Další parametry

SunSpec

Pokud cFos Charging Manager nemůže najít registry SunSpec, protože počáteční adresa vaší jednotky není 40000, 40001 nebo 50000, můžete je zadat do vstupního pole "SunSpec Start Register". Pokud vaše jednotka podporuje více modelů SunSpec, můžete vynechat prvních n modelů zadáním n (např. 1,2,3,... atd.) do vstupního pole "SunSpec Model Index". To je užitečné, pokud jsou například střídač a další měřiče umístěny v jedné jednotce.

Modely SunSpec E3/DC

K adrese zařízení přidejte parametr, např. 192.168.2.111:502 3 40000 nebo 192.168.2.111:502 3 40000,1.

40001Výchozí solární střídač M103
40001,1M203, kořenový měřič
40001,2M203, přídavná solární energie

Registry jednoduchého režimu E3/DC

K adrese zařízení přidejte číslo registru, např. 192.168.2.111:502 3 40068.
(všechny hodnoty ve Wattech)

40068Napájení měniče
40070Napájení z baterie
40072Spotřeba energie v domácnosti
40074Celková spotřeba energie
40076Dodatečná solární energie
40078Spotřebovaný dodatečný výkon EVSE
40105Měřič výkonu 0
40109Elektroměr 1
40113Měřič výkonu 2
40117Powermetr 3
40121Powermetr 4
40125Powermetr 5
40129Powermetr 6
67Výkon měniče / výroba fotovoltaiky (interní)
69Napájení z baterie
71Vlastní spotřeba energie / Spotřeba v domácnosti
73Celková spotřeba elektřiny / Energie ze sítě (nákup/ dodávka)
75Dodatečná výroba solární energie / fotovoltaiky (externí)

Děkujeme Manuelovi G. za pomoc!