Dokumentation

HTTP API

De følgende funktioner giver en kortlægning af Modbus-registrene til HTTP.
Bemærk: Modbus behøver ikke at være aktiv for at bruge HTTP API'en.

Brug en HTTP GET- eller POST-forespørgsel til adressen på cFos Power Brain Controller, f.eks.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Svarene er i JSON.

 • cmd er altid modbus
 • enhed = meter1 eller meter2 eller evse
 • read = adressen på det register, der skal læses
 • write = adressen på det register, der skal læses
 • værdi = værdi, der skal skrives
 • values = array af værdier, der skal skrives, f.eks. [1,2,3,4]

Adresser kan have et suffiks for at angive datatypen (standard er 16 bit heltal):

 • d = 32 bit heltal (2 modbus-registre)
 • q = 64 bit heltal (4 modbus-registre)
 • s = streng
cFos-opladningscontroller - Modbus-registre

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan bruge HTTP API'et

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Svar:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Svar:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Svar:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Svar:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Svar:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Svar:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Svar:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Svar:
"ok"

Generelle anmodninger

Anmoder om status for alle Charging Manager-enheder:
/cnf?cmd=get_dev_info

Indstilling af en PIN-kode eller RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r er PIN-koden eller RFID-koden (cifre), d er et valgfrit enheds-id til at vælge en bestemt EVSE. Hvis der ikke er valgt noget enheds-id, forsøger Charging Manager at tildele PIN-koden eller RFID-koden automatisk.

Overskrivning for den aktuelle transaktion:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d er enhedens ID, id er et eventuelt påkrævet RFID/PIN, flag, som følger:
"C": C:: Deaktiverer opladning (Admin pwd eller bruger-PIN/RFID påkrævet)
"c": Deaktiverer opladning igen (Admin pwd eller bruger-PIN/RFID påkrævet)
"E": Deaktiver EVSE-opladningsregler (Admin pwd påkrævet)
"e": Deaktiver EVSE-opladningsregler igen (Admin pwd påkrævet)
"U": Deaktiver brugerens opladningsregler (bruger RFID/PIN påkrævet)
"u": Deaktiver brugerens opladningsregler igen (bruger RFID/PIN påkrævet)

De flag, der er indstillet på denne måde, forbliver gyldige, indtil bilen er frakoblet fra EVSE'en.

mamps=ma: Overskriv (begrænsning) af opladningsstrøm med ma mA.

Indstilling af den simulerede energimåler:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (valgfrit) er den energi, der skal indstilles i Wh/VAh. Hvis v ikke er til stede, aflæses måleren kun. d er EVSE'ens enheds-id. Returværdien er den gamle måleraflæsning før indstillingen.

HTTP-målere og EVSE'er

Måler

Du kan oprette en måler (enhedstype "HTTP Input"), som ikke aflæses af Charging Manager, men hvis aktuelle værdier kan angives eksternt via HTTP POST eller GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x er enhedens ID, som det fremgår af enhedens konfiguration, f.eks. M1.

POST-legemet indeholder et JSON-objekt som følger:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Her angives energiværdierne i Wh, spændingerne i V, strømmene i mA og effekten i W. "model" er modelstrengen som vist i fliserne.

Nogle af vores brugere (#diebestenuserderwelt) bruger værktøjet curl til at forsyne måleren med data, f.eks:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Som HTTP GET-anmodning skrives anmodningen på følgende måde:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Her er et andet forumindlæg om tilslutning af en smartmåler ved hjælp af cFos HTTP-inputmålere og ioBroker.

EVSE

Du kan også oprette en wallbox (enhedstype "HTTP Input"), som ikke læses eller styres af Charging Manager, men hvis værdier kan angives eksternt ved hjælp af HTTP POST eller GET. Kontrolværdierne returneres derefter som et svar:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x er enhedens ID som vist i enhedens konfiguration, f.eks. E1.

POST-legemet indeholder et JSON-objekt som følger:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" er modelstrengen som vist i fliserne. Med "rfid" kan du tilføje en RFID til opladningsprocessen, energiværdierne angives i Wh, strømmene i mA. "state" har følgende værdier:
1 = venter (A), 2 = EV til stede (B), 3 = opladning (C), 4 = opladning med ventilation (D), 5 = fejl (E)

Som HTTP GET-anmodning skrives anmodningen på følgende måde:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Som svar returnerer denne anmodning følgende JSON-objekt:

{
       "device_enabled": true/false, // enheden er aktiveret/deaktiveret
       "charging_enabled": true/false, // opkrævning tilladt/ikke tilladt
       "paused": true/false, // true = enheden er midlertidigt sat på pause
       "charging_current": number // specificeret opladningsstrøm i mA
     }

Dette returobjekt skal evalueres af den, der kalder det, og EVSE'en skal indstilles i overensstemmelse hermed, f.eks. skal opladestrømmen ændres i overensstemmelse hermed.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped