Dokumentasjon

Instruksjoner for noen veggbokser, målere og vekselrettere

Du må angi en unik slave-ID for hver styreenhet: cFos Charging Manager -> Systemkonfigurasjon -> Modbus

AdresseCOMx,9600,8,n,1
Slave-ID1
Registrere2001
Type16 bit word
Antall1
Verdi som skal skrivesNy slave-ID
Schreibe-Funk16

Skriftlig

Fra da av lytter kontrolleren bare til den nye slave-ID-en. Skriv deretter til et register >= 2000 (f.eks. register 2001 igjen med den nye slave-ID-en). Da beholdes verdien etter omstart.

Sett alle DIP-brytere og dreiebrytere til standard. Sett dreiebryteren for maksimal strøm på hovedkortet til 5 (16A / 11kW). Still inn ønsket Modbus-slave-ID med DIP S4 i henhold til tabellen i håndboken. I Charging Manager angir du COMx,19200,8,e,1 som adresse.

Med de nyere modellene connect.home, connect.business, connect.solar må RFID-kortet læres inn i boksen slik at den autoriserer lading. I Charging Manager må du ikke opprette en RFID for brukeren med funksjonen "Autoriser lading" eller tilordne den til boksen.

I cFos Charging Manager -> Konfigurasjon

AdresseLadepunkt-ID som konfigurert i Wallbox-ladestasjonen
IDKontakt-ID som konfigurert i Wallbox-ladestasjonen

I cFos Charging Manager -> cFos Power Brain Controller Configuration: Aktiver "Wallbox as OCPP Client".

IDSom konfigurert i Charging Manager (kontakt-ID-en er alltid 1)
ServerNettadressen til OCPP-backend, inkludert portnummer, f.eks. http://192.168.2.115:19520/."/" på slutten kan være viktig avhengig av backend - for cFos Charging Manager er portnummeret alltid 19520

Dreiebryteren på TWC må stilles på "F".
Forsiktig: Det kan hende du må bytte ut de to tilkoblingskablene til Wallbox-ladestasjonen hvis du ikke får noen tilbakemelding.
I cFos Charging Manager -> Systemkonfigurasjon -> Tesla TWC

Finn ID

Det gjøres et forsøk på å bestemme ID-en til Tesla TWC. I mellomtiden kan bare én TWC være tilkoblet. ID-en består av 4 sifre (i hex).
I cFos Charging Manager -> Konfigurasjon

Adresse / IDSkriv inn verdiene som er funnet (COM-adresse/ID) her

Modbus-porten er alltid 502. Slave-ID-en er vanligvis 255. Med Phoenix Contact kan den også være 180.
CFos Charging Manager skal også fungere med Wallbes "Pro" -modeller (dvs. de med innebygde målere). Vi leter fortsatt etter noen som vi kan teste dette med. Ta gjerne kontakt med oss!

OCPP: Oppsett via innogy eConfig-appen

Når det er opprettet en forbindelse til Wallbox-ladestasjonen via innogy eConfig-appen, klikker du på "Business / Commercial" for å konfigurere. Når du velger backend, velger du "3rd Party Backend". For nettverket velger du enten WLAN eller LAN avhengig av tilkoblingen; for WLAN angir du også SSID og WLAN-passord. Etter at Wallbox-ladestasjonen er koblet til nettverket, kan backend konfigureres. Skriv inn ws://x.x.x.x:p/ som backend-URL, der x.x.x.x står for IP-adressen til cFos Charging Manager i nettverket, f.eks. 192.168.2.111, og "p" står for porten som skal brukes (f.eks. 19500). I eksemplet var adressen ws://192.168.2.111:19500/. Hvis forbindelsen til backend skal være SSL-kryptert, må "ws" i begynnelsen av nettadressen erstattes med "wss". Under "ChargeBox ID" angir du navnet som Wallbox-ladestasjonen rapporterer til backend, f.eks. LP000123 eller CP456. Hvis Wallbox-ladestasjonen også skal autentisere seg med et passord, kan dette angis som et alternativ. I dette tilfellet må brukernavnet inneholde samme verdi som feltet ChargeBox ID.

OCPP: Oppsett via Wallbox-ladestasjonens nettgrensesnitt (fra fastvareversjon 1.3.26)

Den aktuelle fastvareversjonen vises i innogy eConfig-appen etter at den er koblet til Wallbox-ladestasjonen. Nettgrensesnittet er tilgjengelig via HTTPS (port 443) under Wallbox-ladestasjonens IP-adresse. Først må det opprettes en forbindelse til nettverket som beskrevet ovenfor. Deretter må Wallbox-ladestasjonens IP-adresse bestemmes ved hjelp av ruteren som brukes (f.eks. 192.168.2.111). Nettgrensesnittet kan deretter åpnes via en nettleser. Vennligst ignorer sertifikatadvarsler. Logg inn med "admin" og angi eBox-ladestasjonens PUK som passord.
OCPP-konfigurasjonen gjøres i menyen "ECU", undermeny "OCPP". Under ChargeBox Identity velges et navn som eBox rapporterer til OCPP-backend, f.eks. LP000123 eller CP456. For End-Point URI, skriv inn URI-en til OCPP-backend, f.eks. ws://192.168.2.111:19500/ for ukryptert eller wss://192.168.2.111:19500/ for krypterte tilkoblinger. Hvis eBoksen i tillegg skal autentiseres med et passord, kan dette legges inn under "Passord". I dette tilfellet må brukernavnet være det samme som ChargeBox Identity. Alle andre parametere kan stå på standardverdiene. Parameteren "Bruk relative måleravlesninger" skal ikke aktiveres. Parameteren "Validate server certificate" må ikke aktiveres. Innstillingene aksepteres med "OK". Start eBox om nødvendig på nytt via menyen "System -> Reset -> Router restart".

Betjening av innogy eBox via Modbus TCP på cFos Charging Manager

Fra og med firmware 1.3.26 kan innogy eBox også betjenes via Modbus TCP. Med innogy eConfig-appen kan du finne ut hvilken fastvareversjon som er tilgjengelig. Nettgrensesnittet til eBox kan konfigureres og åpnes som beskrevet ovenfor. Modbus-innstillingene gjøres i menyen LDP1 -> Laststyring. Velg modbus_tcp som laststyringstype. Velg nettverket som skal brukes som grensesnitt, dvs. net1 for LAN1, net2 for LAN2 og wlan1 for WLAN-nettverket. Under Port kan TCP-porten som skal brukes velges. For Modbus er dette som standard 502 eller 5555. Klikk på "OK" for å godta innstillingene. Start eBox om nødvendig på nytt via menyen "System -> Reset -> Router restart".

For øyeblikket kjenner vi dessverre ikke til et Modbus-register for utlesing av ladede kWh. Vi er takknemlige for informasjon om dette!

Her trenger du en totrådsforbindelse med tvunnet kabel (klokkeledning, nettverkskabel). I huset til eMH1 finner du en RJ12-kontakt som er koblet til RS485 på kortet. De (midterste to) pinnene 3 og 4 er Modbus A og B. Så du trenger en adapter fra RJ12 til to-leder. Siden A og B ikke er spesifisert for Modbus, kan det hende du må bytte ledningene hvis Wallbox-ladestasjonen ikke er tilgjengelig. Adressen er COM1,38400,8,E,1 (under Windows og Raspberry muligens en annen COM-port, f.eks. COM3). Det kan hende du må sette Wallbox-ladestasjonen til "Standalone" i ABL-konfigurasjonsprogrammet confcab. Her kan Modbus-ID-en også settes til verdier fra 1 til 16 om nødvendig.

Disse Wallbox-ladestasjonene skal kobles til via OCPP. De har 2 kontakter, dvs. at det må settes opp én Wallbox-flis per kontakt. Den andre kontakten er 120 grader ut av fase. Wallbox-ladestasjonen gir imidlertid ikke Charging Manager beskjed om dette, så du må huske å stille inn fasedreining av den andre kontakten til 120 grader når du setter den opp.

I cFos Charging Manager angir du Wallbox-ladestasjonens serienummer (f.eks. EH123ABC) i feltet Adresse. ID-feltet er uten betydning. I Easee-konfigurasjonen under easee.cloud for den tilknyttede lokasjonen velger du "cFos eMobility" som teknisk operatør. RFID-er kan bare leses av Charging Manager hvis tilgangsautorisasjonen til ladestasjonen er satt til "privat" i Easee-konfigurasjonen.

Skriv inn IP-adressen som go-e kan nås under i hjemmenettverket ditt som adresse.

Angi IP-adressen som Wallbox-ladestasjonen kan nås under i hjemmenettverket ditt som adresse. For å aktivere KEBA UDP-protokollen må du sette DIP-bryteren 1.3 i Wallbox-ladestasjonen på "on". Du kan også integrere x-serien via OCPP. Vi støtter kun Green Edition med Modbus.

Angi IP-adressen som Wallbox-ladestasjonen kan nås under i hjemmenettverket ditt som adresse. Alternativt kan du også integrere den via OCPP.

Integrering via Modbus: Deaktiver eventuelt OCPP, deaktiver gratis lading, aktiver Modbus, velg Modbus Register Set TQ-DM100. Adresser deretter Wallbox-ladestasjonen under port 502, f.eks. skriv inn 192.168.2.111:502 som adresse. Alternativt kan du også integrere den via OCPP: Angi Websockets JSON OCPP-backend-URL (inkl. port) til cFos Charging Manager, f.eks. ws://192.168.2.123:19500/, og start deretter ladingen med en RFID.

Sist testet med Autoaid firmware 1.1.805. For å sette opp boksen, last ned appen EVSE Mesh fra App Store. I stedet for EN+ backend må IP-adressen og porten til cFos Charging Manager legges inn. Hvis IP-adressen til cFos Charging Manager er 192.168.2.100 og porten er 19520, må du angi følgende i Autoaid-ladestasjonen: http://192.168.2.100 (ukryptert) og https://192.168.2.100 (kryptert). Port: 19520. ws://" eller "wss://" kan også fungere i stedet for "http://" eller "https://". Krypterte tilkoblinger er foreløpig ikke testet. I cFos Charging Manager må "EVSE with OCPP" velges som enhetstype, og OCPP Charging Point ID for Autoaid Intelligent må angis som adresse. Ladepunkt-ID-en er serienummeret til Wallbox-ladestasjonen som begynner med SN. Det vises i appen.

Sett identifikasjonen til "inaktiv" i Wallbox-oppsettet. Sett ladestasjonstypen til "frittstående løsning". Det kan være nødvendig å tilordne en fast IP-adresse slik at Wallbox-ladestasjonen er tilgjengelig i LAN (deaktiver eventuelt Wallbox-ladestasjonens DHCP-server). Under "Energy Management" setter du alternativene "Charging current throttled" til 6A og "Local power reduction" til 16A. I cFos Charging Manager angir du Wallbox-ladestasjonens adresse og port 502, f.eks. 192.168.2.111:502, og setter ID til 255. Hvis du vil betjene Wallbox-ladestasjonen med OCPP, angir du en ws:... som nettadressen til backend. som nettadressen til backend, ingen wss:

Du kan velge Mennekes Amtron som enhetstype, da denne Wallbox-ladestasjonen har den samme styringen fra ebee eller Bender.

OCPP: Du må sette parameteren "AllowMaxChargingProfile" til "true" i OCPP-konfigurasjonen av hyperladeren slik at cFos Charging Manager kan kontrollere ladestrømmen via OCPP.
Modbus: Nye hyperladere fra versjon 4.0 (HYC_400) har god Modbus-støtte. Modbus TCP-serveren må være aktivert og skriving via Modbus må være tillatt. Du bør sette failsafe timeout til 180 sek. eller høyere. I tillegg må kontaktnummeret, som begynner med 0, angis i flisinnstillingene under "Connector".

Modbus: Du må aktivere Modbus i ladestasjonen (BigEndian). Modbus ID 1 brukes for globale verdier som serienummer. Modbus ID 2 er den første ladestasjonen eller den første pluggen til en hurtiglader, Modbus ID 2, den andre ladestasjonen, og så videre. Normalt angir du 0 som støpselnummer. Bare den totale ladeeffekten overføres via Modbus, dvs. at den nøyaktige fasebruken skal stilles inn i Charging Manager i parameteren "Phases".

SMA EV Charger styres via HTTP. For å stille inn ladestrømmen bruker cFos Charging Manager parameteren "Parameter.Inverter.AcALim". Denne kan lagres av SMA Charger i flashminnet, som bare tillater et begrenset antall skrivesykluser. Vi har forgjeves spurt SMA om innstilling av ladestrømmen sliter ut dette minnet og har derfor inkludert en parameter kalt "Oppdateringsforsinkelse" i oppsettet vårt. Dette forsinker økningen av ladestrømmen etter den siste innstillingen med det angitte antall sekunder. Reduksjon skjer alltid umiddelbart. Du kan selv stille inn denne parameteren etter eget skjønn som et kompromiss mellom rask regulering og lav slitasje.

Logg deg på TerraConfig Service Portal med tilgangsdataene dine. Sett opp en annen OCPP-server der. Skriv inn et navn som entydig beskriver konfigurasjonen. Velg "ws" for ukrypterte og "wss" for krypterte tilkoblinger. Hvis ladebehandleren og Wallbox-ladestasjonen befinner seg i samme lokale nettverk, er det vanligvis tilstrekkelig med ukrypterte tilkoblinger. Hvis du velger krypterte tilkoblinger, må du kontrollere at feltet "OCPP Server TLS" i Charging Manager under "Settings" er satt til "On" eller "Detect". Legg også merke til "OCPP Server Port" som er angitt der (19520 som standard). I TerraConfig skriver du inn IP-adressen til Charging Manager under URL, etterfulgt av et kolon og OCPP-serverporten, f.eks. 192.168.178.42:19520. Velg "OCPP 1.6-J" som protokoll i TerraConfig. Lagre disse innstillingene.

I TerraConfig-appen, som du bruker til å konfigurere Wallbox-ladestasjonen, velger du OCPP-serverprofilen du nettopp opprettet i OCPP-innstillingene, som nå skal vises i listen over tilgjengelige profiler.

Hvis du ikke allerede har gjort det, legger du til en ny Wallbox-ladestasjon i Charging Manager. Velg "EVSE med OCPP 1.6" som enhetstype. Under Adresse skriver du inn serienummeret til Wallbox-ladestasjonen, f.eks. TACW2241234G5678. ID-feltet tilsvarer kontakt-ID-en, alltid "1" for Wallbox-ladestasjoner med én kontakt. Lagre disse innstillingene.

I flisen for den opprettede Wallbox-ladestasjonen skal den første linjen i utgangspunktet vise "Offline / Off". En vellykket tilkobling av Wallbox-ladestasjonen til Charging Manager gjenkjennes ved at denne linjen endres til "Venter / Av". I tillegg vises først "EVSE OCPP" nederst på flisen. Etter en vellykket tilkobling vises detaljert informasjon om Wallbox-ladestasjonen (produsent, modell, fastvare, serienummer) der.

Modbus: For øyeblikket ser det ikke ut til at TCP-stakken til ABB Terra fungerer som den skal. Du kan prøve å aktivere alternativet "Keep TCP connection" i cFos Charging Manager. Kanskje det vil fungere bedre da. Under Modbus finnes det ingen teller for totalt antall ladede kWh. Det anbefales derfor å bruke OCPP med ABB Terra.

Ladestasjoner som er integrert i ChargePoint Cloud (må være), f.eks. CP4320. I enhetskonfigurasjonen velger du "ChargePoint" under Enhetstype. Under Adresse angir du ChargePoint-stasjonens ID i formatet CPNID:StationIdentifier, f.eks. "2:1234567". Hvis stasjons-ID-en ikke er kjent, kan serienummeret, MAC-adressen eller navnet på stasjonen også legges inn under Adresse. I dette tilfellet må oppføringen identifisere stasjonen entydig. Under ID velger du portnummeret. For ladestasjoner med en kontakt er portnummeret alltid 1. I feltene Bruker og Passord skriver du inn påloggingsdataene dine for ChargePoint Cloud. Under Faser må du velge hvilke faser som faktisk er tilkoblet. Charging Manager kan ikke bestemme fasebruken fordi nettskyen ikke gir de nødvendige måleverdiene. Måleverdiene overføres med forsinkelser på opptil 5 minutter. Sett derfor opp tilstrekkelig kontrollreserve.

EHome er tilkoblet med Modbus RTU. Velg 9600,8,e,1 som COM-parameter, men du kan også trenge 19200 i stedet for 9600 og n i stedet for e og 2 i stedet for 1 stoppbit. Modbus-ID-en er som standard 1. Hvis du bruker flere Wallbox-ladestasjoner, må du sette Modbus-ID-en til Wallbox-ladestasjonene til unike verdier ved å skrive register 0. I Wallbox-innstillingene til cFos Charging Manager må alternativet "La ladingen være aktivert" være slått på for denne Wallbox-ladestasjonen, ellers merker ikke Wallbox-ladestasjonen om ladekabelen er koblet til når den er deaktivert.

Tilkobling via OCPP: Laststyring via OCPP må være aktivert i Circontrol eVolve. For å gjøre dette må feltet "Power Balance" settes til "enabled" i Wallbox-ladestasjonens konfigurasjonsmeny under "Configuration", underpunktet "Charge". Deretter må "OCPP Smart Charging" velges der.

For denne Wallbox-ladestasjonen må parameteren Ladestrøm PWM settes til 0 i webgrensesnittet under Laststyring.

Tilkobling via OCPP: I OCPP-konfigurasjonen til Wallbox-ladestasjonen angis IP-adressen til cFos Charging Manager (f.eks. 192.168.178.42) og den innstilte OCPP-serverporten (f.eks. 19520) som følger: ws://192.168.178.42:19520/
Legg dessuten merke til verdien som er angitt i Wallbox-ladestasjonens konfigurasjon under "Customer Ident No.". Skriv inn denne verdien i Charging Manager i enhetskonfigurasjonen i feltet "Address". Velg "EVSE med OCPP 1.6" som enhetstype

Installer minst firmware v3.89 i Vestel Wallbox-ladestasjonen. Modbus: Vestel bruker 502 som standardport, så adressen må være f.eks. 192.168.1.111:502. ID er 255.

Standard ladeeffekt må settes til 1 kW i laderens konfigurasjonsgrensesnitt. (Self) Da kan ikke denne ladestasjonen slås helt av, men lader alltid med minst 250 W.

I Wallbox-ladestasjonens webgrensesnitt endrer du parameteren "Card Type" fra "Start/Stop" til "Billing Card".

S0-målere utløser et visst antall pulser per kWh med en koblingsutgang. Antall pulser per kWh må stilles inn riktig. Kabling gjøres med tvunnet parledning (klokkeledning, telefonlinje, nettverkskabel). Siden koblingsutgangene normalt er halvlederutganger, kan det hende at S0-linjene på måleren må endres. Når du kobler til cFos Power Brain Controller, må du unngå 12V kortslutninger, som kan ødelegge kontrolleren. Klikk her for detaljert informasjon om S0-tellere.

Velg riktig målertype og bruk en totrådsledning (telefonlinje / nettverkskabel) for å koble kontaktene A til A og B til B, og dermed opprette en buss. For linjelengder på 10 m eller mer anbefaler vi termineringsmotstander på 120 Ohm, 1/4 Watt i begge ender av bussen. Siden A og B ikke er standardisert, kan det hende du må bytte om på ledningene. Hver enhet på bussen har en unik ID som du må angi i tillegg til adressen. Skriv inn COMx,baud,bits,parity,stops som adresse, f.eks. COM1,9600,8,N,1 der x er COM-porten som din to-lederlinje er koblet til: For cFos Power Brain Controller alltid COM1. For Windows og Raspberry må du finne ut COM-porten til RS485-adapteren din. Baud, biter, paritet, stopp finner du i håndboken til måleren. For ABB vanligvis 19200,8,N,1, for Eastron 9600,8,N,1, for Orno og ZZ4 D513020 9600,8,E,1. Hver enhet på Modbus RTU (to-leder) må ha en unik ID. Hvis du bruker flere enheter på en buss, må du kanskje endre ID-en i enhetene. Dette kan gjøres enten ved hjelp av kontrollknappene på måleren eller med Modbus UI i Charging Manager under "Configuration".

For Bauer BSM velger du SunSpec som enhetstype, COM-porten som du har koblet 2-ledertilkoblingen til. Velg 19200,8,E,1 som grensesnittparameter og 42 som ID. Hvis du har stilt inn andre parametere i måleren, velger du dem tilsvarende.

Powerfox-måleren sender dataene sine til produsentens sky. Du kan deretter hente disse dataene med cFos Charging Manager. Skriv inn følgende adresse: https://user:pwd@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current. Her er "user" brukernavnet ditt og "pwd" passordet ditt. Hvis brukernavnet ditt inneholder en @, må du erstatte den med %40, f.eks. claus@example.com blir claus%40example.com. Visse spesialtegn må ikke forekomme i en nettadresse. Du må skrive disse med %-koding, f.eks. erstatte ? med %3f.

Shelly 3EM er logget på husets nettverk og kan deretter adresseres via HTTP API. Adressen er da f.eks. http://user:pwd@192.168.2.111. Her er "user" brukernavnet ditt og "pwd" passordet ditt (hvis brukernavnet inneholder et @, må du erstatte dette med %40, f.eks. claus@example.com blir claus%40example.com).

Velg "Elgris Smartmeter" som enhetstype. Måleren kan integreres via Modbus TCP. Skriv inn adressen som måleren er registrert med i husets nettverk og port 502, f.eks. 192.168.2.111:502. Id er vanligvis 1.

Vi anbefaler at du alltid prøver enhetstypen "SunSpec Solar Inverter" først for solcelleutstyr. Skriv inn IP-adressen som enheten er registrert under i hjemmenettverket ditt som adresse. Porten er ofte 502 (eller 1502), f.eks. 192.168.2.111:502. Det kan også være nødvendig å angi ID-en riktig, da noen produsenter viser ulike enheter under bestemte ID-er (f.eks. Fronius, se nedenfor). Se eventuelt produsentens dokumentasjon. For noen enheter må også Modbus TCP være aktivert. For SMA angir du enhetens ID pluss 123 som ID i Charging Manager (f.eks. 126 hvis 3 er konfigurert i SMA-enheten).
SunSpec fungerer alltid med big-endian-verdier. Sørg for at enheten er satt til "big-endian", f.eks. Kostal.
SunSpec er en standardisering for ulike enhetsmodeller. Flere modeller kan mappes i én enhet, som du kan velge (om nødvendig). Klikk her for informasjon om SunSpec-parametrene. Du kan også konfigurere SunSpec-startregisteret hvis IP-adressen til enheten er korrekt, men ingen SunSpec-enhet er funnet. Hvis du trenger en spesifikk SunSpec-modell (og vil utelukke andre), kan du bruke "SunSpec Model Index" for å sikre at Charging Manager hopper over registrene for de foregående modellene. Du kan finne ut mer om det respektive SunSpec-startregisteret og rekkefølgen av SunSpec-modeller i enheten din i produsentens bruksanvisning.
Med Solaredge kan du fortsatt bruke 40121, 40295 og 40469 som SunSpec startregister, ettersom Solaredge kan ha lagt til flere tellere der.

CFos Charging Manager prøver også å finne lagringsenheter som er lesbare i henhold til SunSpec. Hvis lageret ditt støtter SunSpec, kan du velge SunSpec for denne målerenhetstypen.

Som adresse oppgir du IP-adressen som SMA-omformeren er registrert under i hjemmenettverket. Port er vanligvis 502, f.eks. 192.168.2.111:502. Id er ofte 3. Du kan lese av mange omformere med målertypen "SMA Inverter". Vi anbefaler imidlertid å lese av SMA-enhetene ved hjelp av SunSpec. For å gjøre dette må du legge til 123 til Modbus ID-en som er angitt i enheten. Hvis du for eksempel har angitt en Modbus-ID på 3 i SMA vekselretteren, må du angi 126 som ID i cFos Charging Manager.
Lagringsenheter (f.eks. Sunny Boy Storage / SBS) kan styres som 1- eller 3-fase vekselrettere under SunSpec. I dette tilfellet leverer SMA negative verdier under lading og positive verdier under utlading. I dette tilfellet må du angi -1 som faktor i stedet for 1 i innstillingene for tellerflisen i Charging Manager.

E3/DC-enheter kan adresseres på forskjellige måter. Du bør først prøve enhetstypen 'SunSpec Solar Inverter'. Alternativt er det E3/DC Simple Mode som du kan velge med enhetstypen 'E3/DC Solar Device'. Skriv inn IP-adressen som enheten er registrert under i hjemmenettverket ditt som adresse. Port er 502, f.eks. 192.168.2.111:502. Id er sannsynligvis 1. I Simple Mode må du også angi et register for avlesning av ønsket effektverdi (som da refererer til alle fasene samlet) eller en effektmåler (som gjør det mulig å lese av faserelaterte effektverdier) under "Register or Power Meter". Gyldige verdier for effektmålere er 0-7. Her er en liste over registre. Merk: Du må aktivere Modbus og Modbus/TCP i E3/DC.

Velg "SunSpec Solar Inverter / Meter" som enhetstype. Skriv inn IP-adressen til Fronius-vekselretteren som adresse, etterfulgt av :502 som portnummer. Som Id bruker Fronius vanligvis 1 for vekselretteren (med og uten batterilager) og 240 for Smartmeter (du kan også prøve 200, 201, 202, 203 eller 204). Batterilagring er noen ganger inkludert i vekselretteren og noen ganger i Smartmeter. Du finner mer informasjon om innstilling av Modbus-ID i dokumentasjonen for den aktuelle enheten. Hvis cFos Charging Manager finner en ekstra modell for batterilageret, vises "+Bat" under den utvidede informasjonen i displayet. Fronius Hybrid-apparater viser batterilagertellerne i SunSpec-modellen for MPPT-moduler. Her må du velge "MPPT Module" som SunSpec-modell og som modellindeks vanligvis #3. Charging Manager viser deretter lade- og utladningseffekten til batterilageret. For hybridenheter kan vekselretterens effektvisning noen ganger være en blanding av PV-strenger og batterilagring. For å måle kun solcelleproduksjonen kan du sette opp 1-2 målere av typen "Sunspec Solar Inverter / Meter" med MPPT-modul #1 (og #2). I tillegg tilbyr vi målerdefinisjoner av typen "Fronius...HTTP" for ren avlesning av vekselretter, nettreferansemåler eller batterilager, hvis bare inkonsekvente verdier kan avleses via Modbus for hybridvekselrettere.

I forbindelse med vekselrettere tilbyr Kostal en måler som kan måle nettreferansen toveis. Velg 'Kostal Powermeter' som enhetstype. Angi IP-adressen til Kostal-vekselretteren som adresse, port er ofte 1502 (f.eks. 192.168.2.111:1502). 71 brukes ofte som ID.

Merk: I nesten alle tilfeller er det bedre å velge enhetstypen 'SunSpec Solar Inverter / Meter' for Kostal vekselrettere og Smartmeters. Bare hvis dette ikke er mulig, bør du bruke 'Kostal Inverter HTTP'.
Velg "Kostal Inverter HTTP" som enhetstype. Skriv inn IP-adressen til Kostal-vekselretteren som adresse. Versjonen av vekselretteren må være ny nok. Oppdater om nødvendig fastvaren til omformeren. Testet med en nyere Piko 7.0.

KSEM kan betjenes som enhetstypen SunSpec med IP-adresse og port 502, f.eks. 192.168.2.111:502. Angi 0 som ID.

SMA Homemanager overfører sine data periodisk som UDP-multicast til alle nettverksdeltakere. Derfor trenger du ikke å angi en adresse. Du må sørge for at nettverket ditt videresender UDP-multicast. Dette er ofte blokkert i WLAN og må derfor aktiveres i ruteren din.

For SolarLog- og Sonnen-enheter kan du velge hvilken funksjon enheten har i enhetstypen, f.eks. "SolarLog Production" eller "Sonnen Production HTTP". Deretter angir du IP-adressen som enheten er logget på hjemmenettverket med som adresse. For SolarLog legger du til port 502, f.eks. 192.168.2.111:502, for Sonnen legger du til http:// foran, f.eks. http://192.168.2.111.

Tusen takk, Rainer Z., for disse instruksjonene!
Det er to muligheter for integrering: Modbus RTU (totråds) og Modbus TCP (via det innenlandske nettverket). Modbus TCP bør velges hvis Huawei-donglen brukes. Denne gir en WLAN- eller LAN-tilkobling. Eldre fastvareversjoner forårsaker imidlertid ofte problemer. Huawei anbefaler selv følgende fastvareversjoner for Modbus TCP: Device Minimum Firmware Version SDongleA-05 V1000R001C00SPC124, SUN2000L V2000R001C00SPC115, SUN2000MA V1000R001C00SPC139 (for øyeblikket testet med dongleversjon V100R001C00SPC127 og omformerversjon V100R001C00SPC141). Hvis det er nødvendig, kan du be installatøren om å oppdatere dem med tilgjengelige pakker fra FusionSolar-nettstedet eller kontakte eu_inverter_support (at) huawei.com. Omformeren kan også oppdateres av kunden selv, forutsatt at installasjonsmenyen er tilgjengelig. På samme måte må Modbus TCP aktiveres i denne installasjonsmenyen

  • Koble mobiltelefonen til omformeren via omformerens Wi-Fi-hotspot. Hvis den ikke er konfigurert, finnes dataene for hotspot på donglen som et klistremerke med QR-kode (standard: SUN2000-xxxxxxxx)
  • Start den aktuelle FusionSolar-appen
  • Bekreft meldingen "Tilgang mislyktes"
  • Åpne trepunktsmenyen (øverst til høyre)
  • Velg oppstart av enheten
  • Logg på enheten (f.eks. SUN2000-xxxxx-xx) under "Connection recording". Hvis installatøren ikke har endret parametrene, er passordet 00000a
  • Under Innstillinger → Kommunikasjonskonfigurasjon → Dongle-parameterinnstillinger → Modbus TCP setter du innstillingen "Tilkobling" til "Aktiver (ubegrenset)".
Hvis Modbus TCP ikke lenger fungerer etter en dongleoppdatering, må aktiveringen av Modbus TCP gjentas. Under Vedlikehold → "Oppdater enhet" kan programvaren til enhetene oppdateres, med unntak av donglen. Modbus TCP-spørringene er noe tidskritiske hos Huawei, så det bør ikke spørres etter verdier to ganger. For PV-overskuddslading (solcelleoverskuddslading) skal måleren "Huawei SUN 2000 Meter" velges. IP-adressen til Huawei-vekselretteren skal velges som IP, samt dens ID (i de fleste tilfeller 1). Porten er 502, f.eks. 192.168.2.111:502. Nettreferansemåleren viser negative verdier for nettreferanse og positive verdier for innmating. Derfor må du invertere telleren i tellerinnstillingene i cFos Charging Manager.

Med Victron kan ulike enheter integreres under en "Modbus-kontrollenhet". Modbus-ID-en avgjør hvilken enhet som nås. Du må først finne Modbus-ID-en til den ønskede enheten for din enhet ved hjelp av Victron-dokumentasjonen eller i webgrensesnittet (Remote Console) under Innstillinger -> Tjenester -> Modbus TCP -> Tilgjengelige tjenester.
Velg deretter riktig enhet som enhetstype i cFos Charging Manager, angi IP-adressen og port 502 som adresse og angi deretter riktig Modbus ID som ID. Målertypen som kan velges i cFos Charging Manager er "Victron Energy Meter" som nettreferansemåler (for Victron "Energy Meter") og "Victron Sys Battery" (batterilagringssystemet som vises under "System" for Victron).

Som adresse skriver du inn http://user:passwort@ip_address, der user er brukernavnet ditt, password er passordet ditt for loggeren og ip_address er IP-adressen som loggeren er logget på husets nettverk med, f.eks. http://claus:test1234@192.168.2.111
For Sofarsolar finnes det også enheter som snakker Modbus TCP eller Modbus RTU (to-tråds). Her har vi utarbeidet målerdefinisjoner og leter fortsatt etter folk å teste med.

Merk: For cFos Power Brain Controller er COM-porten alltid COM1.