Extra parameters

SunSpec

Als de cFos Charging Manager de SunSpec-registers niet kan vinden omdat het startadres voor uw apparaat niet 40000, 40001 of 50000 is, kunt u ze opgeven in het invoerveld 'SunSpec Start Register'.

Als uw unit meerdere SunSpec-modellen ondersteunt, kunt u de eerste n modellen overslaan door n (bijv. 1,2,3,... enz.) in te voeren in het invoerveld "SunSpec Model Index". Dit is handig als bijvoorbeeld de omvormer en andere meters in één apparaat zijn ondergebracht.

Onder 'SunSpec Model' kunt u kiezen of er gezocht moet worden naar omvormers, meters of batterijopslagunits. Sommige batterijopslagsystemen worden door de fabrikant weergegeven onder "MPPT Module". Als u dit selecteert, geeft de modelindex aan welke MPPT-module u wilt uitlezen. Opmerking: De DC-waarden van de MPPT-modules kunnen iets hoger zijn dan het werkelijk bruikbare AC-vermogen, omdat bij de omzetting verliezen optreden. Dit kan de berekening van het zonne-overschot enigszins vertekenen.

E3/DC SunSpec-modellen

Voeg indien nodig een SunSpec-modelindex toe:

1 (Standardwert)M103 Omvormer voor zonne-energie
2M203, wortel meter
3M203, extra zonne-energie

E3/DC eenvoudige modus

Als je de eenvoudige modus E3/DC wilt gebruiken in plaats van SunSpec, kun je een registernummer invoeren als extra parameter. Als je extra stroommeters hebt geïnstalleerd, kun je deze ook selecteren van 0-7. De vermogensmeters zijn vrij configureerbaar en verschillen afhankelijk van het systeem. Je moet zelf uitproberen welke waarde (netverbruik, PV-opwekking, batterij) door de stroommeter wordt geregistreerd. Het voordeel van de stroommeters is dat de cFos Laadmanager de waarden hiervan per fase ontvangt en niet slechts één totale vermogenswaarde.

40068Omvormervermogen
40070Batterijvoeding
40072Stroomverbruik thuis
40074Totaal stroomverbruik
40076Extra zonne-energie
40078Extra EVSE stroom verbruikt
40105Powermeter 0
40109Powermeter 1
40113Powermeter 2
40117Powermeter 3
40121Powermeter 4
40125Powermeter 5
40129Powermeter 6
67Omvormervermogen / PV-productie (intern)
69Batterijvoeding
71Eigen stroomverbruik / Thuisverbruik
73Totaal elektriciteitsverbruik / Netstroom (aankoop/feed-in)
75Extra zonne-energie / PV-productie (extern)

Met dank aan Manuel G. voor alle hulp!