Dokumentation

Oversigt over konfigurationseksempler for cFos Power Brain / Charging Manager

Nedenfor er nogle eksempler på konfigurationer. Klik på nedenstående links for at gå direkte til eksemplet:

I eksemplerne nedenfor anvendes en cFos Power Brain Wallbox med den medfølgende cFos Charging Manager som central kontrolenhed. Alternativt kan du også bruge en Raspberry Pi. cFos Charging Manager (som allerede er integreret i cFos Power Brain Wallbox) kan styre EVSE'er og målere via LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) og (twisted) pair (modbus RTU). Der understøttes også en Modbus-proxy, så du kan kombinere begge dele. For yderligere oplysninger om tilslutningsmulighederne, se: For yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder.

I cFos Power Brain Wallbox er den "interne" EVSE og de interne S0-målere 1 og 2 altid konfigureret som enheder og vises som fliser. Disse kan ikke slettes, men kun deaktiveres, hvis det er nødvendigt. EVSE og S0-måler 1 er aktiveret, S0-måler 2 er deaktiveret. For at se flisen for S0-måler 2 og konfigurere den skal du aktivere afkrydsningsfeltet "Vis alle" under "Start" for "Devices". IP-adressen, porten og Modbus-ID er fast for alle disse interne enheder. Du behøver ikke at konfigurere noget her. Som standard er cFos Charging Manager aktiveret, dvs. at tilstanden er "load sharing". Det betyder, at cFos Power Brain Wallbox'en fungerer med alle funktioner i standardindstillingen. Hvis du ønsker at betjene en cFos Power Brain Wallbox som slave, skal du indstille tilstanden til "watch". Ellers behøver du ikke at konfigurere noget i slave-EVSE'en, så længe du bruger standardværdierne 4701, 4702 og 4703 for TCP-port for EVSE og S0-måler 1 og 2 samt Modbus ID 1, 2 og 3.

1 EVSE, 1 meter sol, soloverskud

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
S0-måleren spiller en rolle som "generator", fordi den måler solcelleanlæggets effekt.
EVSE'en råder f.eks. over 15 kW hustilslutningseffekt plus solenergi. Opladningsreglen sikrer, at opladning først finder sted, når en minimumsstrøm på 6,5 A er nået. Overskydende opladning

1 EVSE, 1 måler til forbrug af e-biler, Sunspec solcelleanlæg, soloverskud

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11kW er tilsluttet således, at kun den strøm, der trækkes af EVSE'en, måles. S0-måleren spiller en rolle som "forbrugs-e-bil"
. EVSE'en råder f.eks. over 15 kW strøm fra husets tilslutning plus solenergi. Opladningsreglen sikrer, at opladning kun finder sted, når en minimumsstrøm på 6,5 A er nået. Overskydende opladning.
Adressen på SunSpec Solar Inverter kan findes i dine routerindstillinger. Som eksempel er 192.168.2.155:4702 nu blevet indtastet her

1 EVSE, 1 meter Forbrug af elbiler

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11kW er tilsluttet således, at kun den strøm, der trækkes af EVSE'en, måles. S0-måleren har til opgave at registrere forbruget af elbiler.
"Hustilslutningen" har 15 kW. Denne effekt er statisk tilgængelig (da der ikke er nogen måler til hustilslutning). Du bør indstille faserne i S0-måleren som bilen faktisk bruger dem, dvs. for det meste L1 eller L1+L2+L3.

1 EVSE, 1 meter forbrugshus

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11 kW er tilsluttet således, at kun den strøm, der trækkes af huset (uden EVSE), måles. S0-målerens rolle er "forbrug".
Husets tilslutning har 15 kW. Strømmen fra S0-måleren trækkes fra denne strøm. Resten er til rådighed til opladning af e-bilen. Hvis der opstår kortvarige belastningsspidser i huset, reduceres ladningseffekten. For ikke at overbelaste de 15 kW er der oprettet en reserve på 2 kW.

1 Wallbox, 1 måler til netforsyning

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne wallbox og den interne Modbus-måler allerede sat op og aktiveret som beskrevet ovenfor. Den anden Modbus-måler (rolle netforsyning) er installeret, så den måler elforbruget ved husets tilslutningspunkt, dvs. wallbox-forbrug og husforbrug. Hustilslutningen har 15 kW. Strømmen fra den anden Modbus-måler trækkes fra denne strøm. Resten er til rådighed til opladning af elbilen. Hvis der opstår kortvarige belastningsspidser i huset, reguleres opladningseffekten ned. For ikke at overbooke de 15 kW er der oprettet en reserve på 2 kW.

1 wallbox, 1 meter Netforsyning (tovejs)

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

I wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne wallbox og den interne Modbus-måler allerede sat op og aktiveret som beskrevet ovenfor. Den anden Modbus-måler (rolle netreference) er installeret, så den måler den strøm, der forekommer ved husets tilslutningspunkt, dvs. Wallbox-forbrug, husforbrug og produktion fra solsystemet. Husets tilslutning har 15 kW. Fra denne effekt trækkes effekten fra den anden Modbus-måler (hvis måleren viser positive værdier) eller lægges til (hvis måleren viser negative værdier, dvs. at der tilføres strøm). Ved at tage højde for wallboxens ladestrøm kan Charging Manager beregne soloverskuddet, men også måle belastningen på husforbindelsen. Hvis der opstår kortvarige belastningsspidser i huset, reduceres ladestrømmen. For ikke at overbooke de 15 kW er der indstillet en reserve på 2 kW. I denne konfiguration kan du opsætte regler for opladning af solcelleoverskud.

2 EVSE'er, 1 måler til husholdningsforbrug

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler husets tilslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrolreserve. EVSE-måleren har rollen som "forbrug", dvs. den måler, hvad huset aktuelt har brug for (uden EVSE'er). Opladningseffekten minus husstandens forbrug fordeles til begge EVSE'er. Med 15 kW og 500 W reserve er der 14,5 kW til rådighed til opladning. Hvis huset stadig har brug for f.eks. 3 kW, og begge enheder oplader på samme tid, får hver EVSE 5,75 kW opladningseffekt.
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal indstilles:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er, målere og invertere
1. Master
I master-EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den 2. EVSE (slave) er tilsluttet WLAN (husets netværk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er tilsluttet med fasedrejning 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader på L1. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en faserotation på 120 grader er allerede blevet indtastet til demoformål). Hvis begge biler kun oplader i en enkelt fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase.
S0-måler :
S0-måleren er tilsluttet til masterens S0-1-indgang og har derfor standardværdier som beskrevet ovenfor. Den kunne også hænge i slave S0-1 og ville i så fald have adressen 192.168.2.150:4702, slave-ID 2, f.eks.

2 EVSE'er, 1 måler til husholdningsforbrug, 1 inverter

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler husets tilslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrolreserve. EVSE-måleren har rollen som "forbrug", dvs. den måler, hvad huset aktuelt har brug for (uden EVSE'er). Den tilgængelige opladningseffekt er husets tilslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrolreserve minus husets forbrug, målt med S0-måleren, plus solenergien som målt af SMA-omformeren. Så hvis huset har brug for 2,5 kW, og solcelleanlægget producerer 4 kW, har EVSE'erne tilsammen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW til rådighed. Disse deles i to, hvis begge oplader på samme tid.
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal indstilles:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er, målere og invertere
1. Master
I master-EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den 2. EVSE (slave) er tilsluttet WLAN (husets netværk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er tilsluttet med fasedrejning 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader på L1. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en faserotation på 120 grader er allerede blevet indtastet til demoformål). Hvis begge biler kun oplader i en enkelt fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase.
Meter :
Den første S0-måler er tilsluttet til masterens S0-1-indgang og har derfor standardværdier som beskrevet ovenfor. Den kunne også hænge i slave S0-1 og ville så f.eks. have adressen 192.168.2.222:502, slave ID 3.
Den anden "måler" er derfor en SMA-inverter, der hænger på WLAN (husets netværk). Den har rollen "generation".

2 EVSE'er, 1 måler husholdningsforbrug, 1 måler ukendt solcelleanlæg

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler husets tilslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrolreserve. Det aktuelle husforbrug trækkes fra denne effekt, og den aktuelle solenergi tilføjes. Så hvis huset har brug for 2,5 kW, og solcelleanlægget genererer 4 kW, har EVSE'erne tilsammen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW til rådighed. Disse deles i halvdelen, hvis begge oplader på samme tid.
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal indstilles:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er, målere og invertere
1. Master
I master-EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede konfigureret og aktiveret som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den 2. EVSE (slave) er tilsluttet WLAN (husets netværk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er tilsluttet med fasedrejning 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader på L1. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en faserotation på 120 grader er allerede blevet indtastet til demoformål). Hvis begge biler kun oplader i en enkelt fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase.
Meter :
Den første S0-måler er tilsluttet til masterens S0-1-indgang og har derfor standardværdier som beskrevet ovenfor. Den tæller husets forbrug og har derfor rollen "forbrug".
Den anden måler kan være en Modbus-måler, f.eks. ABB B23, Eastron eller Orno og hænger på en Modbus 2-trådsforbindelse på Modbus-terminalen på cFos Power Brain Wallbox (master), og som COM-parametre er måleren indstillet til 9600 baud, 8 databits, ingen paritet og 1 stopbit. Dens slave-ID er 1. Dens rolle er "produktion", fordi den måler solcelleanlæggets effekt.

2 EVSE'er, statisk hustilslutning

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler de statisk tildelte 15 kW. Det betyder, at hvis kun den ene er ved at oplade, modtager den 11 kW. Hvis begge er i gang med at oplade på samme tid, modtager begge 7,5 kW (minus 500 W indstillet kontrolreserve).
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal være indstillet:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

1. Master
Den interne EVSE og S0-måler 1 er allerede konfigureret og aktiveret i master-EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den anden EVSE (slave) er tilsluttet WLAN (husets netværk). Den drives som en Modbus-slave. IP-adressen i EVSE'en indtastes her som adresse for denne EVSE (f.eks. 192.168.2.150). Port til EVSE'en er 4701, slave-ID 1.
Slaven er tilsluttet med faserotation 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader enfaset eller tofaset. Hvis begge biler kun oplader i en fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en fasedrejning på 120 grader er allerede blevet indtastet til demo-formål). Opladningseffekten fordeles mellem de opladende biler. Hvis der ikke er tilsluttet nogen målere, går cFos Charging Manager ud fra, at bilen altid tager den strøm, der tilbydes den. Uden målere kan du permanent indstille, hvilke faser bilen bruger.

2 EVSE'er, statisk hustilslutning, 2 målere tilsluttet EVSE'erne

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler de statisk tildelte 15 kW. Det betyder, at hvis kun den ene er ved at oplade, modtager den 11 kW. Hvis begge er ved at oplade på samme tid, modtager begge 7,5 kW (minus 500 W indstillet kontrolreserve). De tilsluttede målere gør det muligt for Charging Manager at tildele mere end 7,5 kW til den ene EVSE, hvis den anden EVSE i øjeblikket har brug for mindre.
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal være indstillet:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er, målere og invertere
1. Master
I Master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
Den første S0-måler er fastgjort her. For Charging Manager ser det ud som om, at måleren er installeret. En flise for måleren i oversigtsvinduet forsvinder.
2. Slave
Den anden EVSE (slave) er tilsluttet WLAN (husets netværk). Den drives som en Modbus-slave. IP adressen i EVSE'en indtastes her som adresse for EVSE'erne (f.eks. 192.168.2.150). Port til EVSE'en er 4701, slave-ID 1.
Slaven er tilsluttet med faserotation 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader enfaset eller tofaset. Hvis begge biler kun oplader i en fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en fasedrejning på 120 grader er allerede blevet indtastet til demo-formål). Opladningseffekten fordeles mellem de opladende biler. Hvis der ikke er tilsluttet nogen målere, går cFos Charging Manager ud fra, at bilen altid tager den strøm, der tilbydes den.
Den anden S0-måler er fastgjort her. For Charging Manager ser det ud til, at måleren er indbygget. En flise for måleren i oversigtsvinduet forsvinder.
Meter :
Den første S0-måler er tilsluttet til masterens S0-1-indgang og har derfor standardværdier som beskrevet ovenfor. Den tæller forbruget på EVSE 1 eller master-EVSE'en.
Den anden S0-måler er tilsluttet slaveens S0-1-indgang og har derfor adressen f.eks. 192.168.2.150:4702, Slave ID 2. Dens rolle er "forbrug-auto", fordi den måler forbruget på slave-EVSE'en.
Den anden S0-måler kan også være tilsluttet slaveens interne EVSE. I så fald ville det for cFos Charging Manager se ud, som om slave-EVSE'en havde en indbygget måler, og derfor ville det ikke være nødvendigt at konfigurere en måler for denne EVSE i masterens cFos Charging Manager.

2 EVSE'er, statisk husforbindelse, 2 målere tilsluttet EVSE'erne, anden EVSE Modbus RTU

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Udsigt fra Master EVSE:

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Udsigt fra slave-EVSE'en:

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler de statisk tildelte 15 kW. Det betyder, at hvis kun den ene er ved at oplade, modtager den 11 kW. Hvis begge er ved at oplade på samme tid, modtager begge 7,5 kW (minus 500 W indstillet kontrolreserve). De tilsluttede målere gør det muligt for Charging Manager at tildele mere end 7,5 kW til den ene EVSE, hvis den anden EVSE i øjeblikket har brug for mindre.
De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal være indstillet:

 • Standard for EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Standard for S0-måler 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-måler 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er, målere og invertere
1. Master
I Master EVSE'en (cFos Power Brain Wallbox) er den interne EVSE og S0-måler 1 allerede oprettet og aktiveret som beskrevet ovenfor.
Den første S0-måler er fastgjort her. For Charging Manager ser det ud til, at måleren er indbygget. En flise for måleren i oversigtsvinduet forsvinder.
2. Slave
Den anden EVSE (slave) er forbundet til master-EVSE'en via Modbus RTU med en twisted pair-forbindelse. Den drives som en Modbus-slave. F.eks. blev COM-portparametrene indtastet som adresse: COM1,9600,8,n,1 og ID er 1.
Slaven er tilsluttet med fasedrejning 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader enfaset eller tofaset. Hvis begge biler kun oplader i en fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en fasedrejning på 120 grader er allerede blevet indtastet til demo-formål). Opladningseffekten fordeles mellem de opladende biler. Hvis der ikke er tilsluttet nogen målere, går cFos Charging Manager ud fra, at bilen altid tager den strøm, der tilbydes den.
De samme COM-parametre skal indtastes i slaven.
Meter :
Den første S0-måler er tilsluttet til masterens S0-1-indgang og har derfor standardværdier som beskrevet ovenfor. Den tæller forbruget fra EVSE 1 eller master-EVSE'en.
Den anden S0-måler er tilsluttet slavens S0-1-indgang og er tilsluttet slaven, og dens rolle i slaven er indstillet til "E-car consumption". For Charging Manager ligner slave-EVSE'en en slave-EVSE med en indbygget måler. Du behøver ikke at oprette en måler for denne EVSE i cFos Charging Manager på masteren.

2 EVSE'er, statisk husforbindelse, 2 tilsluttede Modbus-målere på EVSE'erne, anden EVSE Modbus RTU

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Udsigt fra Master EVSE:

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Udsigt fra slave-EVSE'en:

Img Skærmbillede af konfigurationen af cFos Charging Manager

Opsætning Master Slave Operation
Begge EVSE'er deler de statisk tildelte 15 kW. Det betyder, at hvis kun den ene er ved at oplade, modtager den 11 kW. Hvis begge er ved at oplade på samme tid, modtager begge 7,5 kW (minus 500 W indstillet kontrolreserve). De tilsluttede målere gør det muligt for Charging Manager at tildele mere end 7,5 kW til den ene EVSE, hvis den anden EVSE i øjeblikket har brug for mindre.
Begge EVSE'er og begge målere er forbundet via en Modbus (RTU, totrådsforbindelse). Slaven og begge målere er forbundet til masteren. De korrekte Modbus-porte og slave-id'er skal være indstillet:

 • Standard for master EVSE: Slave ID 1
 • Standard Modbus-måler 1: Slave ID 101
 • Standard for EVSE-slave EVSE: Slave ID 4 (må ikke være 1)
 • Modbus-måler 2: Slave-ID 102 (må ikke være 101)

For andre enheder: Instruktioner for visse EVSE'er , målere og invertere
1. Master
I Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) er interne EVSE'er og standard cFos YTL Modbus-måler 1 allerede konfigureret og aktiveret som beskrevet ovenfor.
Denne Modbus-måler er fastgjort. For Charging Manager ser det ud til, at måleren er indbygget. En flise for måleren i oversigtsvinduet forsvinder.
2. Slave
Den 2. EVSE (slave) er forbundet til Modbus RTU'en med en twisted pair-forbindelse til master-EVSE'en. Den drives som en Modbus-slave. Som et eksempel blev COM-portparametrene indtastet som adresse: COM1,9600,8,n,1 og ID er 4.
Slaven er tilsluttet med faserotation 120 grader, dvs. elektrikeren har drejet faserne i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning, når begge biler oplader enfaset eller tofaset. Hvis begge biler kun oplader i en fase, kan begge biler få fuld effekt på deres fase. cFos Charging Manager kan overvåge dette, hvis den kan måle de enkelte faser (ikke målt her, men en fasedrejning på 120 grader er allerede blevet indtastet til demo-formål). Opladningseffekten fordeles mellem de opladende biler. Hvis der ikke er tilsluttet nogen målere, går cFos Charging Manager ud fra, at bilen altid tager den strøm, der tilbydes den.
De samme COM-parametre skal indtastes i slaven.
2. Måler :
Den anden måler er også tilsluttet til den totrådede modbus og har ID 102. Den er tilsluttet den anden EVSE i masteren. Den kan ikke tilsluttes i slaven, da slaven ikke er en Modbus-master. Kun master-EVSE'en kan forespørge andre enheder på Modbus. Den anden måler tæller forbruget i slave-EVSE'en, så dens rolle er "Forbrug E-car". For Charging Manager i master-EVSE'en ligner slave-EVSE'en en EVSE med en indbygget måler