Dokumentasjon

Faseveksling mellom 1-fase og 3-fase lading

Faseomkobling er fornuftig for å utnytte effekten til et solcelleanlegg optimalt. En ladestasjon signaliserer til elbilen hvilken maksimal strøm (per fase) den kan lades med. Det er ikke mulig å signalisere mindre enn 6 A ladestrøm til bilen. Bilen kan imidlertid falle under denne verdien, for eksempel når batteriet er nesten fullt. Ved 3-faset lading kan ikke Wallbox-ladestasjonen signalisere mindre enn 3 * 6 A * 230 V = 4,14 kW til bilen. Dette er imidlertid mer enn mange solcelleanlegg kan levere, spesielt i vintermånedene. For enfasede ladebiler er minimumseffekten som Wallbox-ladestasjonen kan signalisere til bilen 1 * 6 A * 230 V = 1,38 kW. Mange solcelleanlegg kan levere denne effekten selv om vinteren eller når det er veldig overskyet. Det er derfor fornuftig å lade bilen med bare én fase når solenergien er lav.

CFos Power Brain Wallbox "Solar" har en ekstra 1-fase kontaktor og tilbyr dermed muligheten til å bytte mellom 1-fase og 3-fase lading i innstillingene. I løpet av sesongen når solcelleanlegget leverer nok strøm, kan du stille inn Wallbox-ladestasjonen på 3-fase, og resten av tiden på 1-fase. Denne innstillingen blir aktiv når ladepluggen trekkes ut. Med faseveksling kan du utnytte solenergien din optimalt. CFos Power Brain Wallbox styrer ladestrømmen på en slik måte at det så langt som mulig ikke er noe trekk fra nettet og så lite innmating som mulig, og solenergien ender opp i bilen din.

Automatisk fasebytte:
Ideen er å bytte fase automatisk avhengig av solenergien. Lad 1-fase om morgenen og bytt til 3-fase når det er nok strøm rundt middagstid, og bytt deretter tilbake til 1-fase om ettermiddagen. Dessverre er det noen biler der automatisk fasebytte innebærer en risiko. For cFos Power Brain Solar Wallbox-ladestasjonene tilbyr vi (fra firmwareversjon 1.24.0) automatisk fas ekobling, men før du aktiverer den, må du bekrefte overfor oss at du bruker den på egen risiko og at vi ikke er ansvarlige for eventuelle skader. Manuell fasekobling (se nedenfor) er uansett en forutsetning for automatisk fasekobling.

Fasekobling i tilkoblet tilstand

Ved veksling mellom enfase- og trefaselading kan det oppstå problemer i enkelte biler. Bilen initialiserer ladeenheten til en "sikker" tilstand når ladepluggen ikke er plugget inn, fordi den ikke kan vite om det blir enfase- eller trefaselading ved neste lading. Noen biler antar at fasene ikke endres når de er plugget inn. Hvis det brukes trefaselading og fasene deretter kobles ut, kan bilen anta at det er strømbrudd på de utkoblede fasene. Hvis man bruker enfaselading og deretter legger til faser, kan bilen ha kortsluttet ubenyttede faser, og da kan maksimal kortslutningsstrøm flyte når fasene legges til - med skade på ladeenheten som er installert i bilen, Wallbox-ladestasjonen og/eller husinstallasjonen! For å unngå dette bytter cFos Power Brain Wallbox-ladestasjonen bare fase når ladepluggen trekkes ut. Du kan imidlertid også aktivere fasebytte når ladestøpselet er koblet til, hvis du vet at bilen din er konstruert for det. Når du bytter fase i tilkoblet tilstand, stoppes ladingen om nødvendig, kontaktoren slås av og spenningsnivået på styreledningen CP settes til en verdi nær 0V i 120 sekunder. Dette skal signalisere til bilen at ladepluggen er trukket ut og få bilen til å initialisere ladeenheten på nytt. Hvorvidt dette fungerer, avhenger av bilen. Det kan for eksempel være en mekanisk sensor på bilens ladekontakt som registrerer at ladepluggen ikke er trukket ut, og bilen initialiserer derfor ikke ladeenheten. Bilprodusenten din vil fortelle deg om det er tillatt å faseveksle med bilen når den er tilkoblet. Spør dem om du må trekke ut støpselet for fasedeteksjon eller bare avbryte ladingen (og i så fall hvor lenge). Vær oppmerksom på bilens modellbetegnelse og produksjonsår. Du kan aktivere faseskiftet når laderen er tilkoblet på eget ansvar. I så fall er vi ikke ansvarlige for skader som skyldes fasekobling i tilkoblet tilstand. Hvis du er i tvil, bør du la fasekoblingen være frakoblet.

For å gi deg en pekepinn, vil vi forsøke å vise bilmodeller der faseskiftet fungerer eller ikke fungerer. Dette er kun ment som informasjon. Det er kun bilprodusenten som kan gi en bindende uttalelse her. Hvis bilen din tillater faseskift når den er tilkoblet strømnettet, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger og fører opp modellen her.

Hvis du ønsker å teste faseomkoblingen med bilen tilkoblet(på egen risiko!), anbefaler vi at du først tester om omkoblingen fra 3-fase til 1-fase fungerer uten problemer, og først deretter tester om omkoblingen fra 1-fase til 3-fase også fungerer.

Liste over bilmodeller i henhold til ukontrollerte tilbakemeldinger fra våre kunder

Mulighet for fasebytte når den er tilkoblet

 • Audi e-tron 55 quattro - Produksjonsår 12/2022, modellår 2023
 • Fiat New 500 (Cabriolet) Icon - Produksjonsår 12/2022 - 02/2023 (87 kW / 42 kWh batteri)
 • Hyundai IONIQ5 - Produksjonsår 2022 (160 kW / 72,6 kWh batteri)
 • Kia EV6 77,4 KWh AWD - Byggeår 12/2022
 • MG5 - Byggeår 2022
 • Renault Megane E-Tech Techno - byggeår 2023 (60 kWh batteri)
 • Skoda Enyaq iV50 - Byggeår 2023
 • Tesla Model 3 SR - Første registrering 12/2022
 • Tesla Model Y LR - 2023 MadeInChina
 • Tesla Model Y LR - Første registrering 06/2023
 • Tesla Model Y Ytelse - Produksjonsår 06/2022 (DE)
 • Tesla Model Y SR - Førstegangsregistrering 02/2023
 • Volvo XC40 BEV - 2023
 • VW ID.4 GTX - byggeår 07/2023
 • VW ID.Buzz Pro - 2023

Fasekobling ikke mulig når den er tilkoblet

 • Hyundai Kona
 • Kia eNiro (eldre fastvareversjon / 11 kW lader)
 • Peugeot e-208 - Produksjonsår 2022
 • Renault Zoe
 • VW ID.4 Pro S - modellår 2022 (fastvareoppdatering kan være nødvendig)
 • Biler (f.eks. den nye Smart) med Zoe-ladeteknologi

Fungerer fasekobling med kjøretøyet ditt?

Har du prøvd fasekobling med kjøretøyet ditt og cFos Power Brain Wallbox? Gi oss beskjed på slik at vi kan utvide listen over kompatible kjøretøy.