Ytterligare parametrar

SunSpec

Om cFos Charging Manager inte kan hitta SunSpec-registren eftersom startadressen för din enhet inte är 40000, 40001 eller 50000 kan du ange dem i inmatningsfältet "SunSpec Start Register".

Om din enhet stöder flera SunSpec-modeller kan du hoppa över de första n modellerna genom att ange n (t.ex. 1,2,3,... etc.) i inmatningsfältet "SunSpec Model Index". Detta är användbart om t.ex. växelriktaren och andra mätare är inrymda i en enhet.

Under "SunSpec Model" kan du välja om växelriktare, mätare eller batterilagringsenheter ska sökas. Vissa batterilager visas av tillverkaren under "MPPT Module". Om du väljer detta anger modellindexet vilken MPPT-modul du vill läsa ut. Anmärkning: MPPT-modulernas likströmsvärden kan vara något högre än den faktiska användbara växelströmseffekten, eftersom förluster uppstår vid omvandlingen. Detta kan snedvrida beräkningen av solöverskottet något.

E3/DC SunSpec-modeller

Lägg vid behov till ett SunSpec-modellindex:

1 (Standardwert)M103 Växelriktare för solceller
2M203, rotmätare
3M203, ytterligare solkraft

E3/DC enkelt läge

Om du vill använda E3/DC Simple Mode istället för SunSpec kan du ange ett registernummer som en extra parameter. Om du har installerat ytterligare effektmätare kan du även välja dessa från 0-7. Effektmätarna är fritt konfigurerbara och skiljer sig åt beroende på system. Du måste prova dig fram till vilket värde (nätförbrukning, PV-generering, batteri) som registreras av effektmätaren. Fördelen med effektmätarna är att cFos Charging Manager får värden från dessa per fas och inte bara ett enda totalt effektvärde.

40068Strömförsörjning från växelriktaren
40070Batteri strömförsörjning
40072Hemmaförbrukning
40074Total energiförbrukning
40076Ytterligare solenergi
40078Förbrukade ytterligare EVSE-kraft
40105Kraftmätare 0
40109Kraftmätare 1
40113Kraftmätare 2
40117Kraftmätare 3
40121Kraftmätare 4
40125Kraftmätare 5
40129Kraftmätare 6
67Invertereffekt / PV-produktion (internt)
69Batteri strömförsörjning
71Egen energiförbrukning / Förbrukning i hemmet
73Total elförbrukning/nätkraft (inköp/inmatning)
75Ytterligare produktion av solenergi / solceller (extern)

Tack till Manuel G. för all hjälp!