Dokumentation

cFos Charging Manager-brugsgrafer

Instrumentbræt


            Illustration af cirkeldiagram til instrumentbrættet

Tærediagrammet i instrumentbrættet har en indre og en ydre ring. Den indre ring viser forbrugerne af tilgængelig strøm fra huset (dvs. andre forbrugere end elbiler), EVSE (elbiler), lageret (hvis det er ved at lade) og strømreserven (den kontrolreserve, der er indstillet i Charging Manager). Den yderste cirkel angiver, hvor strømmen kommer fra: Netforsyning, solcelleanlæg eller lagertank (hvis den er tømmende).

CFos Charging Manager tager højde for målernes roller i forbindelse med belastningsstyring og visning, som følger:

RolleVisning / belastningsstyring
NetforsyningStrøm på leveringsstedet, positiv i tilfælde af køb, negativ i tilfælde af indfødning
ForbrugHusstandsforbrug og andre forbrugere uden wallboxe
Belastningsstyring: Hvis der ikke er nogen netreferencemåler, beregner Charging Manager effekten på overførselspunktet ud fra forbrug minus indfødning plus wallbox-forbrug. Hvis der findes en netreferencemåler, men ingen forbrugsmåler, beregner Charging Manager forbruget ud fra netreference, produktion og wallbox-forbrug.
ProduktionProduktion, f.eks. fra et PV-system
LagringBetragtes som en producent (ydre ring), når den aflades, og en forbruger (indre ring), når den oplades. I belastningsstyring ignoreres lagerenheden som en forbruger, da den stopper med at oplade, så snart der trækkes på nettet. I tilfælde af PV-overskudsopladning (soloverskudsopladning) ignoreres en afladende lagerenhed med rollen "Storage Home", og en lagerenhed med rollen "Storage All" betragtes som produktion.
Forbrug af elbil og wallboxeWallboxenes aktuelle opladningseffekt
Soloverskud minus netforbrug plus elbilens forbrug.

Under cirkeldiagrammet kan Charging Manager vise en oversigt. Du kan i indstillingerne for de enkelte enheder konfigurere, om den pågældende enhed skal vises i oversigten. Dette giver dig mulighed for at se vigtige enheder med et hurtigt overblik. Diagrammet i oversigten giver dig mulighed for at placere de forskellige enheders effekt oven på hinanden og dermed se dem i forhold til hinanden. Du kan f.eks. vise opladningseffekten sammen med generatorstrømmen for at optimere dit forbrug eller kontrollere, i hvilket omfang opladningen af elbiler falder sammen med brugen af store energiforbrugere.

Brugsgrafer for enhederne

For at cFos Charging Manager kan vise grafer, skal du aktivere registreringen af måledata i enhedens indstillinger. De seneste måledata registreres ca. hvert 10. sekund. For at spare hukommelse (og for at skåne flash-hukommelsen) komprimerer cFos Charging Manager ældre data, dvs. den kombinerer flere målte værdier. Jo længere tilbage i tiden du går, jo grovere opløsning. Ikke desto mindre kan du stadig vise en passende månedlig og årlig oversigt. I enhedsindstillingerne kan du nu bestemme, om enheden skal vises i oversigten over dashboardet, og om flisen skal indeholde en forbrugsgraf.

Hvis du klikker på ikonet "Graf" i flisen, kan du indstille tidsintervallet for grafen og vælge, hvilke data der skal vises. "Effekt" er middelværdien af de registrerede målte værdier, "Min/Max" er minimum/maksimum af de registrerede værdier i opløsningsintervallet, "Energi" er kWh i tidsintervallet. Du kan også zoome ind i tidsintervallet ved hjælp af musen eller touch.

Eksempler på brugsgrafer


                 Graf over udnyttelsesgrad for køb af net
               Brugsdiagram for netforsyning

                 Graf over forbrugsgrafen for indenlandsk forbrug
               Brugsdiagram for indenlandsk forbrug

                 Figur forbrugsdiagram for generering
               Brugsdiagram for generation

                 Graf over udnyttelsesgrad for soloverskud
               Brugsdiagram for soloverskud

                 Illustration af forbrugsgrafen for en lejlighed
               Brugsdiagram for en flad

                 Graf over udnyttelsesgrad for netreference (1 uge)
               Brugsdiagram for netforsyning (1 uge)
 • Mulige anvendelser af anvendelsesgraferne

  Ud over den grafiske visning af, hvornår hvilken bil er blevet opladet og med hvor meget energi, giver grafikken på visse målere dig værdifulde oplysninger:

 • Netforsyning: Her kan du se over tid, hvor meget din netforbindelse er belastet, og eventuelt din indføring af solenergi. Bemærk: Selv uden wallboxes kan du bruge cFos Charging Manager til at finde ud af, om den bestilte tilslutningseffekt er tilstrækkelig til at oplade elbiler i perioder med lavt forbrug. For at gøre dette skal du have installeret en passende måler ved husets tilslutning.
 • Med de virtuelle tællere"Power available for EVSEs" eller"Power remaining for EVSEs" og"Consumed EVSE Power" kan du over længere perioder vurdere, hvornår der er flaskehalse i opladningseffekten, eller hvornår cFos Charging Manager har været nødt til at reducere opladningseffekten.
 • Med den virtuelle måler"Consumed Non-EVSE Power" repræsenterer du strømforbruget fra andre forbrugere i huset (f.eks. lejligheder, ventilationsanlæg osv.), som trækkes fra den tilgængelige opladningseffekt.
 • Den virtuelle tæller"Produceret effekt" giver dig et overblik over din (sol-)produktion.
 • Den virtuelle tæller"Overskud" giver dig et overblik over det soloverskud, der er eller kan være tilgængeligt til opladning. Det er en god idé at placere dette i oversigten over grafen over elbilernes forbrug "Consumed EVSE Power" for at se, hvor godt dine biler udnytter soloverskuddet.
 • Flade målere: Med moderne måleapparater kan du let aflæse dem med et optisk aflæsningshoved. Derefter giver cFos Charging Manager dig mulighed for at evaluere det flade forbrug i detaljer og optimere forbruget som følge heraf. I grafer, der ikke går for langt tilbage i tiden, kan man f.eks. meget tydeligt se elforbrugere som køleskabe, komfurer, kedler, hårtørrere osv. Desuden giver denne graf dig et godt overblik over din grundbelastning.
  Bemærk: Windows- og Raspberry-versionen af cFos Charging Manager kan bruges i ubegrænset tid, så længe du ikke bruger nogen wallboxe fra "tredjepart". Det betyder, at denne grafiske evaluering også er tilgængelig for dig i en ubegrænset periode. Dette er også integreret i cFos Power Brain-wallboksene.
 • Med den virtuelle tæller"Error EVSE comsumption" kan du registrere forbindelsesfejl i dit system. Hvis wallboxen har en fejlsikringsmekanisme, indstiller cFos Charging Manager den til 3 minutter og 6A opladningseffekt. Wallboxen går derefter i fejlsikker tilstand i mere end 3 minutter i tilfælde af kommunikationsfejl og oplader kun med 6A (så lidt som muligt, men så der er en chance for, at bilen kan oplades næste morgen). CFos Power Brain-wallboksene og mange wallboxer, der understøttes af cFos Charging Manager, kan håndtere fejlsikker tilstand. Hvis cFos Charging Manager omvendt ikke modtager noget svar fra en wallbox i 3 minutter, antager den, at wallboxen er i fejlsikker tilstand eller antager, at bilen oplades med fuld effekt. Denne effekt betragtes derefter som en separat forbruger kaldet"Error EVSE consumption" og trækkes fra de andre wallboxes opladningseffekt. Dette forhindrer, at sikringen udløses af en kommunikationsfejl. Med tælleren "Error EVSE consumption" kan du overvåge sådanne fejl over længere tidsperioder.