เอกสาร

HTTP API

ฟังก์ชันต่อไปนี้จัดเตรียมการแม็พของ Modbus Registers กับ HTTP
หมายเหตุ: Modbus ไม่จำเป็นต้องแอ็คทีฟเพื่อใช้ HTTP API

ใช้คำขอ HTTP GET หรือ POST ไปยังที่อยู่ของ cFos Power Brain Controller เช่น
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154
คำตอบอยู่ใน JSON

 • cmd เป็น modbus เสมอ
 • device = meter1 หรือ meter2 หรือ evse
 • read = ที่อยู่ของการลงทะเบียนเพื่ออ่าน
 • write = ที่อยู่ของการลงทะเบียนเพื่ออ่าน
 • value = ค่าที่จะเขียน
 • values = อาร์เรย์ของค่าที่จะเขียนเช่น [1,2,3,4]

แอดเดรสสามารถมีส่วนต่อท้ายเพื่อระบุประเภทข้อมูล (ค่าเริ่มต้นคือ จำนวนเต็ม 16 บิต):

 • d = จำนวนเต็ม 32 บิต (2 modbus register)
 • q = จำนวนเต็ม 64 บิต (4 modbus register)
 • s = สตริง
cFos ตัวควบคุมการชาร์จ - รีจิสเตอร์ Modbus

นี่คือตัวอย่างบางส่วนวิธีใช้ HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
การตอบสนอง:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
การตอบสนอง:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
การตอบสนอง:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
การตอบสนอง:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
การตอบสนอง:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
การตอบสนอง:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
การตอบสนอง:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
การตอบสนอง:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
การตอบสนอง:
"ok"

คำขอทั่วไป

ขอสถานะของอุปกรณ์ตัวจัดการการชาร์จทั้งหมด:
/cnf?cmd=get_dev_info

การตั้งค่า PIN หรือ RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r คือ PIN หรือ RFID (ตัวเลข) d คือ ID อุปกรณ์เสริมเพื่อเลือกวอลล์บ็อกซ์เฉพาะ หากไม่ได้เลือกรหัสอุปกรณ์ ตัวจัดการการชาร์จจะพยายามกำหนด PIN หรือ RFID โดยอัตโนมัติ

เขียนทับสำหรับธุรกรรมปัจจุบัน:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d คือรหัสอุปกรณ์ id เป็น RFID/PIN ที่อาจจำเป็น แฟล็กดังต่อไปนี้:
'C': ปิดใช้งานการโหลด (ต้องใช้ Admin pwd หรือ PIN ผู้ใช้/RFID)
'c': ปิดใช้งานการโหลดอีกครั้ง (ต้องใช้ Admin pwd หรือ PIN ผู้ใช้/RFID)
'E': ปิดใช้งานกฎการชาร์จของวอลล์บ็อกซ์ (จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ)
'e': ปิดใช้งานกฎการชาร์จของวอลล์บ็อกซ์อีกครั้ง (จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ)
'U': ปิดใช้งานกฎการชาร์จของผู้ใช้ (ต้องใช้ RFID ของผู้ใช้/PIN)
'u': ปิดใช้งานกฎการชาร์จของผู้ใช้อีกครั้ง (ผู้ใช้ต้องใช้ RFID/PIN)

แฟล็กที่ตั้งค่าในลักษณะนี้จะยังคงอยู่จนกว่ารถจะถอดปลั๊กออกจากวอลล์บ็อกซ์

mamps=ma: เขียนทับ (จำกัด) กระแสไฟชาร์จด้วย ma mA

การตั้งค่าเครื่องวัดพลังงานจำลอง:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (ทางเลือก) คือพลังงานที่จะตั้งค่าเป็น Wh/VAh หากไม่มี v ตัวนับจะถูกอ่านเท่านั้น d คือรหัสอุปกรณ์ของ EVSE ค่าที่ส่งคืนคือการอ่านตัวนับแบบเก่าก่อนที่จะตั้งค่า

เคาน์เตอร์ HTTP และกล่องติดผนัง

เคาน์เตอร์

คุณสามารถสร้างตัวนับ (ประเภทอุปกรณ์ 'อินพุต HTTP') ที่ตัวจัดการการชาร์จไม่ได้อ่าน แต่สามารถระบุค่าปัจจุบันจากภายนอกได้โดยใช้ HTTP POST หรือ GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x คือรหัสอุปกรณ์ตามที่เห็นในการกำหนดค่าอุปกรณ์เช่น M1

เนื้อหา POST มีออบเจ็กต์ JSON ดังต่อไปนี้:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

ค่าพลังงานถูกกำหนดเป็น Wh, แรงดันไฟฟ้าเป็น V, กระแสเป็น mA และกำลังเป็น W "รุ่น" คือสตริงรุ่นตามที่แสดงในไทล์

ผู้ใช้บางคนของเรา (#diebestenuserderwelt) ใช้เครื่องมือ curl เพื่อจัดหาข้อมูลให้กับตัวนับ เช่น:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

ในฐานะที่เป็น HTTP GET คำขอจะเขียนดังนี้:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

นี่คือรายการฟอรัมอื่นสำหรับ การเชื่อมต่อสมาร์ทมิเตอร์โดยใช้ cFos HTTP input meter และ ioBroker

วอลล์บ็อกซ์

คุณยังสามารถสร้างกล่องวอลล์ (ประเภทอุปกรณ์ 'อินพุต HTTP') ซึ่งไม่ได้อ่านออกหรือควบคุมโดยตัวจัดการการชาร์จ แต่สามารถระบุค่าภายนอกได้โดยใช้ HTTP POST หรือ GET ค่าควบคุมจะถูกส่งกลับเป็นการตอบสนอง:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x คือรหัสอุปกรณ์ตามที่เห็นในการกำหนดค่าอุปกรณ์เช่น E1

เนื้อหา POST มีออบเจ็กต์ JSON ดังต่อไปนี้:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"model" คือสตริงโมเดลตามที่แสดงในไทล์ ด้วย "rfid" คุณสามารถเพิ่ม RFID ในกระบวนการชาร์จได้ค่าพลังงานจะได้รับเป็น Wh กระแสเป็น mA "state" มีค่าดังต่อไปนี้:
1 = กำลังรอ (A), 2 = ปัจจุบัน EV (B), 3 = กำลังชาร์จ (C), 4 = กำลังชาร์จด้วยการระบายอากาศ (D), 5 = ข้อผิดพลาด (E)

ในฐานะ HTTP GET คำขอจะถูกเขียนดังนี้:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

ในการตอบสนองคำขอนี้จะส่งคืนอ็อบเจ็กต์ JSON ต่อไปนี้:

{
      "device_enabled": จริง/เท็จ // อุปกรณ์ถูกเปิด/ปิด
      "charging_enabled": จริง/เท็จ // ชาร์จ / ไม่อนุญาต
      "หยุดชั่วคราว": true/false, // true = อุปกรณ์หยุดชั่วคราว
      "charging_current": หมายเลข // กระแสไฟที่ระบุเป็น mA
     }

วัตถุส่งคืนนี้ต้องได้รับการประเมินโดยผู้เรียกและต้องตั้งค่า EVSE ให้สอดคล้องกันเช่นกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จจะต้องเปลี่ยนไปตามนั้น

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped