Dokumentacija

Odčitavanje merilnikov SML z optično odčitovalno glavo

Številni "sodobni" merilniki imajo optični vmesnik, tj. infrardečo diodo, s katero se nekatere vrednosti merilnika toka izpišejo v obliki SML. Upravitelj polnjenja cFos Charging Manager podpira te števce in priključitev optične odčitovalne glave. Optične bralne glave so na voljo v dveh različicah: S 3,3V TTL-ravni ali s povezavo USB. Bralno glavo TTL lahko priključite na krmilnik cFos Power Brain, glavo z vmesnikom USB pa na Raspberry PI ali Windows.

Za branje merilnika, ki govori SML, z optično bralno glavo potrebujete bralno glavo z ravnijo TTL za krmilnik cFos Power Brain. Ta je ožičena na naslednji način: Za krmilnike s strojno revizijo 1.1 (Rev. C) in 2.0 (Rev. F):

GND - Pin 10
TxD - Pin 11 - RxD bralnika je priključen tukaj
RxD - Pin 12 - TxD bralnika je priključen tukaj
Vcc - Pin 15

Nato v upravitelju polnjenja cFos Charging Manager nastavite merilnik tipa "SML Meter COM Port". Kot naslov vnesite COM2,9600,8,N,1.
Če program cFos Charging Manager uporabljate pod operacijskim sistemom Windows ali Raspberry, potrebujete optično bralno glavo z vmesnikom USB. Kot merilnik nastavite tip "SML Meter" in nastavite naslov na COMx,9600,8,N,1, pri čemer je COMx vrata COM, pod katerimi se poroča bralnik USB (podobno kot pri adapterjih Modbus).

Omogočanje števca z utripajočo kodo

V osnovnem stanju "sodobne merilne naprave", ki so nameščene v merilnih omaricah, zagotavljajo kWh le prek optičnega vmesnika. Če želite pravočasno prejemati vrednosti uspešnosti, jih je treba omogočiti s kodo PIN. PIN lahko dobite pri upravljavcu merilnega mesta ali omrežnem operaterju. Če imate kodo PIN, lahko števec odklenete z baterijo: Optični vmesnik enkrat bliskovito povežite. Merilnik bo nato opravil preskus zaslona, na zaslonu pa se bosta prikazala "PIN" in 4 ničle. Zdaj lahko prvo 0 povečate z impulzi, ki trajajo približno 1 sekundo. Zdaj lahko prvo 0 povečujete s impulzi po približno 1 sekundo, dokler ne vnesete prve številke pina. Nato počakajte, da kazalec preskoči na drugo ničlo, in z utripanjem pulzov ustrezno povečajte to številko. Ko vnesete vse štiri številke kode PIN, je števec omogočen za 120 sekund. V tem stanju se zaradi kratkega utripanja zaslon spremeni v različne prikaze. Eden od njih je "PIN on". Sedaj sveti približno 5 sekund, dokler se ne prikaže napis "PIN off". Zdaj ste trajno omogočili prenos aktivne moči prek optičnega vmesnika. Upoštevajte, da lahko na ta način vsakdo z baterijo odčita različne vrednosti merilnika. Na žalost se aktivna moč pogosto prenaša le kot skupna vrednost. Upravitelj polnjenja cFos nato izračuna ustrezne tokovne vrednosti za faze. Ker je to podvrženo določeni stopnji netočnosti, morate zato načrtovati ali določiti določeno rezervo za naloge upravljanja obremenitve.

Odčitavanje števca s Tibber Pulse

Če želite podatke iz naprave Tibber-Pulse neposredno prenesti v upravitelja polnjenja, mora biti spletni strežnik na napravi Tibber-Bridge stalno aktiviran. To lahko storite z naslednjimi koraki:

 1. Zapisati geslo na mostu (je na kodi QR), npr. ABCD-AA11
 2. Izvlecite mostiček, ga priključite za morda 1 sekundo, ga ponovno izvlecite in priključite
 3. Obroč bi moral zdaj sveti zeleno kot na začetku (ne, niste izgubili nobenih nastavitev!)
 4. Na prenosnem računalniku/mobilnem telefonu poiščite omrežje WLAN "TibberBridge", ključ WPA je zgoraj navedeno geslo
 5. Po uspešni povezavi prikličite http://10.133.70.1/params/
 6. Vnesite uporabniško ime "admin" in geslo, kot je navedeno zgoraj
 7. Na dnu nastavite atribut "webserver_force_enable" na "true" (vnesite!) in "Store params to flash"
 8. Izklopite in ponovno priklopite, Pulse-Bridge bi se moral ponovno "normalno" prižgati
Sedaj ustvarite nov merilnik tipa "SLM Meter HTTP" v wallboxu in kot naslov vnesite "http://admin:Passwort like oben@IP-der-Tibber-Bridge/data.json?node_id=1".

Tukaj je nekaj pomembnih opomb o ravnanju z merilnikom Tibber Pulse.

Odčitavanje števca s programom Tasmota

Tasmota je operacijski sistem za procesorje Espressif ESP. Optično bralno glavo Hichi IR lahko povežete z modulom ESP s programom Tasmota. Tasmota nato zagotovi spletni strežnik, s katerega lahko upravitelj zaračunavanja cFos odčita podatke o števcu, določene z odčitovalno glavo. Tukaj so navodila Andreasa H. o tem, kako ustrezno konfigurirati Tasmoto:

Po vključitvi v omrežje WLAN je treba bralno glavo opisati z ustrezno skripto v skladu z obstoječim števcem.
Spletni vmesnik (bralna glava IP) -> Konzole -> Uredi skripto (shrani skripto)
Pomembno: Aktivirajte "Omogoči skripto" in shranite
Z obstoječo definicijo merilnika "Tasmota_Smartmeter_http.json" se odčita merilnik Logarex model LK13BE s SML.
Ujemajoča se skripta:

     >D
     >B
     ->sensor53 r
     >M 1
     +1,3,s,16,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
     1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,Power_total_in,1
     1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,Power_total_out,1
     1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
     1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
     1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
     1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
     1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
     1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
     1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
     1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
     1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
     1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
     1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
     1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
     1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
     1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
     1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
     1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
     

Če se uporablja števec, ki ni naveden v primeru, je treba Tasmoto zagnati s skriptom, ki ustreza obstoječemu števcu.
Ustrezne skripte Tasmota za najpogostejše modele je mogoče najti na spletu.
Nato lahko rezultat preizkusite s povezavo http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010. Povratne informacije morajo biti videti približno takole.
Povratne informacije morajo biti videti nekako takole (primer: Logarex LK13BE)

     {
     "StatusSNS":{
     "Time":"2022-09-24T10:16:32",
     "LK13BE":{
     "Power_total_in":108.9,
     "Power_total_out":0.0,
     "Power_curr":4294,
     "Power_L1_curr":1390,
     "Power_L2_curr":1453,
     "Power_L3_curr":1450,
     "Volt_L1_curr":235.0,
     "Volt_L2_curr":232.9,
     "Volt_L3_curr":234.2,
     "Amperage_L1_curr":5.96,
     "Amperage_L2_curr":6.33,
     "Amperage_L3_curr":6.25,
     "HZ":50.00,
     "phase_angle_p1":353.1,
     "phase_angle_p2":351.6,
     "phase_angle_p3":353.2,
     "phase_angle_l2_l1":120.1,
     "phase_angle_l3_l1":241.0
     }
     }
     }
     

Zato je treba vnose v definiciji merilnika (JSON) prilagoditi posamezno in jih naložiti v cFos WB.

Za to povratno informacijo lahko v upravitelju zaračunavanja cFos z definicijo JSON ustvarite števec, ki ga določi uporabnik. Za zgornji primer je tukaj prenos na strani naprav, ki jih podpira upravitelj polnjenja cFos. V upravitelju cFos Charging Manager nato vnesete števec vrste "HTTP Input" z naslovom vaše naprave Tasmota.