Navodila za nekatere naprave EVSE, števce in pretvornike

Za vsak krmilnik morate nastaviti edinstven naslov Slave ID: cFos Charging Manager -> System Configuration -> Modbus

NaslovCOMx,9600,8,n,1
ID podrejenega1
Registri2001
Tip16 bit word
Count1
Vrednost za pisanjeNovo Slave ID
Write func16

Napišite

Od takrat naprej krmilnik posluša samo novo Slave ID. Nato zapišite register >= 2000 (npr. register 2001 z novim ID podrejenega). Vrednost ostane aktivna tudi po ponovnem zagonu.

Nastavite vsa stikala DIP in vrtljiva stikala na privzete vrednosti. Vrtljivo stikalo za največji tok na glavni plošči nastavite na 5 (16A / 11kW). Z DIP S4 nastavite želeni Modbus Slave ID v skladu s tabelo v priročniku. V programu Charging Manager kot naslov vnesite COMx,19200,8,e,1

V upravitelju polnjenja cFos -> Konfiguracija

NaslovID polnilnega mesta, kot je konfiguriran v napravi EVSE
IDID priključka, kot je konfiguriran v napravi EVSE

V Upravitelju polnjenja cFos -> Konfiguracija krmilnika polnjenja cFos: Omogočite "EVSE kot odjemalec OCPP".

IDKot je konfigurirano v upravitelju polnjenja (ID priključka je vedno 1)
StrežnikURL vašega zaledja OCPP, vključno s številko vrat, npr. http://192.168.2.115:19520/. "/" na koncu je lahko pomemben glede na zaledje - za cFos Charging Manager je številka vrat vedno 19520

Vrtljivo stikalo TWC mora biti nastavljeno na "F".
Pozor: Če ne dobite odziva, boste morda morali zamenjati obe priključni žici na EVSE.
V programu cFos Charging Manager -> Konfiguracija sistema -> Tesla TWC

Poišči ID

Poskusi se poiskati ID naprave Tesla TWC. Medtem je lahko priključen samo en TWC. ID je sestavljen iz štirih številk (v šestnajstiškem zapisu).
V upravitelju polnjenja cFos -> Konfiguracija

Naslov / IDTukaj vnesite najdene vrednosti (naslov COM / ID)

Vrata Modbus so vedno 502. ID podrejenega je običajno 255. Pri podjetju Phoenix Contact je lahko tudi 180.
Upravitelj polnjenja cFos naj bi deloval tudi z modeli "Pro" družbe Wallbe (tj. tistimi z vgrajenimi števci). Še vedno iščemo nekoga, s katerim bi to lahko preizkusili. Prosimo, da nas kontaktirate!

OCPP: Nastavitev prek aplikacije innogy eConfig

Po vzpostavitvi povezave z EVSE prek aplikacije innogy eConfig kliknite na "Business / Commercial" in nastavite konfiguracijo. Pri izbiri zalednega vmesnika izberite "3rd Party Backend". Za omrežje izberite WLAN ali LAN, odvisno od povezave; za WLAN vnesite tudi SSID in geslo WLAN. Ko se naprava EVSE poveže z omrežjem, lahko konfigurirate zaledni sistem. Kot naslov URL zaledne enote vnesite ws://x.x.x.x.x:p/, kjer x.x.x.x.x pomeni IP upravitelja polnjenja cFos v omrežju, npr. 192.168.2.111, "p" pa pomeni vrata, ki se bodo uporabljala (npr. 19500). V primeru je bil naslov ws://192.168.2.111:19500/. Če mora biti povezava z zalednim omrežjem šifrirana SSL, je treba "ws" na začetku naslova URL nadomestiti z "wss". Pod "ChargeBox ID" vnesite ime, pod katerim EVSE poroča zalednemu sistemu, npr. LP000123 ali CP456. Če se mora EVSE avtentificirati tudi z geslom, lahko to vnesete kot možnost. V tem primeru mora uporabniško ime vsebovati enako vrednost kot polje ChargeBox ID.

OCPP: Nastavitev prek spletnega vmesnika EVSE (od različice vdelane programske opreme 1.3.26)

Trenutna različica vdelane programske opreme se prikaže v aplikaciji innogy eConfig, ko se ta poveže z EVSE. Do spletnega vmesnika lahko dostopate prek protokola HTTPS (vrata 443) pod naslovom IP naprave EVSE. Najprej je treba vzpostaviti povezavo z omrežjem, kot je opisano zgoraj. Nato določite naslov IP naprave EVSE z uporabo usmerjevalnika (npr. 192.168.2.111). Do spletnega vmesnika lahko nato dostopate prek brskalnika. Ne upoštevajte opozoril o certifikatih. Prijavite se z "admin" in kot geslo vnesite PUK naprave eBox.
Konfiguracija OCPP se izvede v meniju "ECU", podmeniju "OCPP". Pod ChargeBox Identity (Identiteta naprave ChargeBox) izberite ime, pod katerim se naprava eBox poroča zalednemu sistemu OCPP, npr. LP000123 ali CP456. V polje End-Point URI (URI končne točke) vnesite URI zaledne enote OCPP, npr. ws://192.168.2.111:19500/ za nešifrirane povezave ali wss://192.168.2.111:19500/ za šifrirane povezave. Če se mora eBox dodatno avtentificirati z geslom, ga lahko vnesete pod "Password" (Geslo). V tem primeru mora biti uporabniško ime enako identiteti ChargeBoxa. Vsi drugi parametri lahko ostanejo na privzetih vrednostih. Parameter "Use relative meter readings" (Uporabi relativne odčitke števca) ne sme biti aktiviran. Parameter "Validate server certificate" (Potrdi certifikat strežnika) ne sme biti aktiviran. Nastavitve so sprejete s "OK". Po potrebi ponovno zaženite eBox prek menija "Sistem -> Ponastavitev -> Ponovni zagon usmerjevalnika".

Upravljanje naprave innogy eBox prek protokola Modbus TCP na upravljalniku polnjenja cFos

Od vdelane programske opreme 1.3.26 lahko napravo innogy eBox upravljate tudi prek protokola Modbus TCP. Z aplikacijo innogy eConfig lahko ugotovite, katera različica vdelane programske opreme je na voljo. Spletni vmesnik naprave eBox lahko nastavite in prikličete, kot je opisano zgoraj. Nastavitve Modbus se izvedejo v meniju LDP1 -> Upravljanje obremenitve. Kot vrsto upravljanja obremenitve izberite modbus_tcp. Izberite omrežje, ki se bo uporabljalo kot vmesnik, tj. net1 za LAN1, net2 za LAN2 in wlan1 za omrežje WLAN. V razdelku Port lahko izberete vrata TCP, ki se bodo uporabljala. Za Modbus je to privzeto 502. Kliknite "OK", da sprejmete nastavitve. Po potrebi ponovno zaženite eBox prek menija "System -> Reset -> Router Restart".

Žal trenutno ne poznamo registra Modbus za odčitavanje zaračunanih kWh. Hvaležni vam bomo za vsako informacijo o tem!

Pri tem potrebujete dvožično povezavo z zvitim kablom (zvonec, omrežni kabel). V ohišju naprave eMH1 najdete vtičnico RJ12, ki je povezana z RS485 na plošči. (Srednji dve) nožici 3 in 4 sta Modbus A in B. Zato potrebujete adapter iz vtičnice RJ12 v dvožično vtičnico. Ker A in B nista določena za Modbus, boste morda morali zamenjati žice, če EVSE ni dostopen. Naslov je COM1,38400,8,E,1 (pod Windows in Raspberry morda druga vrata COM, npr. COM3). V konfiguracijskem programu ABL confcab boste morda morali EVSE nastaviti na "Standalone". Tukaj lahko po potrebi nastavite tudi ID Modbus na vrednosti od 1 do 16.

V upravitelju polnjenja cFos Charging Manager določite naslednje parametre: Naslov: Uporabnik: uporabniško ime v oblaku EVSE, tj. e-poštni naslov ali številka mobilnega telefona z mednarodno klicno kodo (npr. +49), Geslo: geslo za zgoraj navedeno uporabniško ime v oblaku EVSE.

Kot naslov vnesite naslov IP, pod katerim je naprava go-e dosegljiva v domačem omrežju.

Kot naslov vnesite naslov IP, pod katerim je naprava EVSE dosegljiva v domačem omrežju. Če želite aktivirati protokol KEBA UDP, morate stikalo DIP 1.3 v napravi EVSE nastaviti na "on". Serijo x lahko vključite tudi prek OCPP.

Kot naslov vnesite IP-naslov, na katerem je EVSE dosegljiv v domačem omrežju. Lahko pa ga vključite tudi prek OCPP.

Integracija prek Modbusa: Modbus, izberite Modbus Register Set TQ-DM100. Nato naslovite EVSE pod vrata 502, npr. kot naslov vnesite 192.168.2.111:502. Alternativno ga lahko vključite tudi prek OCPP: vnesite Websockets JSON OCPP backend URL (vključno z vratom) upravitelja polnjenja cFos, npr. ws://192.168.2.123:19500/, nato začnite polnjenje z RFID.

Nazadnje je bil uspešno preizkušen z vdelano programsko opremo Autoaid 1.1.805. Za nastavitev škatle prenesite aplikacijo EVSE Mesh iz trgovine App Store. Namesto zalednega sistema EN+ je treba vnesti naslov IP in vrata upravitelja polnjenja cFos Charging Manager. Če je naslov IP upravitelja polnjenja cFos 192.168.2.100 in vrata 19520, morate v stensko škatlo Autoaid vnesti naslednje: http://192.168.2.100 (nešifrirano) in https://192.168.2.100 (šifrirano). Port: 19520. ws://" ali "wss://" lahko delujeta tudi namesto "http://" ali "https://". Šifrirane povezave trenutno niso preizkušene. V upravitelju polnjenja cFos Charging Manager je treba kot vrsto naprave izbrati "EVSE z OCPP" in kot naslov vnesti ID polnilne točke OCPP sistema Autoaid Intelligent. Id polnilne točke je serijska številka stenskega polnilnika, ki se začne s SN. Prikaže se v aplikaciji.

V nastavitvah EVSE nastavite identifikacijo na "neaktivno". Tip polnilne postaje nastavite na "stand-alone solution" (samostojna rešitev). Morda bo treba dodeliti fiksni naslov IP, da bo EVSE na voljo v omrežju LAN (morda deaktivirajte strežnik DHCP EVSE). V razdelku "Energy Management" (Upravljanje energije) nastavite možnosti "Charging current throttled" (Dušeni tok polnjenja) na 6A in "Local power reduction" (Zmanjšanje lokalne moči) na 16A. V programu cFos Charging Manager vnesite naslov naprave EVSE in vrata 502, npr. 192.168.2.111:502, ID nastavite na 255. Če želite EVSE upravljati z OCPP, vnesite ws:... kot naslov URL zalednega sistema. kot naslov URL zalednega sistema, brez wss:

Kot vrsto naprave lahko izberete Mennekes Amtron, saj ima ta wallbox enak krmilnik kot ebee ali Bender.

Modbus: V polnilniku Hypercharger morate aktivirati Modbus, sicer upravitelj polnjenja cFos Charging Manager ne more nastaviti polnilnega toka. Poleg tega nastavite rezervno moč v primeru izpada komunikacije na vrednost, ki je primerna za vašo aplikacijo, in časovno omejitev na 180 sekund. Privzeta vrednost 5 sekund je prekratka. Hiperpolnilnik prevzame avtorizacijo in ne prenaša podatkov RFID prek Modbusa. Če napravo Hypercharger uporabljate z več kot enim priključkom, program cFos Charging Manager ne more izklopiti posameznih polnilnih mest, saj je moč polnjenja vedno nastavljena za vsa polnilna mesta skupaj. V tem primeru mora biti v sistemu vedno na voljo dovolj energije, da ni treba prekiniti postopka polnjenja. Najmanjša polnilna moč polnilnika Hypercharger je 5 kW. Hiperpolnilnica ima običajno več polnilnih mest. Za vsako polnilno mesto je treba namestiti stensko škatlo tipa "Alpitronic Hypercharger". Poleg tega je treba v nastavitvah ploščice v razdelku "Connector" vnesti številko priključka, ki se začne z 0.

Modbus: V polnilni postaji (BigEndian) morate aktivirati Modbus. Modbus ID 1 se uporablja za globalne vrednosti, kot je serijska številka. Modbus ID 2 je prva polnilna postaja ali prvi vtič hitrega polnilnika, Modbus ID 2 je druga polnilna postaja in tako naprej. Običajno kot številko vtiča vnesite 0. Prek Modbusa se prenaša samo skupna moč polnjenja, zato je treba v upravitelju polnjenja v parametru "Faze" nastaviti natančno uporabo faz.

Merilniki S0 sprožijo določeno število impulzov na kWh s preklopnim izhodom. Število impulzov na kWh mora biti pravilno nastavljeno. Ožičenje je izvedeno z žico z zvitim parom (zvonec, telefonska linija, omrežni kabel). Ker so preklopni izhodi običajno polprevodniški izhodi, bo morda treba spremeniti linije S0 na števcu. Pri priključitvi na krmilnik za polnjenje cFos se izogibajte kratkim stikom 12 V, ki lahko uničijo krmilnik. Za podrobne informacije o merilnikih S0 kliknite tukaj.

Izberite ustrezno vrsto merilnika in z dvožično linijo (telefonska linija/omrežni kabel) povežite kontakte A z A in B z B ter tako ustvarite vodilo. Pri dolžinah vodov 10 m ali več priporočamo, da na obeh koncih vodila namestite zaključne upore 120 Ohm, 1/4 Watt. Ker kontakta A in B nista standardizirana, boste morda morali žice zamenjati. Vsaka naprava na vodilu ima edinstven ID, ki ga morate vnesti poleg naslova. Kot naslov vnesite COMx,baud,bits,parity,stops, npr. COM1,9600,8,N,1, kjer je x vrata COM, na katera je priključena vaša dvožična linija: Pri krmilniku za polnjenje cFos vedno COM1. Za Windows in Raspberry morate ugotoviti vrata COM vašega adapterja RS485. Baud, bite, pariteto in stopice lahko najdete v priročniku merilnika. Za ABB je običajno 19200,8,N,1, za Eastron 9600,8,N,1, za Orno in ZZ4 D513020 9600,8,E,1. Vsaka naprava na Modbus RTU (dvožični) mora imeti edinstven ID. Če na enem vodilu upravljate več enot, boste morda morali spremeniti ID v enotah. To lahko storite z nadzornimi gumbi merilnika ali z uporabniškim vmesnikom Modbus v Charging Managerju pod "Configuration" (Konfiguracija).

Za Bauer BSM izberite SunSpec kot vrsto naprave, vrata COM, na katera ste priključili dvožično povezavo. Kot parameter vmesnika izberite 19200,8,E,1, kot ID pa 42. Če ste v merilniku nastavili druge parametre, jih ustrezno izberite.

Merilnik Powerfox pošlje svoje podatke v oblak proizvajalca. Te podatke lahko nato pridobite s programom cFos Charging Manager. Vnesite naslednji naslov: https://user:pwd@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current. Tu je "user" vaše uporabniško ime, "pwd" pa vaše geslo. Če vaše uporabniško ime vsebuje znak @, ga morate nadomestiti z %40, npr. claus@example.com postane claus%40example.com.

Naprava Shelly 3EM je prijavljena v hišno omrežje in jo je mogoče nasloviti prek vmesnika HTTP API. Naslov je nato npr. http://user:pwd@192.168.2.111. Pri tem je "user" vaše uporabniško ime, "pwd" pa vaše geslo (če vaše uporabniško ime vsebuje @, ga morate nadomestiti z %40, npr. claus@example.com postane claus%40example.com).

Kot vrsto naprave izberite "Elgris Smartmeter". Merilnik je mogoče integrirati prek Modbus TCP. Vnesite naslov, s katerim je merilnik registriran v hišnem omrežju, in vrata 502, npr. 192.168.2.111:502. Id je običajno 1.

Priporočamo, da za fotovoltaično opremo vedno najprej preizkusite tip naprave "SunSpec Solar Inverter". Kot naslov vnesite naslov IP, pod katerim je naprava registrirana v domačem omrežju. Vrata so pogosto 502 (ali 1502), npr. 192.168.2.111:502. Morda boste morali pravilno vnesti tudi ID, saj nekateri proizvajalci pod določenimi ID prikazujejo različne naprave. Po potrebi si oglejte proizvajalčevo dokumentacijo. Pri nekaterih napravah je treba omogočiti tudi Modbus TCP. SunSpec je standardizacija za različne modele naprav. Več modelov je lahko preslikanih v eno enoto, ki jo lahko izberete (po potrebi). Tukaj so informacije o parametrih SunSpec. Nastavite lahko tudi začetni register SunSpec, če je naslov IP enote pravilen, vendar enote SunSpec ni mogoče najti. Če potrebujete določen model SunSpec (in želite izključiti druge), lahko uporabite "Indeks modela SunSpec", da upravitelj polnjenja preskoči registre predhodnih modelov. Za več informacij o začetnem registru SunSpec in vrstnem redu modelov SunSpec v vaši enoti glejte priročnik proizvajalca.

Upravitelj polnjenja cFos poskuša poiskati tudi shrambe, ki jih je mogoče brati v skladu s standardom SunSpec. Če vaš pomnilnik podpira SunSpec, lahko izberete SunSpec za to vrsto merilne naprave.

Kot naslov vnesite naslov IP, pod katerim je pretvornik SMA registriran v domačem omrežju. Vrata so običajno 502, npr. 192.168.2.111:502. Id je pogosto 3. Nato lahko najprej poskusite izbrati "SunSpec Solar Inverter" kot vrsto naprave. Če inverterja na ta način ni mogoče (smiselno) prebrati, lahko poskusite izbrati tip naprave 'SMA Inverter'.

Enote E3/DC je mogoče obravnavati na različne načine. Najprej poskusite z vrsto naprave 'SunSpec Solar Inverter'. Druga možnost je enostavni način E3/DC, ki ga lahko izberete s tipom naprave 'E3/DC Solar Device'. Kot naslov vnesite naslov IP, pod katerim je naprava registrirana v domačem omrežju. Vrata so 502, npr. 192.168.2.111:502. Id verjetno 1. V enostavnem načinu morate pod 'Register or Power Meter' vnesti tudi register za odčitavanje želene vrednosti moči (ki se nato nanaša na vse faze skupaj) ali merilnik moči (ki omogoča odčitavanje vrednosti moči, povezanih s fazami). Veljavne vrednosti za merilnike moči so 0-7. Tukaj je seznam registrov. Opomba: V E3/DC morate aktivirati Modbus in Modbus/TCP.

Kot vrsto naprave izberite "SunSpec Solar Inverter". Kot naslov vnesite naslov IP inverterja Fronius, kot številko vrat pa :502. Kot Id, Fronius običajno uporablja 1 za inverter in 240 za Smartmeter. Poskusite lahko tudi z 200, 201, 202, 203 ali 204. Za več informacij glejte dokumentacijo za zadevno napravo.

V povezavi z inverterji Kostal ponuja merilnik, ki lahko dvosmerno meri omrežno napajanje. Kot vrsto naprave izberite "Kostal Powermeter". Kot naslov vnesite naslov IP Kostalovega pretvornika, vrata so pogosto 1502 (npr. 192.168.2.111:1502). 71 se pogosto uporablja kot ID.

Opomba: V skoraj vseh primerih je bolje izbrati tip naprave "SunSpec Solar Inverter / Meter" za Kostalove inverterje in Smartmetre. Le če to ni mogoče, uporabite tip "Kostal Inverter HTTP".
Kot vrsto naprave izberite "Kostal Inverter HTTP". Kot naslov vnesite naslov IP pretvornika Kostal. Različica pretvornika mora biti dovolj nova. Če je potrebno, posodobite vdelano programsko opremo inverterja. Preizkušeno z novejšo različico Piko 7.0.

KSEM lahko deluje kot naprava tipa SunSpec z naslovom IP in vratom 502, npr. 192.168.2.111:502. Kot ID vnesite 0.

SMA Homemanager periodično pošilja svoje podatke kot UDP multicast vsem udeležencem v omrežju. Zato vam ni treba določiti naslova. Zagotoviti morate, da vaše omrežje posreduje večpredstavnostne programe UDP. To je v omrežju WLAN pogosto blokirano, zato ga morate omogočiti v usmerjevalniku.

Pri napravah SolarLog in Sonnen lahko v vrsti naprave izberete, katero funkcijo ima naprava, npr. "SolarLog Production" ali "Sonnen Production HTTP". Nato kot naslov vnesite naslov IP, s katerim je naprava prijavljena v domače omrežje. Za SolarLog dodajte vrata 502, npr. 192.168.2.111:502, za Sonnen dodajte pred http://, npr. http://192.168.2.111.

Hvala, Rainer Z., za ta navodila!
Za integracijo obstajata dve možnosti: Modbus RTU (dvožični) in Modbus TCP (prek domačega omrežja). Modbus TCP je treba izbrati, če se uporablja ključ Huawei. Ta omogoča povezavo WLAN ali LAN. Vendar starejše različice vdelane programske opreme pogosto povzročajo težave. Huawei sam priporoča naslednje različice vdelane programske opreme za Modbus TCP: Naprava Minimalna različica vdelane programske opreme SDongleA-05 V1000R001C00SPC124, SUN2000L V2000R001C00SPC115, SUN2000MA V1000R001C00SPC139 (trenutno preizkušeno z različico ključa V100R001C00SPC127 in različico pretvornika V100R001C00SPC141). Po potrebi prosite namestitveni program, da jih posodobi z razpoložljivimi paketi s spletnega mesta FusionSolar, ali se obrnite na eu_inverter_support (at) huawei.com. Inverter lahko posodobi tudi stranka sama, če ima na voljo dostop do namestitvenega menija. Prav tako je treba v tem namestitvenem meniju aktivirati Modbus TCP:

  • Mobilni telefon povežite z inverterjem prek vroče točke Wi-Fi v inverterju. Če ni konfigurirana, se podatki o dostopni točki nahajajo kot nalepka s kodo QR na ključu (privzeto: SUN2000-xxxxxxxx)
  • Zagon trenutne aplikacije FusionSolar
  • Potrdite sporočilo "Access failed" (Dostop ni uspel)
  • Odprite tritočkovni meni (zgoraj desno)
  • Izberite zagon enote
  • Prijavite se v enoto (npr. SUN2000-xxxxx-xx) v razdelku "Evidentiranje povezave". Če monter ni spremenil parametrov, je geslo 00000a
  • V razdelku Nastavitve → Konfiguracija komunikacije → Nastavitve parametrov ključa → Modbus TCP nastavite nastavitev "Povezava" na "Omogoči (neomejeno)".
Če Modbus TCP po posodobitvi ključa ne deluje več, je treba aktivacijo Modbus TCP ponoviti. V razdelku Vzdrževanje → "Posodobitev naprave" lahko posodobite programsko opremo naprav, razen ključa. Poizvedbe Modbus TCP so pri Huaweiju nekoliko časovno kritične, zato ne smeta dva primera poizvedovati po vrednostih. Za polnjenje presežkov sončne energije je treba izbrati merilnik "Huawei SUN 2000 Meter". Kot IP je treba izbrati IP pretvornika Huawei in njegov ID (v večini primerov 1). Vrata so 502, npr. 192.168.2.111:502. Merilnik referenčnega omrežja prikazuje negativne vrednosti za referenčno omrežje in pozitivne vrednosti za napajanje. Zato morate števec obrniti v nastavitvah števca v programu cFos Charging Manager.

Opomba: Pri krmilniku za polnjenje cFos so vrata COM vedno COM1.