Referenční systémy

cFos Charging Manager jako white-label produkt

Systém cFos Charging Manager prodávají 2 průmyslové společnosti pod svým jménem jako white-label produkt a používají jej v různých projektech s přibližně 4500 nabíjecími místy (ke květnu 2024).

XADER EPLEX


            Ilustrace parkoviště s wallboxy a připojenými elektromobily

Dodáváme technologii pro XADER EPLEX. EPLEX je působivé optimalizované řešení nabíjení pro podzemní a vícepodlažní parkoviště.

Vlastní solární systém se 2 wallboxy cFos Power Brain a fotovoltaickým přebytkovým nabíjením (solární přebytkové nabíjení)


               Obrázek Blokové schéma závodu
Blokové schéma zařízení

Miha Sokolov nainstaloval solární systém na střechu garáže svého starého domu. V domě jsou dvě bytové jednotky (přízemí a první patro), každá s elektroměrem pro spotřebu bytu a přidruženým wallboxem cFos PowerBrain. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně propojeny prostřednictvím sítí LAN, WLAN a Modbus (viz schéma zapojení vpravo).

Popis systému v c't (paywall)

Nabíjení přebytků z fotovoltaiky (Solar Surplus Charging) s fotovoltaickým systémem a nástěnným boxem cFos Power Brain

cFos Power Brain Wallbox se třemi měřiči:

 • Měřič spotřeby pro nabíjecí proud automobilu
 • Domácí měřič spotřeby
 • Výroba fotovoltaických panelů je odečítána ze zařízení Sun2000 WR společnosti Huawei
Wallbox je nakonfigurován pro přebytečné nabíjení. Na obrázku 2 vpravo dole je vidět, jak se vůz (červená čára) nabíjí pouze elektřinou z fotovoltaických elektráren (zelená čára).

Logo Berger Stromversorgungen

Projekty realizované společností Berger Power Supplies

Projekt 1

Elektrifikace 11 parkovacích míst firemního parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky

Výchozí situace: Nejsou k dispozici žádné nabíjecí stanice. Požadovaná elektrifikace 11 parkovacích míst. Specifikace nabíjecího hardwaru od různých výrobců. 9x nástěnné boxy na střídavý proud o výkonu 22 kW a 1x nabíjecí stanice na stejnosměrný proud o výkonu 90 kW (se 2 nabíjecími body).

Výzva: Kombinace nabíjecích stanic na střídavý a stejnosměrný proud a kombinace různých výrobců. Omezený výkon na domovní přípojce i na přívodním vedení pro nabíjecí infrastrukturu.

Řešení: Dynamické řízení zátěže na domovní přípojce i statické řízení zátěže pro dílčí rozvody pro nabíjecí infrastrukturu pomocí cFos Charging Manager.

Projekt 2

Rozšíření stávající nabíjecí infrastruktury parkoviště pro autobusovou turistiku

Výchozí situace: Parkoviště sestávající ze 4x veřejně provozovaných 22 kW AC wallboxů, které jsou k dispozici vozovému parku společnosti a třetím stranám, má být rozšířeno o 1x 60 kW DC nabíjecí stanici, aniž by se rozšířilo stávající přívodní vedení nabíjecí infrastruktury.

Výzva: Integrace a propojení stávající a nové nabíjecí infrastruktury do jednoho systému. Nedostatečný přípojný výkon pro paralelní provoz všech nabíjecích stanic po dovybavení stejnosměrnou nabíjecí stanicí. Integrace všech nabíjecích stanic do fakturačního backendu, protože nabíjecí stanice jsou provozovány i veřejně.

Řešení: Integrace všech nabíjecích stanic (4x AC a 1x DC) do statické správy zátěže pomocí cFos Charging Manager a také integrace všech nabíjecích stanic do backendu vyšší úrovně pro účtování v souladu s kalibračními předpisy.

Apartmánový dům s 13 stranami a podzemním parkovištěm


            Obrázek Připojení a nabíjecí infrastruktura

Apartmánový dům s 13 stranami (obytný prostor) a 13 parkovacími místy v podzemním parkovišti. Příprava teplé vody prostřednictvím ústředního vytápění, proto kapacita domovní přípojky 55 kW. solární systém 70kWp (fotovoltaika) s přívodem do přípojnice.

Podrobný popis rostliny

Vaše rostlina

Jaký systém jste realizovali s cFos Charging Managerem? Uvítáme zpětnou vazbu a rádi vám zde ukážeme další instalace. Kontaktujte nás.

Další realizované projekty

Jsme hrdí na to, že jsme v uplynulých dvou letech (k 10/2022) realizovali s našimi partnery tolik zajímavých projektů:

 • Mnoho projektů pro rodinné domy s 1-2 wallboxy, integrace solárních systémů od různých výrobců, nabíjení přebytků fotovoltaiky, integrace bateriových úložišť, v některých případech komplexní nabíjecí systémy pro mapování různých situací spotřeby
 • Soukromý solární nabíjecí park s 5 wallboxy
 • různé projekty nabíjecí infrastruktury v bytových domech (nájemní, rezidenční nemovitosti), parkovištích a podzemních garážích (většinou bez navýšení stávajícího příkonu domu, různé koncepce měření, částečně s integrací solárního systému, např. 55 parkovacích míst v podzemní garáži, ve stávajících nebo nových budovách
 • Podniková parkoviště s průměrně cca 20 wallboxy, smíšená zařízení různých značek, smíšené sítě LAN / WLAN / Modbus
 • Nabíjecí infrastruktura, 150 parkovacích míst se 3 nabíjecími skupinami, cíl: snížení špičkového zatížení
 • Rychlonabíječky (Berger, Hypercharger) v kombinaci se střídavými wallboxy, např. ve vozovém parku pro dodávková elektrická vozidla, např. 2 rychlonabíječky a 48 střídavých nabíjecích míst
 • Omezení činného výkonu a řízení nesymetrického zatížení podle specifických specifikací místního provozovatele sítě pro nabíjení v síti