Ytterligere parametere

SunSpec

Hvis cFos Charging Manager ikke finner SunSpec-registrene fordi startadressen for enheten din ikke er 40000, 40001 eller 50000, kan du angi dem i inntastingsfeltet "SunSpec Start Register".

Hvis enheten støtter flere SunSpec-modeller, kan du hoppe over de første n modellene ved å angi n (f.eks. 1,2,3,... osv.) i inntastingsfeltet "SunSpec Model Index". Dette er nyttig hvis for eksempel vekselretteren og andre målere er plassert i en enhet.

Under "SunSpec Model" kan du velge om det skal søkes etter vekselrettere, målere eller batterilagringsenheter. Noen batterilagre vises av produsenten under "MPPT-modul". Hvis du velger dette, viser modellindeksen hvilken MPPT-modul du vil lese ut. Merk: DC-verdiene til MPPT-modulene kan være litt høyere enn den faktiske brukbare vekselstrømmen, da det oppstår tap under konverteringen. Dette kan forvrenge beregningen av soloverskuddet noe.

E3/DC SunSpec-modeller

Legg om nødvendig til en SunSpec-modellindeks:

1 (Standardwert)M103 Solcellevekselretter
2M203, grunnleggende teller
3M203, ekstra solenergi

E3/DC enkel modus

Hvis du vil bruke E3/DC Simple Mode i stedet for SunSpec, kan du legge inn et registernummer som en tilleggsparameter. Hvis du har installert ekstra effektmålere, kan du også velge disse fra 0-7. Effektmålerne kan konfigureres fritt og varierer fra system til system. Du må selv prøve ut hvilken verdi (nettforbruk, PV-produksjon, batteri) som registreres av effektmåleren. Fordelen med effektmålerne er at cFos Charging Manager mottar verdier fra disse per fase og ikke bare en enkelt total effektverdi.

40068Inverter-effekt
40070Batteristrøm
40072Eget strømforbruk
40074Totalt strømforbruk
40076Ekstra solenergi
40078Ekstra strømforbruk for Wallbox-ladestasjon
40105Elektrisitetsmåler 0
40109Elektrisitetsmåler 1
40113Elektrisitetsmåler 2
40117Elektrisitetsmåler 3
40121Elektrisitetsmåler 4
40125Elektrisitetsmåler 5
40129Elektrisitetsmåler 6
67Inverterkraft / PV-produksjon (intern)
69Batteristrøm
71Eget strømforbruk/husholdningsforbruk
73Totalt elektrisitetsforbruk / nettstrøm (kjøp / innmating)
75Ekstra solenergi / PV-produksjon (ekstern)

Takk til Manuel G. for hjelpen!