Dokumentasjon

PV-overskuddslading (overskuddslading med solceller)

Overskudd for solcellelading oppstår når du beregner strømmen som solcelleanlegget produserer minus husholdningens forbruk. Denne overskuddsstrømmen mates vanligvis inn i strømnettet. Med Wallbox-ladestasjonen vår og den integrerte cFos Charging Manager har du muligheten til å lade bilen din kun med den strømmen som genereres og som ikke går til husholdningens forbruk.

Det spesielle med PV-overskuddslading er at bare den strømmen som ellers mates inn i nettet, brukes til å lade bilen, og at bilen ikke trekker ytterligere strøm fra nettet. For dette formålet styrer cFos Charging Manager ladestrømmen på en slik måte at solcelleanleggets produksjonseffekt minus husholdningens forbruk er tilgjengelig for bilen.

Dette krever minst én cFos Power Brain Wallbox og en måler som kan måle effekten som mates inn i eller trekkes ut av nettet, samt et solcelleanlegg, selvfølgelig. Hvis du allerede har en Wallbox fra en annen produsent, kan du bruke Charging Manager Kit for å realisere overskuddslading fra solcelleanlegg.

Med cFos Charging Manager definerer du når og hvordan solenergi skal brukes. Ved hjelp av laderegler kan du for eksempel angi når solcelleoverskuddslading skal brukes, eller om (f.eks. om vinteren) ekstra nettstrøm skal brukes til å lade bilen. Du kan selvfølgelig også konfigurere aktivering av overskuddslading ved hjelp av "Solar"-laderegler. Alle ladereglene kan slås av og på når som helst.

Faseveksling mellom enfaset og trefaset lading

Automatisk fasekobling

Mer informasjon om overskuddslading med cFos Charging Manager

Vi tilbyr optimalisert PV-overskuddsbelastning

Ladestrøm og strømforsyning for ulike lademetoder

Her kan du selv prøve ut effekten av PV-overskuddslading. Til sammenligning vises energiforbruket ved lading med enkle solcelleregler (slipp overskuddslading) og maksimal lading. Ideelt sett bør den røde linjen alltid være null, for da trekker du verken strøm fra nettet eller mater den inn i nettet, men bruker solenergien optimalt selv. En viss innmating er uunngåelig, ettersom bilen bare kan lade fra en minimumsstrøm på 6A. Du kan optimere dette ytterligere ved å bytte fase.

  Solenergi
  Innenlandsk forbruk
  Butikk
  Strømforsyning/innmating