Další parametry

SunSpec

Pokud cFos Charging Manager nemůže najít registry SunSpec, protože počáteční adresa vašeho zařízení není 40000, 40001 nebo 50000, můžete je zadat ve vstupním poli 'SunSpec Start Register'. Pokud vaše zařízení podporuje více modelů SunSpec, můžete přeskočit prvních n modelů zadáním n (např. 1,2,3,... atd.) do vstupního pole „SunSpec Model Index“. To je užitečné, pokud jsou například střídač a další měřiče umístěny v jednom zařízení.

Modely E3/DC SunSpec

Přidejte k adrese zařízení parametr, např. 192.168.2.111:502 3 40000 nebo 192.168.2.111:502 3 40000,1.

40001Výchozí solární střídač M103
40001,1M203, kořenový měřič
40001,2M203, přídavná solární energie

Registry jednoduchého režimu E3/DC

Přidejte k adrese zařízení registrační číslo, např. 192.168.2.111:502 3 40068.
(Všechny hodnoty ve wattech)

40068Síla střídače
40070Síla baterie
40072Domácí spotřeba energie
40074Celková spotřeba energie
40076Dodatečná solární energie
40078Spotřebovaný další výkon EVSE
40105Powermeter 0
40109Powermeter 1
40113Powermeter 2
40117Powermeter 3
40121Powermeter 4
40125Powermeter 5
40129Powermeter 6
67Výroba střídače / výroba FV (interní)
69Síla baterie
71Vlastní spotřeba energie / domácí spotřeba
73Celková spotřeba elektřiny / síťová energie (nákup/napájení)
75Dodatečná solární energie / výroba FV (externí)

Děkuji Manuelovi G. za veškerou pomoc!