Dokumentation

Systemkonfiguration

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentation - Systemkonfiguration

Du bør ændre administratoradgangskoden første gang, du bruger den. Skriv det godt ned, så du ikke låser dig selv ude! Standardadgangskoden til cFos Charging Manager er tom. Brugernavnet er altid admin.

Du bedes tillade indsendelse af oplysninger om nedbrud og anonymiseret brugsstatistik, så vi kan forbedre vores hardware og software.

Hvis du aktiverer "localhost is admin", kræver cFos Charging Manager ikke en administratoradgangskode, hvis webadgangen udføres fra den samme pc.

Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentation - Systemkonfiguration

Transaktioner

Her finder du en transaktionslog, en fil, der kan læses i Excel, og som indeholder start- og slutdato/tidspunkt, nummeret på wallboxen, enhedens ID, bruger-ID, RFID/PIN på brugeren, opladet Wh (watttimer) og samlede watttimer for hver opladningsproces, hvis de tilsvarende målere er tilgængelige. Dette giver dig mulighed for at oprette fakturaer, selv hvis flere brugere deler en ladestation. De sidste to kolonner i transaktionsloggen indeholder en 1, hvis der blev opladet med soloverskud (ellers 0), og procentdelen af kWh, der er opladet med solgenerering.

Modbus TCP/RTU-proxy

Du kan videresende Modbus TCP-adgange til Modbus RTU, dvs. til en COM-port. Dette gør det muligt at adressere enheder, der kun har en 2-wire-forbindelse, via TCP/IP. For at gøre dette kan du indstille, hvilken TCP-port proxyen skal lytte til, og hvilke COM-parametre den skal bruge, når den får adgang til Modbus RTU-enheden.

Logning

Her kan du oprette en diagnoselog i 5 minutter. Næsten alt bliver derefter registreret og hjælper os med at yde støtte. Du bør reproducere ethvert problem, der opstår, mens diagnoseloggen kører. Desuden gemmes hele konfigurationen i Diagnse Log også der, så vi er informeret om detaljerne i dine indstillinger. Med de generelle logningsindstillinger bestemmer du, hvordan detaljeret logning skal udføres for de enkelte emner. Dette kan hjælpe med fejlfinding. Husk at indstille logfilerne til "Fejl" eller "Fra", når de ikke er nødvendige. Hvis det er nødvendigt, kan du også sende logfiler til en egnet syslog-server.

Filhåndtering

Du kan uploade licensnøgler til at låse op for yderligere opladningspunkter, målerdefinitioner, konfigurationsfiler og certifikater til cFos Charging Manager her. Brugerdefinerede målere har højere prioritet end de målere, der leveres af os for den samme enhedstype. Der kan vælges uploadede certifikater alle steder, hvor certifikater kan anvendes.

Variabler i Charging Manager

Du kan selv oprette variabler her og/eller få disse variabler administreret via HTTP API'et for energileverandører. Alle variabler kan tilgås via formler. Dette giver dig mulighed for centralt at indstille værdier, som cFos Charging Manager bruger til at styre, og gøre dem kontrollerbare fra et eksternt sted. Dette gør det også muligt at oprette generelle konfigurationer for Charging Manager og bruge dem til flere systemer ved at få adgang til de variabler, der er gemt i systemkonfigurationen, som kan indstilles individuelt for hvert system.

Smart Meter Gateway

CFos Charging Manager kan oprette forbindelse til en Smartmeter Gateway og udveksle data med energileverandøren/netoperatøren via denne gateway. Du kan angive URL/IP-adresse:port for Smartmeter-gatewayen og den destinationsadresse, som cFos Charging Manager skal nå via Smartmeter-gatewayen, f.eks. en server hos energileverandøren. Du kan indstille, om fjernstationen (f.eks. energileverandøren) skal have administratorrettigheder til dit system eller kun til energileverandørens API-funktioner eller ingen administratorrettigheder overhovedet via denne forbindelse, der er sikret af Smartmeter Gateway. TLS kan aktiveres som kryptering.

Systemtid

Her kan du indstille, om den tid, der leveres af en OCPP-backend, skal bruges som systemtid.

Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentation - Systemkonfiguration

Kortlægning af COM-porten

Dette vedrører den generelle Charging Manager-funktion på andre computere end cFos Power Brain Controller. Her kan det ske, at du har flere RS-485-busser med forskellige grupper af enheder. Så kan det gøre konfigurationen lettere, hvis du kan mappe en COM-port til en anden uden at skulle ændre COM-portnumrene i alle enheder.

Tællerprøve

Med måler-testen kan du vise alle værdier, der er relevante for Charging Manager, og dermed kontrollere, om din måler sender plausible værdier. Indtast enhedstype, adresse og ID som ved opsætning af en måler, og klik på "Test".

Udfør kommando

Du kan udføre en kommando under Windows, Raspberry og Linux og vise tekstudgangen. Dette giver dig mulighed for at vedligeholde systemet under Charging Manager uden ekstern fjernstyringssoftware. Denne funktion er ikke tilgængelig under cFos Power Brain Wallbox.

Modbus-test

Med dette dialogelement kan du sende individuelle Modbus-kommandoer til specifikke enheder. Indtast Modbus-enhedens adresse og ID på samme måde som ved konfigurering af målere og EVSE'er i felterne "Address" og "Slave ID". I "Register" kan du angive det registernummer i decimalform eller i hexadecimalform ved at sætte 0x foran, hvorfra du ønsker at læse eller skrive. Med "Type" definerer du den datatype, der er gemt i Modbus-registrene, med "Count" hvor mange af disse datatyper der skal læses fra registrene. Når du skriver, angiver du også "Value to write". Du kan også konfigurere læse- eller skrivefunktionsnummeret. Klik derefter på "Read" eller "Write". Resultatet vises i feltet "Resultat" og "Status".

Screenshot #4 cFos Charging Manager Dokumentation - Systemkonfiguration

Tesla TWC

For Tesla Wall Connector Gen 2, der kan tilgås via RS-485-grænsefladen, skal du bruge et ID, som du skal indstille i konfigurationen af wallboxen. Du kan bestemme dette her ved at angive den COM-port, som Tesla Wallboxen er tilsluttet til. For cFos Power Brain Controller er dette altid COM1.