dit bericht met "ja" bevestigen.

5. Vestiging

Sommige configuraties zijn vereist om door te gaan met de installatie.
Voer deze opdracht in om in het menu te komen:

sudo raspi-config

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #9

Selecteer het item "1 Systeemopties"

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #10

Selecteer vervolgens "S3 Password" en wijs uw eigen wachtwoord toe.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #11

Dan ben je weer terug in het hoofdmenu. Hier selecteert u "5 Lokalisatie-opties".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #12

Selecteer vervolgens "L2 Tijdzone". Stel hier uw huidige tijdzone in.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #11

Selecteer vervolgens indien nodig opnieuw "5 Lokalisatie-opties".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #13

nn selecteer "L4 WLAN Country" en stel het land in waarin u zich bevindt.

Voltooi de instellingen met "Voltooien".

We raden u aan een update uit te voeren. Dat doe je met de volgende commando's. Voer de volgende opdracht uit nadat de vorige is voltooid.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get dist-upgrade -y

6. Installatie van de cFos Charging Manager

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #15

Voer het volgende commando in om de cFos Charging Manager te installeren:

curl -sL https://cfos-emobility.de/charging-manager/cm_install.sh | bash -

Er wordt een menu geopend. Selecteer met de pijltoetsen de installatievariant en bevestig met "OK".

Lees en accepteer de licentievoorwaarden.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #16

De cFos Charging Manager is nu geïnstalleerd.

7. Configuratie van de cFos Charging Manager

Schrijf het IP-adres dat u eerder gebruikte voor toegang via SSH met het juiste poortnummer in de zoekregel van uw browser om de gebruikersinterface te openen.

Voorbeeld: 192.168.0.153:4712

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #17

Lees en accepteer nu de licentieovereenkomst. Vervolgens kunt u de cFos Charging Manager instellen zoals u dat wilt. Raadpleeg de instructies voor inbedrijfstelling voor meer informatie.

8. Let op:

Als er veel gegevens naar de SD-kaart worden geschreven, kan deze verslijten. Maak regelmatig back-ups van gegevens, zodat u bij een storing de configuratie niet helemaal opnieuw hoeft op te zetten.

Als alternatief kunt u uw Raspberry Pi zo instellen dat hij opstart vanaf een USB-harde schijf. De instructies vind je hier