Dokumentacija

Pregled primerov konfiguracije za cFos Power Brain / Charging Manager

Spodaj je nekaj primerov konfiguracije. Kliknite spodnje povezave, da preidete neposredno na svoj primer:

V spodnjih primerih je kot osrednja nadzorna enota uporabljen sistem cFos Power Brain Wallbox s priloženim upraviteljem polnjenja cFos Charging Manager. Uporabite lahko tudi Raspberry Pi. Upravitelj polnjenja cFos Charging Manager (že vgrajen v sistem cFos Power Brain Wallbox) lahko upravlja sisteme EVSE in števce prek omrežja LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) in (zvitega) para (modbus RTU). Podprt je tudi proxy Modbus, ki omogoča kombinacijo obeh načinov. Za več informacij o možnostih povezave glejte: Možnosti povezave.

V sistemu cFos Power Brain Wallbox so "notranji" EVSE ter notranja merilnika S0 1 in 2 vedno nastavljeni kot naprave in so prikazani kot ploščice. Teh ni mogoče izbrisati, temveč jih je mogoče po potrebi le deaktivirati. EVSE in merilnik S0 1 sta aktivirana, merilnik S0 2 je deaktiviran. Če želite prikazati ploščico merilnika S0 2 in jo konfigurirati, morate aktivirati potrditveno polje "Show all" (Prikaži vse) v razdelku "Start" (Začetek) za "Devices" (Naprave). Naslov IP, vrata in ID Modbus so fiksni za vse te notranje naprave. Tu vam ni treba ničesar konfigurirati. Privzeto je upravitelj polnjenja cFos Charging Manager (Upravitelj polnjenja cFos) aktiviran, tj. način je "porazdelitev obremenitve". To pomeni, da naprava cFos Power Brain Wallbox deluje z vsemi funkcijami v privzeti nastavitvi. Če želite sistem cFos Power Brain Wallbox upravljati kot podrejeno napravo, morate način nastaviti na "watch". Sicer vam v podrejenem sistemu EVSE ni treba ničesar konfigurirati, če uporabite privzete vrednosti 4701, 4702 in 4703 za vrata TCP za sistem EVSE in števca S0 1 in 2 ter Modbus ID 1, 2 in 3.

1 EVSE, 1 meter sončne energije, presežek sončne energije

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V glavnem sistemu EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji sistem EVSE in števec S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Vloga merilnika S0 je "proizvodnja", saj meri moč solarnega sistema.
EVSE ima na voljo npr. 15 kW moči hišnega priključka in solarno energijo. Pravilo za polnjenje zagotavlja, da se polnjenje izvede šele, ko je dosežen najmanjši tok 6,5 A. Prekomerno polnjenje

1 EVSE, 1 števec za porabo e-avtomobilov, sončni sistem Sunspec, presežek sončne energije

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V glavnem sistemu EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji sistem EVSE in števec S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Merilnik S0 1 naprave cFos Power Brain Wallbox 11 kW je ožičen tako, da meri samo tok, ki ga odjema naprava EVSE. Vloga merilnika S0 je "poraba e-avtomobila"
. EVSE ima na voljo npr. 15 kW moči hišnega priključka ter sončno energijo. Pravilo za polnjenje zagotavlja, da se polnjenje izvede šele, ko je dosežen najmanjši tok 6,5 A. Prekomerno polnjenje.
Naslov solarnega pretvornika SunSpec je na voljo v nastavitvah usmerjevalnika. Kot primer, je zdaj tukaj vnesen naslov 192.168.2.155:4702

1 EVSE, 1 meter porabe e-avtomobilov

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V glavnem sistemu EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji sistem EVSE in števec S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Merilnik S0 1 naprave cFos Power Brain Wallbox 11 kW je ožičen tako, da se meri samo tok, ki ga odjema naprava EVSE. Vloga merilnika S0 je "poraba e-avtomobila".
"Hišni priključek" ima 15 kW. Ta moč je statično na voljo (ker ni števca hišnega priključka). Faze števca S0 morate nastaviti tako, kot jih avtomobil dejansko uporablja, tj. večinoma L1 ali L1+L2+L3.

1 EVSE, 1 hiša s števcem porabe

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V glavnem sistemu EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji sistem EVSE in števec S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Merilnik S0 1 sistema cFos Power Brain Wallbox 11 kW je ožičen tako, da meri samo tok, ki ga odjema hiša (brez sistema EVSE). Vloga števca S0 je "poraba".
Hišni priključek ima 15 kW. Od te moči se odšteje moč števca S0. Preostanek je na voljo za polnjenje e-avtomobila. Če se v hiši pojavijo kratkotrajne konice obremenitve, se moč polnjenja zmanjša. Da ne bi prišlo do prekoračitve 15 kW, je bila vzpostavljena rezerva v višini 2 kW.

1 stenska omarica, 1 merilnik omrežnega napajanja

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V stenskem predalu (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji stenski predal in notranji števec Modbus že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj. Drugi števec Modbus (vloga omrežnega napajanja) je nameščen tako, da meri porabljeno električno energijo na hišni priključni točki, tj. porabo wallboxa in porabo v hiši. Hišni priključek ima 15 kW. Od te moči se odšteje moč drugega števca Modbus. Preostanek je na voljo za polnjenje e-avtomobila. Če se v hiši pojavijo kratkotrajne konice obremenitve, se moč polnjenja zmanjša. Da ne bi prišlo do prekoračitve 15 kW, je bila vzpostavljena rezerva 2 kW.

1 stenska omarica, 1 meter Mrežno napajanje (dvosmerno)

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

V stenskem predalu (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji stenski predal in notranji števec Modbus že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj. Drugi števec Modbus (referenčna vloga omrežja) je nameščen tako, da meri tok, ki se pojavlja na hišni priključni točki, tj. porabo Wallboxa, porabo hiše in proizvodnjo solarnega sistema. Hišni priključek ima 15 kW. Od te moči se odšteje moč drugega števca Modbus (če števec kaže pozitivne vrednosti) ali doda (če števec kaže negativne vrednosti, tj. moč se dovaja). Ob upoštevanju polnilnega toka wallboxa lahko Charging Manager izračuna solarni presežek, hkrati pa izmeri tudi obremenitev hišnega priključka. Če se v hiši pojavijo kratkotrajne konice obremenitve, se moč polnjenja zmanjša. Da ne bi prišlo do prekoračitve 15 kW, je bila vzpostavljena rezerva 2 kW. V tej konfiguraciji lahko nastavite pravila za polnjenje presežka fotovoltaike.

2 EVSE, 1 števec za domačo porabo

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Delovanje
Oba sistema EVSE si delita hišno priključno moč 15 kW minus 500 W nadzorne rezerve. Merilnik EVSE ima vlogo "porabe", tj. meri, kaj hiša trenutno potrebuje (brez EVSE). Polnilna moč, zmanjšana za porabo gospodinjstva, se razdeli na oba EVSE. S 15 kW in rezervo 500 W je za polnjenje na voljo 14,5 kW. Če hiša še vedno potrebuje npr. 3 kW in oba EVSE polnita hkrati, vsak EVSE prejme 5,75 kW polnilne moči.
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejenega 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE, števce in pretvornike
1. Glavni
V glavnem EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji EVSE in merilnik S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
2. Podrejeni
2. EVSE (podrejeni) je priključen na WLAN (hišno omrežje). Deluje kot podrejena naprava Modbus (TCP/IP). Zato je naslov npr. 192.168.2.150:4701 in ID podrejenega 1.
Podrejeni je priključen z zasukom faz za 120 stopinj, tj. električar je obrnil faze glede na glavno (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko obremenitev faz, ko se oba avtomobila polnita na L1. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko izmeri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Če se oba avtomobila polnita samo v eni fazi, lahko oba prejmeta polno moč na svoji fazi.
MerilnikS0 :
Merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 glavnega računalnika in ima zato privzete vrednosti, kot so opisane zgoraj. Lahko bi visel tudi v podrejenem sistemu S0-1 in bi potem imel na primer naslov 192.168.2.150:4702, ID podrejenega sistema 2.

2 EVSE, 1 števec za domačo porabo, 1 inverter

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Delovanje
Oba sistema EVSE si delita hišno priključno moč 15 kW minus 500 W nadzorne rezerve. Merilnik EVSE ima vlogo "porabe", tj. meri, kaj hiša trenutno potrebuje (brez EVSE). Razpoložljiva polnilna moč je priključna moč hiše 15 kW minus 500 W kontrolne rezerve minus poraba hiše, izmerjena z merilnikom S0, plus sončna moč, kot jo meri pretvornik SMA. Če torej hiša potrebuje 2,5 kW in solarni sistem proizvede 4 kW, je skupaj z EVSE na voljo 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ta se razdeli na polovico, če se oba polnita hkrati.
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejene naprave 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE, števce in pretvornike
1. Glavni
V glavnem EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji EVSE in merilnik S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
2. Podrejeni
2. EVSE (podrejeni) je priključen na WLAN (hišno omrežje). Deluje kot podrejena naprava Modbus (TCP/IP). Zato je naslov npr. 192.168.2.150:4701 in ID podrejenega 1.
Podrejena naprava je priključena z zasukom faz za 120 stopinj, kar pomeni, da je električar zasukal faze glede na glavno napravo (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko obremenitev faz, ko se oba avtomobila polnita na L1. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko izmeri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Če se oba avtomobila polnita samo v eni fazi, lahko oba prejmeta polno moč na svoji fazi.
Merilnik :
Prvi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 glavnega merilnika in ima zato privzete vrednosti, kot je opisano zgoraj. Lahko bi visel tudi v podrejenem sistemu S0-1 in bi potem imel na primer naslov 192.168.2.222:502, ID podrejenega sistema 3.
Drugi "števec" je torej pretvornik SMA, ki visi v omrežju WLAN (hišno omrežje). Ima vlogo "generacije".

2 EVSE, 1 števec domače porabe, 1 števec neznanega solarnega sistema

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Delovanje
Oba sistema EVSE si delita hišno priključno moč 15 kW minus 500 W kontrolne rezerve. Od te moči se odšteje trenutna hišna poraba in doda trenutna sončna moč. Če torej hiša potrebuje 2,5 kW in solarni sistem proizvede 4 kW, imata EVSE skupaj na voljo 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ta se razdeli na polovico, če se polnita oba hkrati.
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejene naprave 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE, števce in pretvornike
1. Glavni
V glavnem EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji EVSE in merilnik S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
2. Podrejeni
2. EVSE (podrejeni) je priključen na WLAN (hišno omrežje). Deluje kot podrejena naprava Modbus (TCP/IP). Zato je naslov npr. 192.168.2.150:4701 in ID podrejenega 1.
Podrejena naprava je priključena z zasukom faz za 120 stopinj, kar pomeni, da je električar zasukal faze glede na glavno napravo (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko obremenitev faz, ko se oba avtomobila polnita na L1. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko izmeri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Če se oba avtomobila polnita samo v eni fazi, lahko oba prejmeta polno moč na svoji fazi.
Merilnik :
Prvi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 glavnega merilnika in ima zato privzete vrednosti, kot je opisano zgoraj. Šteje hišno porabo in ima zato vlogo "poraba".
Drugi števec je lahko števec Modbus, npr. ABB B23, Eastron ali Orno, in visi na 2-žični povezavi Modbus na terminalu Modbus sistema cFos Power Brain Wallbox (master), kot parametri COM pa je števec nastavljen na 9600 baud, 8 podatkovnih bitov, brez paritete in 1 stop bit. Njegov ID podrejenega je 1. Njegova vloga je "proizvodnja", saj meri moč solarnega sistema.

2 EVSE, statični hišni priključek

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Operacija
Oba EVSE si delita statično dodeljenih 15 kW. To pomeni, da če se polni samo eden, prejme 11 kW. Če se oba polnita hkrati, oba prejmeta 7,5 kW (minus 500 W nastavljene rezerve za upravljanje).
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejenega 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

1. Master
Notranji EVSE in merilnik S0 1 sta že nastavljena in aktivirana v glavnem EVSE (cFos Power Brain Wallbox), kot je opisano zgoraj.
2. Slave
Drugi EVSE (slave) je priključen na WLAN (hišno omrežje). Deluje kot podrejena naprava Modbus. Naslov IP v EVSE se tukaj vnese kot naslov za ta EVSE (npr. 192.168.2.150). Priključek za EVSE je 4701, ID podrejenega 1.
Podrejeni je priključen z zasukom faz za 120 stopinj, tj. električar je zasukal faze glede na glavno (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko fazno obremenitev, kadar oba avtomobila polnita enofazno ali dvofazno. Če se oba avtomobila polnita samo enofazno, lahko oba prejemata polno moč na svoji fazi. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko meri posamezne faze (tukaj ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Polnilna moč se razdeli med polnilna vozila. Če merilniki niso priključeni, upravitelj polnjenja cFos Charging Manager predpostavlja, da avtomobil vedno prevzame ponujeno moč. Brez merilnikov lahko trajno nastavite, katere faze uporablja avtomobil.

2 EVSE, statični hišni priključek, 2 števca, priključena na EVSE

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Operacija
Oba EVSE si delita statično dodeljenih 15 kW. To pomeni, da če se polni samo eden, prejme 11 kW. Če se oba polnita hkrati, oba prejmeta 7,5 kW (minus 500 W nastavljene rezerve za upravljanje). Priključeni števci omogočajo upravitelju polnjenja, da enemu EVSE dodeli več kot 7,5 kW, če drugi EVSE trenutno potrebuje manj.
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejene naprave 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE, števce in pretvornike
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji EVSE in merilnik S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Prvi števec S0 je pripet tukaj. Za Charging Manager je videti, kot da je bil števec nameščen. Ploščica za števec v preglednem oknu izgine.
2. Slave
Drugi števec EVSE (slave) je priključen na WLAN (hišno omrežje). Deluje kot podrejena naprava Modbus. IP-naslov v EVSE se tukaj vnese kot naslov za EVSE (npr. 192.168.2.150). Priključek za EVSE je 4701, ID podrejenega 1.
Podrejeni je priključen z zasukom faz za 120 stopinj, tj. električar je zasukal faze glede na glavno (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko fazno obremenitev, kadar oba avtomobila polnita enofazno ali dvofazno. Če se oba avtomobila polnita samo enofazno, lahko oba prejemata polno moč na svoji fazi. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko meri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Polnilna moč se razdeli med polnilna vozila. Če merilniki niso priključeni, upravitelj polnjenja cFos Charging Manager predpostavlja, da avtomobil vedno prevzame ponujeno moč.
Drugi števec S0 je pripet tukaj. Za upravitelja polnjenja je videti, kot da je števec vgrajen. Ploščica za števec v preglednem oknu izgine.
Merilnik :
Prvi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 glavnega upravitelja in ima zato privzete vrednosti, kot je opisano zgoraj. Merilnik šteje porabo EVSE 1 ali glavnega EVSE.
Drugi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 podrejene naprave in ima zato naslov npr. 192.168.2.150:4702, ID podrejene naprave 2. Njegova vloga je "consumption-auto", saj meri porabo podrejenega EVSE.
Drugi merilnik S0 je lahko priključen tudi na notranjo EVSE podrejene naprave. Takrat bi bilo v upravljalniku polnjenja cFos videti, kot da ima podrejeni EVSE vgrajen merilnik, zato za ta EVSE v upravljalniku polnjenja cFos masterja ne bi bilo treba konfigurirati merilnika.

2 EVSE, statični hišni priključek, 2 števca, priključena na EVSE, drugi EVSE Modbus RTU

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Pogled z glavnega električnega napajalnika EVSE:

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Pogled s podrejenega EVSE:

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Operacija
Oba EVSE si delita statično dodeljenih 15 kW. To pomeni, da če se polni samo eden, prejme 11 kW. Če se oba polnita hkrati, oba prejmeta 7,5 kW (minus 500 W nastavljene rezerve za upravljanje). Priključeni števci omogočajo upravitelju polnjenja, da enemu EVSE dodeli več kot 7,5 kW, če drugi EVSE trenutno potrebuje manj.
Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za EVSE: vrata 4701, ID podrejenega 1
 • Privzeto za števec S0 1: vrata 4702, ID podrejene osebe 2
 • Privzeto za števec S0 2: vrata 4703, ID podrejenega 3

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE, števce in pretvornike
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) sta notranji EVSE in merilnik S0 1 že nastavljena in aktivirana, kot je opisano zgoraj.
Prvi števec S0 je pripet tukaj. Za Charging Manager je videti, kot da je števec vgrajen. Ploščica za števec v preglednem oknu izgine.
2. Podrejeni
Drugi EVSE (podrejeni) je povezan z glavnim EVSE prek Modbus RTU s povezavo v obliki zvitega para. Deluje kot podrejena naprava Modbus. Kot naslov so bili na primer vneseni parametri vrat COM:
Podrejena naprava je priključena z zasukom faz za 120 stopinj, tj. električar je zasukal faze glede na glavno napravo (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko fazno obremenitev, kadar oba avtomobila polnita enofazno ali dvofazno. Če se oba avtomobila polnita samo enofazno, lahko oba prejemata polno moč na svoji fazi. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko meri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Polnilna moč se razdeli med polnilna vozila. Če merilniki niso priključeni, upravitelj polnjenja cFos Charging Manager predpostavlja, da avtomobil vedno prevzame ponujeno moč.
V podrejenem vozilu je treba vnesti enake parametre COM.
Merilnik :
Prvi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 glavnega računalnika in ima zato privzete vrednosti, kot so opisane zgoraj. Šteje porabo EVSE 1 ali glavnega EVSE.
Drugi merilnik S0 je priključen na vhod S0-1 podrejene enote in je priključen na podrejeno enoto, njegova vloga v podrejeni enoti pa je nastavljena na "Poraba E-avtomobila". Za Charging Manager je podrejeni EVSE videti kot tisti z vgrajenim merilnikom. V upravitelju polnjenja cFos Charging Manager nadrejene naprave vam za to EVSE ni treba nastaviti števca.

2 EVSE, statična hišna povezava, 2 priključena števca Modbus na EVSE, drugi EVSE Modbus RTU

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Pogled z glavnega električnega napajalnika EVSE:

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Pogled s podrejenega EVSE:

Img Zaslonska slika konfiguracije upravitelja polnjenja cFos

Nastavitev Master Slave Operacija
Oba EVSE si delita statično dodeljenih 15 kW. To pomeni, da če se polni samo eden, prejme 11 kW. Če se oba polnita hkrati, oba prejmeta 7,5 kW (minus 500 W nastavljene rezerve za upravljanje). Priključeni števci omogočajo upravitelju polnjenja, da enemu EVSE dodeli več kot 7,5 kW, če drugi EVSE trenutno potrebuje manj.
Obe napravi EVSE in oba števca sta povezana prek Modbus (RTU, dvožična povezava). Podrejena naprava in oba števca so povezani z glavno napravo. Nastaviti je treba pravilna vrata Modbus in identifikatorje podrejenih naprav:

 • Privzeto za glavno EVSE: ID podrejenega 1
 • Privzeto Merilnik Modbus 1: ID podrejenega računalnika 101
 • Privzeto za podrejeno enoto EVSE EVSE: ID podrejene enote 4 (ne sme biti 1)
 • Modbus meter 2: ID podrejenega računalnika 102 (ne sme biti 101)

Za druge naprave: Navodila za nekatere EVSE , števce in pretvornike
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) so notranji EVSE in privzeti števec cFos YTL Modbus 1 že nastavljeni in aktivirani, kot je opisano zgoraj.
Ta števec Modbus je pripet. Pri Charging Managerju je videti, kot da je števec vgrajen. Ploščica za števec v preglednem oknu izgine.
2. Podrejeni
2. EVSE (podrejeni) je povezan z Modbus RTU s povezavo v obliki zvitega para z glavnim EVSE. Deluje kot podrejena naprava Modbus. Kot primer so bili kot naslov vneseni parametri vrat COM: COM1,9600,8,n,1, ID pa je 4.
Podrejena naprava je priključena z zasukom faz za 120 stopinj, tj. električar je faze obrnil glede na glavno napravo (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). To preprečuje enostransko fazno obremenitev, kadar oba avtomobila polnita enofazno ali dvofazno. Če se oba avtomobila polnita samo enofazno, lahko oba prejemata polno moč na svoji fazi. Upravitelj polnjenja cFos lahko to spremlja, če lahko meri posamezne faze (tu ni izmerjeno, vendar je bil za demonstracijske namene že vnesen zasuk faz za 120 stopinj). Polnilna moč se razdeli med polnilna vozila. Če merilniki niso priključeni, upravitelj polnjenja cFos Charging Manager predpostavlja, da avtomobil vedno prevzame ponujeno moč.
V podrejenem vozilu je treba vnesti enake parametre COM.
2. Merilnik :
Drugi merilnik je prav tako priključen na dvožični modbus in ima ID 102. Priključen je na drugi sistem EVSE v glavnem upravljalniku. V podrejenem sistemu ga ni mogoče priključiti, ker podrejeni sistem ni glavni sistem Modbus. Samo glavni EVSE lahko poizveduje po drugih napravah na modbusu. Drugi števec šteje porabo podrejenega EVSE, zato je njegova vloga "poraba E-avtomobila". Za Charging Manager v glavnem EVSE je podrejeni EVSE videti kot EVSE z vgrajenim merilnikom