Ytterligare parametrar

SunSpec

Om cFos Charging Manager inte kan hitta SunSpec-registren eftersom startadressen för din enhet inte är 40000, 40001 eller 50000, kan du ange dem i inmatningsfältet 'SunSpec Start Register'. Om din enhet stöder flera SunSpec-modeller kan du hoppa över de första n modellerna genom att ange n (t.ex. 1,2,3,... etc.) i inmatningsfältet 'SunSpec Model Index'. Detta är användbart om till exempel växelriktaren och andra mätare är inrymda i en enhet.

E3/DC SunSpec -modeller

Lägg till en parameter till enhetsadressen, t.ex. 192.168.2.111:502 3 40000 eller 192.168.2.111:502 3 40000,1.

40001Standard M103 solinriktare
40001,1M203, rotmätare
40001,2M203, extra solenergi

E3/DC Simple-Mode Register

Lägg till ett registernummer till enhetsadressen, t.ex. 192.168.2.111:502 3 40068.
(Alla värden i Watt)

40068Omformarens effekt
40070Batterikraft
40072Hemens strömförbrukning
40074Total energiförbrukning
40076Ytterligare solenergi
40078Förbrukat ytterligare EVSE-effekt
40105Pulvermätare 0
40109Pulvermätare 1
40113Pulvermätare 2
40117Pulvermätare 3
40121Pulvermätare 4
40125Pulvermätare 5
40129Pulvermätare 6
67Omformareffekt / PV-produktion (intern)
69Batterikraft
71Egen strömförbrukning / hemförbrukning
73Total elförbrukning / elnät (inköp/inmatning)
75Ytterligare solenergi / solproduktion (extern)

Tack till Manuel G. för all hjälp!