Dokumentacija

Konfiguracija sistema

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentacija - Konfiguracija sistema

Geslo skrbnika morate spremeniti, ko ga prvič uporabite. Dobro si ga zabeležite, da se ne boste zaklenili! Privzeto geslo za upravitelja polnjenja cFos je prazno. Uporabniško ime je vedno admin.

Prosimo, dovolite predložitev podatkov o trkih in anonimiziranih statističnih podatkov o uporabi, da lahko izboljšamo našo strojno in programsko opremo.

Če aktivirate možnost "localhost is admin", upravitelj za polnjenje cFos ne potrebuje gesla upravitelja, če se spletni dostop izvaja z istega računalnika.

Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentacija - Konfiguracija sistema

Transakcije

Tu boste našli dnevnik transakcij, datoteko, ki jo lahko preberete v Excelu in vsebuje začetni in končni datum/čas, številko wallboxa, ID naprave, ID uporabnika, RFID/PIN uporabnika, napolnjene Wh (vatne ure) in skupne vatne ure za vsak postopek polnjenja, če so na voljo ustrezni števci. Tako lahko ustvarite račune, tudi če si polnilno postajo deli več uporabnikov. Zadnja dva stolpca dnevnika transakcij vsebujeta vrednost 1, če je bilo polnjenje opravljeno s solarnim presežkom (sicer 0), in odstotek kWh, ki je bil polnjen s solarno energijo.

Modbus TCP/RTU Proxy

Dostope Modbus TCP lahko preusmerite na Modbus RTU, tj. na vrata COM. To omogoča, da se naprave, ki imajo samo dvožično povezavo, naslavljajo prek protokola TCP/IP. V ta namen lahko nastavite, katera vrata TCP mora posrednik poslušati in katere parametre COM mora uporabiti pri dostopu do naprave Modbus RTU.

Prijava

Tu lahko ustvarite diagnostični dnevnik za 5 minut. Skoraj vse se nato zabeleži in nam pomaga pri podpori. Vsako težavo, ki se pojavi med delovanjem diagnostičnega dnevnika, morate ponoviti. Poleg tega je v dnevnik Diagnse Log shranjena tudi celotna konfiguracija, tako da smo obveščeni o podrobnostih vaših nastavitev. S splošnimi nastavitvami beleženja določite, kako podrobno beleženje se izvaja za posamezne teme. To vam lahko pomaga pri odpravljanju težav. Ne pozabite nastaviti dnevnikov na "Error" ali "Off", kadar niso potrebni. Po potrebi lahko dnevnike pošljete tudi v ustrezen strežnik syslog.

Upravljanje datotek

Licenčne ključe za odklepanje dodatnih polnilnih mest, definicije števcev, konfiguracijske datoteke in certifikate lahko v upravitelja polnjenja cFos naložite tukaj. Merilniki, ki jih določi uporabnik, imajo večjo prednost od tistih, ki jih za isto vrsto naprave dobavljamo mi. Prenesena potrdila je mogoče izbrati na vseh točkah, kjer je mogoče uporabiti potrdila.

Spremenljivke upravitelja polnjenja

Tukaj lahko sami ustvarite spremenljivke in/ali jih upravljate prek vmesnika HTTP API za dobavitelje energije. Do vseh spremenljivk lahko dostopate prek formul. Tako lahko centralno nastavite vrednosti, ki jih upravitelj polnjenja cFos Charging Manager uporablja za nadzor, in omogočite, da jih lahko nadzorujete z zunanje lokacije. To omogoča tudi splošno ustvarjanje konfiguracij Charging Managerja in njihovo uporabo za več sistemov z dostopom do spremenljivk, shranjenih v konfiguraciji sistema, ki jih je mogoče nastaviti za vsak sistem posebej.

Smart Meter Gateway

Upravitelj polnjenja cFos se lahko poveže s prehodom Smartmeter Gateway in prek njega izmenjuje podatke z dobaviteljem energije/operaterjem omrežja. Navedete lahko URL/naslov IP:vrata prehoda Smartmeter in ciljni naslov, do katerega mora upravitelj polnjenja cFos Charging Manager priti prek prehoda Smartmeter, npr. do strežnika dobavitelja energije. Nastavite lahko, ali naj ima oddaljena postaja (npr. dobavitelj energije) upraviteljske pravice za vaš sistem ali samo za funkcije API dobavitelja energije ali pa sploh nima upraviteljskih pravic prek te povezave, ki jo varuje Smartmeter Gateway. TLS je lahko aktiviran kot šifriranje.

Sistemski čas

Tu lahko nastavite, ali naj se kot sistemski čas uporablja čas, ki ga zagotavlja zaledni sistem OCPP.

Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentacija - Konfiguracija sistema

Kartiranje vrat COM

To zadeva splošno funkcijo Charging Manager v računalnikih, ki niso krmilnik cFos Power Brain Controller. Pri tem se lahko zgodi, da imate več vodil RS-485 z različnimi skupinami naprav. Takrat je lahko konfiguracija lažja, če lahko ena vrata COM prikažete na druga, ne da bi morali spreminjati številke vrat COM v vseh napravah.

Preizkus števca

S testom merilnika lahko prikažete vse vrednosti, ki so pomembne za upravitelja polnjenja, in tako preverite, ali vaš merilnik pošilja verodostojne vrednosti. To storite tako, da vnesete vrsto naprave, naslov in ID kot pri nastavitvi merilnika in kliknete "Test".

Izvedba ukaza

Ukaz lahko izvedete v operacijskih sistemih Windows, Raspberry in Linux ter prikažete izhodno besedilo. To vam omogoča vzdrževanje sistema, za katerega velja Charging Manager, brez zunanje programske opreme za daljinsko upravljanje. Ta funkcija ni na voljo v napravi cFos Power Brain Wallbox.

Test Modbus

S tem pogovornim elementom lahko pošljete posamezne ukaze Modbus določenim napravam. V polji "Address" (Naslov) in "Slave ID" (ID podrejene naprave) vnesite naslov in ID naprave Modbus na enak način kot pri konfiguriranju števcev in naprav EVSE. V polju "Register" lahko navedete številko registra v decimalni obliki ali v šestnajstiški obliki s predpono 0x, iz katerega želite brati ali pisati. V polju "Type" (Vrsta) določite vrsto podatkov, shranjenih v registrih Modbus, v polju "Count" (Število) pa, koliko takih vrst podatkov naj se prebere iz registrov. Pri pisanju določite tudi "Vrednost za pisanje". Nastavite lahko tudi številko funkcije za branje ali pisanje. Nato kliknite na "Read" (Branje) ali "Write" (Pisanje). Rezultat se prikaže v polju "Rezultat" in "Stanje".

Screenshot #4 cFos Charging Manager Dokumentacija - Konfiguracija sistema

Tesla TWC

Za Tesla Wall Connector Gen 2, do katerega lahko dostopate prek vmesnika RS-485, potrebujete ID, ki ga morate nastaviti v konfiguraciji stenske škatle. Tu ga lahko določite tako, da določite vrata COM, na katera je priključena stenska škatla Tesla. Za krmilnik cFos Power Brain Controller je to vedno COM1.