De cFos-laadmanager biedt fabrikantonafhankelijk laadbeheer zonder doorlopende kosten.
Bijna elke grootte en configuratie van het systeem is mogelijk.
cFos Charging Manager

cFos Charging Manager - Laadbeheer voor opladen van elektrische auto's

De cFos Charging Manager is bedoeld voor exploitanten van parkeergarages die worden uitgerust met EVSE's voor het opladen van elektrische auto's. Het doel is om zoveel mogelijk laadvermogen te leveren aan de individuele elektrische auto's door middel van load management, rekening houdend met het beschikbare totale vermogen - vaak zelfs zonder het bestaande huisaansluitvermogen te hoeven verhogen.

Opmerking: Wij krijgen momenteel steeds meer vragen van verenigingen van eigenaren, appartementencomplexen en bijbehorende gemeenschappelijk gebruikte garages/parkeerplaatsen. Omdat het voor belangstellenden vaak onduidelijk is hoe de eerste stappen bij de implementatie van een belastingsmanagementsysteem eruit zien, volgt hier een planningshulp voor parkeergarages en een praktijkvoorbeeld van een ondergrondse garage.

Eerdere oplossingen zijn duur en meestal beperkt tot een specifieke EVSE-leverancier. Een fabrikantonafhankelijk systeem biedt investeringszekerheid.

Met de cFos Charging Manager kunt u uw laadinfrastructuur inrichten volgens uw wensen. Hiertoe ondersteunt de cFos Charging Manager een reeks EVSE's van verschillende fabrikanten door middel van load management. Wij werken voortdurend aan de uitbreiding van de lijst van ondersteunde EVSE's.

Om uw laadinfrastructuur te plannen, selecteert u eerst de EVSE's die u wenst. Bij grote installaties moeten de afzonderlijke EVSE's zo goedkoop mogelijk zijn, zodat de totale kosten beheersbaar blijven. Daarom ondersteunt de cFos Charging Manager ook voordelige modellen en stelt dan eventueel ontbrekende functionaliteit van de EVSE elders beschikbaar.

Probeer de cFos Charging Manager nu gratis uit!

Downloaden cFos-laadmanager - Versie 0.0

Vragen en antwoorden over cFos Power Brain Wallbox, cFos-laadregelaar en cFos-laadmanager
downloaden cFos Charging Manager App

Scenario's

Img Eengezinswoning met zonnesysteem

Eengezinswoning met zonnesysteem

1-2 EVSE's, oplaadagent, intermedita-meter voor thuisverbruikmeting, S0-meter voor EVSE-verbruiksmeting

1 EVSE met 22kW en doorstroomverwarmer zou het bestaande aansluitvermogen van het huis overbelasten. Dankzij load management wordt het laadvermogen voor de auto verminderd wanneer iemand staat te douchen of te koken. Met 2 EVSE's zou het laadvermogen over beide auto's worden verdeeld. Overdag wordt zonne-energie gebruikt om de auto's op te laden.

Img Garage 50 parkeerplaatsen

Garage 50 parkeerplaatsen

met go-e boxen en centrale ABB B24 (Modbus naar Raspberry PI) in een appartementsgebouw

Op verschillende plaatsen in de garage bevinden zich RFID-lezers die communiceren met de cFos-laadmanager

Facturering en authentificatie

EVSE's van OCPP, evenals vele andere EVSE's, hebben ingebouwde elektriciteitsmeters die de cFos Charging Manager kan uitlezen en de verbruikte kilowatturen kan leveren voor de facturering. Bij eenvoudigere EVSE's kunt u uw eigen meter installeren. We raden aan om uw eigen Modbus te installeren voor het netwerken van de tussenliggende meters.

Voor de authenticatie hebben OCPP EVSE's gewoonlijk een RFID-lezer. Veel andere modellen hebben ook een eigen RFID-lezer. In dit geval leert u deze EVSE's nieuwe RFID-kaarten aan. Vervolgens controleren deze EVSE's de RFID-kaart en activeren het laadproces automatisch. De cFos Charging Manager blijft op de hoogte van het laadproces en kan het laadvermogen regelen.

Voor EVSE's zonder eigen RFID-lezer kan de vrijgave gebeuren via een webinterface van de cFos Charging Manager door een PIN in te voeren. U kunt ook een RFID-lezer met de cFos Charging Manager verbinden of deze met één of meerdere RFID-lezers in een netwerk verbinden. De cFos Charging Manager neemt dan de autorisatie en vrijgave van de EVSE's over. Gemengde werking van EVSE's met en zonder RFID-lezers is ook mogelijk

Controle van het laadvermogen

De cFos Charging Manager probeert via load management het maximale aangesloten vermogen dat in het gebouw is geïnstalleerd zo goed mogelijk te verdelen over de elektrische auto's die moeten worden opgeladen. De cFos-laadmanager berekent het beschikbare laadvermogen om de paar seconden, als volgt:
Huisaansluitvermogen minus verbruikers in huis (bijv. flats of machines) plus generatoren (bijv. zonnesysteem).
of
Netvoeding (positief voor toevoer, negatief voor teruglevering) minus laadvermogen van de EVSE. Een bidirectionele meter wordt hier aanbevolen.

Om het verbruik (en de opwekking) te registreren, moeten tussenmeters worden geïnstalleerd die geschikt zijn voor Modbus:
Ofwel installeert u een tussenmeter voor elke verbruiker en generator, ofwel installeert u een centrale meter aan de huisaansluiting. In beide gevallen leest de cFos Charging Manager de meters uit via Modbus (wij bevelen de ABB B23 112-100 met directe meting aan voor vermogens tot 40kW en de ABB B24 112-100 met transformatormeting met bijbehorende transformatorspoelen voor hogere vermogens. Beide kunnen goed worden uitgelezen via Modbus RTU. De cFos Charging Manager ondersteunt ook vele andere meters, zie tabel"Welke meter kanwat?".

Veel tussenmeters geven zogenaamde S0 pulsen af (bijv. 1000 pulsen per kWh). De cFos Charging Manager kan deze pulsen ook per teller evalueren met behulp van een USB FTDI-adapter

Door verbruik en opwekking te registreren, weet de cFos Charging Manager altijd hoeveel laadvermogen hij moet verdelen onder de in gebruik zijnde EVSE's. U kunt aan de afzonderlijke EVSE's verschillende prioriteiten toekennen. Het beschikbare laadvermogen wordt eerst verdeeld over de EVSE's met een hogere prioriteit en het resterende vermogen wordt vervolgens verdeeld over de EVSE's met een lagere prioriteit. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld hulpvoertuigen snel opladen terwijl lang geparkeerde gebruikers overdag worden "bijgetankt

De prioriteitsregeling ondersteunt ook het tijdelijk uitschakelen van EVSE's als het minimale laadvermogen niet wordt bereikt. Bovendien is er fasesymmetriebewaking om te voorkomen dat afzonderlijke fasen tijdens enkelfasig opladen zwaarder worden belast dan het door de VDE voorgeschreven niveau.

Regels voor het in rekening brengen

Door middel van laadregels kan het laadbeheer per gebruiker en per EVSE worden geconfigureerd, waarbij het laadvermogen aan de hand van bepaalde criteria wordt bepaald. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bepaalde tijdstippen te configureren waarop het laadvermogen wordt beperkt.

Bovendien kan het laadvermogen worden gewijzigd afhankelijk van een schakelingang, bijvoorbeeld als de energieleverancier daarbij bepaalde tarieven signaleert. Een andere mogelijkheid is om het laadvermogen te regelen afhankelijk van het beschikbare opwekkingsvermogen van een zonnesysteem (bv. door overbelasting).

Materiaal lijst

  • Muurdozen en bekabeling
  • 1 Raspberry PI 3 of 4 plus voedingseenheid of Windows PC
  • Een USB <-> RS485-adapter (FTDI, virtuele COM-poort) per Modbus RTU
  • Tussenteller
  • Extra FTDI-adapters voor S0-tellers
  • extra RFID-lezers voor cFos Charging Manager (hiervoor kan een extra Raspberry PI nodig zijn)

Het wordt aanbevolen dat de cFos Charging Manager verbonden is met het internet en van "buitenaf" toegankelijk is voor onderhoudsdoeleinden.

cFos Charging Manager prijzen

  • Licentie per oplaadpunt: vanaf €109 (excl. BTW) of €129,71 (incl. 19% BTW)

Gedetailleerde prijslijst voor de cFos Charging Manager en hardwarekits

Systeem benodigdheden

  • Windows 10 of Raspberry Pi 3 of 4.
  • Aanbevolen: Internetverbinding voor automatische tijdinstelling, software-updates en toegang voor onderhoud op afstand. Als er geen vaste verbinding is, kunt u ook een LTE-router met SIM-kaart gebruiken.

Details voor de netwerkexploitant

Fabrikant / TypecFos eMobility / cFos 11kW (22kW)
Aantal oplaadpuntenAfhankelijk van het aantal EVSE's dat u gebruikt - één oplaadpunt per EVSE
Aantal identieke oplaadapparatenAfhankelijk van het aantal EVSE's dat u gebruikt
Max. vermogen netvraag in kVA11 kVA of 22 kVA
Max. netinvoedingsvermogen in kVA0 kVA
Controlebereik laadvermogen kVA tot kVA6 kVA - 22 kVA
Actief vermogen regelbaar (ja / nee)Ja
Type lading (AC of DC)AC
Wisselstroom of driefasige stroomAC voor 1-fasige aansluiting, driefasig voor 3-fasige aansluiting (geregeld door de laadapparatuur van de auto)

Verklaring van de fabrikant

Leer meer