Dokumentation

Installation af cFos Charging Manager på en Raspberry Pi

1. Forberedelse

Du skal bruge:

  • Raspberry Pi 3, 4 eller højere
  • en egnet strømforsyningsenhed
  • Micro SD-kort (min. 16 GB)
  • Kortlæser til MicroSD-kort
  • Raspberry Pi Imager-software

2. Installer operativsystemet

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #1

Installer Raspberry Pi Imager-softwaren på din computer. Sæt Micro SD-kortet i adapteren, og åbn Raspberry Pi Imager.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #2

Vælg "Raspberry Pi OS" under: "Select OS" (Vælg operativsystem) vælg "Raspberry Pi OS".
Vælg dit Micro SD-kort under "Select SD card" (Vælg SD-kort).

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #3

For at starte skriveprocessen skal du klikke på "Write" (skrive). Under skriveprocessen slettes alle eksisterende data - sørg for, at det korrekte drev er valgt.

3. Opsætning af SSH

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #4

Så snart processen er afsluttet, åbnes hovedmappen på SD-kortet. Her opretter du en tom fil med navnet "ssh". Det gør du ved at højreklikke og vælge "Ny>Tekstdokument".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #5

Indtast "ssh" som navn, og slet det foreslåede ".txt" bagved.

4. Forbindelse med Raspberry Pi

Skub SD-kortet ud, og sæt det i Raspberry Pi. Tilslut Raspberry Pi med et netværkskabel og strømforsyningen.
Vent et øjeblik, indtil Raspberry Pi er startet op.

Hvis du vil kontrollere, om Raspberry Pi er tilgængelig på dit netværk via SSH, skal du pinge Raspberry Pi med følgende kommando på kommandolinjen:

ping[IP-adresse]

Eksempel: ping 192.168.0.153
(Du kan f.eks. åbne kommandolinjen ved at indtaste cmd i Windows-søgningen. Du kan finde IP-adressen i konfigurationen af din router.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #6

Hvis du bruger en Fritz!Box, kan du også bruge "raspberrypi.local" i stedet for IP-adressen)
Hvis dette lykkedes, kan du få adgang til Raspberry Pi via SSH. For at gøre dette skal du indtaste følgende kommando:

ssh pi@[IP-adresse]

Adgangskoden for adgang er: "raspberry" (Adgangskoden er ikke synlig under indtastning).

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #7

Du vil derefter blive bedt om at bekræfte værtens ægthed. Dette tjener til at forhindre "man-in-the-middle"-angreb. Da værten (din Raspberry Pi) befinder sig i dit lokale netværk, kan du bekræfte denne meddelelse med "yes".

5. Institution

Der er behov for en vis konfiguration for at fortsætte med opsætningen.
For at komme ind i menuen skal du indtaste denne kommando:

sudo raspi-config

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #9

Vælg posten "1 Systemindstillinger"

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #10

Vælg derefter "S3 Password" (S3-adgangskode), og tildel din egen adgangskode.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #11

Du kommer derefter tilbage til hovedmenuen. Her vælger du "5 lokaliseringsmuligheder".

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #12

Vælg derefter "L2 Timezone". Indstil din aktuelle tidszone her.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #11

Vælg om nødvendigt "5 lokaliseringsindstillinger" igen.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #13

Vælg derefter "L4 WLAN Country", og indstil det land, du befinder dig i, her.

Afslut indstillingerne med "Finish".

Vi anbefaler, at du foretager en opdatering. Det gør du med følgende kommandoer. Udfør den næste kommando, når den foregående er afsluttet.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get dist-upgrade -y

6. Installation af cFos Charging Manager

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #15

For at installere cFos Charging Manager skal du indtaste følgende kommando:

curl -sL https://cfos-emobility.de/charging-manager/cm_install.sh | bash -

Der åbnes en menu. Brug piletasterne til at vælge installationsvarianten og bekræft med "OK".

Læs og accepter licensbetingelserne.

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #16

Nu er cFos Charging Manager installeret.

7. Opsætning af cFos Charging Manager

Skriv den IP-adresse, som du også tidligere har brugt til adgang via SSH med det korrekte portnummer, i søgelinjen i din browser for at åbne brugergrænsefladen. Port 4712 bruges som standard.

Eksempel: 192.168.0.153:4712

cFos Charging Manager + Raspberry Pi - #17

Læs og accepter nu licensbetingelserne. Derefter kan du konfigurere cFos Charging Manager som du ønsker det. For yderligere oplysninger henvises der til idriftsættelsesvejledningen.

8. Dual Channel RS485 Adapter Board

Hvis du har modtaget Charging Manager-sættet inklusive Dual Channel RS485-adapterkortet, skal du stadig udføre følgende trin:
sudo nano /boot/config.txt
Tilføj følgende linje:
dtoverlay=sc16is752-spi1,int_pin=24
Gem ændringen med CTRL + X
og bekræft derefter med Y
Genstart derefter Raspberry PI:
sudo reboot
Efter genstarten er der to nye enheder med RS485-grænseflader:

/dev/ttySC0
/dev/ttySC1

Disse er adresserbare ligesom de USB-baserede RS485-adaptere og kan indtastes i cFos Charging Manager under "Configuration" -> "COM Port Mapping".

9. Opsætning af en statisk IP-adresse til Raspberry PI

Gør som følger for at opsætte en statisk IP-adresse til Raspberry PI:
Åbn filen dhcpd.conf med sudo nano /etc/dhcpcd.conf. For LAN-forbindelser skal der være et afsnit "interface eth0" (evt. udkommenteret med #). For WLAN skal der være en sektion "interface wlan0". Ændr det sådan her (for LAN-forbindelse):
interface eth0
static ip_address=192.168.2.111/24
static routers=192.168.2.1
static domain_name_servers=192.168.2.1 .

Her skal du justere IP-adressen på din router (og DNS-server), hvis den ikke er 192.168.2.1, og indtaste din ønskede faste (tilgængelige) IP-adresse under "static ip_address". Bagefter skal du genstarte Raspberry Pi ved hjælp af sudo reboot.

Kilde: Instruktioner til opsætning af Raspberry PI med en statisk IP-adresse.

10. Bemærk

Hvis der skrives mange data til SD-kortet, kan det blive slidt op. Lav regelmæssigt en sikkerhedskopi af dataene, så du ikke behøver at opsætte konfigurationen helt forfra i tilfælde af en fejl.

Alternativt kan du konfigurere din Raspberry Pi til at starte op fra en USB-harddisk. Du kan finde vejledningen her