Ytterligare parametrar

SunSpec

Om cFos Charging Manager inte kan hitta SunSpec-registren eftersom startadressen för din enhet inte är 40000, 40001 eller 50000 kan du ange dem i inmatningsfältet "SunSpec Start Register".

Om din enhet stöder flera SunSpec-modeller kan du hoppa över de första n modellerna genom att ange n (t.ex. 1,2,3,... etc.) i inmatningsfältet "SunSpec Model Index". Detta är användbart om t.ex. växelriktaren och andra mätare är inrymda i en enhet.

Under "SunSpec Model" kan du välja om växelriktare, mätare eller batterilagringsenheter ska sökas. Vissa batterilager visas av tillverkaren under "MPPT Module". Om du väljer detta anger modellindexet vilken MPPT-modul du vill läsa ut. Anmärkning: MPPT-modulernas likströmsvärden kan vara något högre än den faktiska användbara växelströmseffekten, eftersom förluster uppstår vid omvandlingen. Detta kan snedvrida beräkningen av solöverskottet något.

E3/DC SunSpec-modeller

Lägg till en parameter till enhetsadressen, t.ex. 192.168.2.111:502 3 40000 eller 192.168.2.111:502 3 40000,1.

40001Standard M103 Solomriktare
40001,1M203, rotmätare
40001,2M203, ytterligare solkraft

E3/DC-register för enkelt läge

Lägg till ett registernummer till enhetsadressen, t.ex. 192.168.2.111:502 3 40068.
(Alla värden i Watt)

40068Strömförsörjning från växelriktaren
40070Batteri strömförsörjning
40072Hemmaförbrukning
40074Total energiförbrukning
40076Ytterligare solenergi
40078Förbrukade ytterligare EVSE-kraft
40105Kraftmätare 0
40109Kraftmätare 1
40113Kraftmätare 2
40117Kraftmätare 3
40121Kraftmätare 4
40125Kraftmätare 5
40129Kraftmätare 6
67Invertereffekt / PV-produktion (internt)
69Batteri strömförsörjning
71Egen energiförbrukning / Förbrukning i hemmet
73Total elförbrukning/nätkraft (inköp/inmatning)
75Ytterligare produktion av solenergi / solceller (extern)

Tack till Manuel G. för all hjälp!