Dodatni parametri

SunSpec

Če program cFos Charging Manager ne more najti registrov SunSpec, ker začetni naslov vaše enote ni 40000, 40001 ali 50000, jih lahko določite v vnosnem polju "SunSpec Start Register".

Če vaša enota podpira več modelov SunSpec, lahko prvih n modelov preskočite tako, da v vnosno polje "SunSpec Model Index" (Indeks modela SunSpec) vnesete n (npr. 1,2,3,... itd.). To je uporabno, če so na primer inverter in drugi merilniki nameščeni v eni enoti.

V polju "SunSpec Model" lahko izberete, ali se bodo iskali inverterji, števci ali enote za shranjevanje baterij. Nekatera baterijska skladišča proizvajalec prikaže pod "MPPT Modul". Če izberete to možnost, je v indeksu modela navedeno, kateri modul MPPT želite prebrati. Opomba: Vrednosti enosmernega toka modulov MPPT so lahko nekoliko višje od dejanske uporabne izmenične moči, saj pri pretvorbi prihaja do izgub. To lahko nekoliko popači izračun presežka sončne energije.

Modeli E3/DC SunSpec

Po potrebi dodajte indeks modela SunSpec:

1 (Standardwert)M103 Solarni pretvornik
2M203, merilnik korenin
3M203, dodatna sončna energija

E3/DC preprost način

Če želite namesto SunSpec uporabiti E3/DC Simple Mode, lahko kot dodatni parameter vnesete številko registra. Če ste namestili dodatne merilnike moči, lahko izberete tudi te, in sicer od 0 do 7. Merilniki moči so prosto nastavljivi in se razlikujejo glede na sistem. Preizkusiti morate, katero vrednost (poraba v omrežju, proizvodnja iz fotovoltaike, baterija) beleži merilnik moči. Prednost merilnikov moči je v tem, da upravitelj polnjenja cFos od njih prejme vrednosti po posameznih fazah in ne le ene skupne vrednosti moči.

40068Moč inverterja
40070Napajanje z baterijo
40072Poraba energije na domu
40074Skupna poraba energije
40076Dodatna sončna energija
40078Porabljena dodatna energija EVSE
40105Merilnik moči 0
40109Merilnik moči 1
40113Merilnik moči 2
40117Merilnik moči 3
40121Merilnik moči 4
40125Merilnik moči 5
40129Merilnik moči 6
67Moč inverterja / proizvodnja fotovoltaike (notranja)
69Napajanje z baterijo
71Lastna poraba energije / poraba doma
73Skupna poraba električne energije / Električna energija iz omrežja (nakup/priključitev)
75Dodatna proizvodnja sončne energije / fotovoltaike (zunanja)

Hvala Manuelu G. za vso pomoč!