Dokumentacija

Obračunavanje in uporaba kalibriranih merilnikov

MessEV in MessEG določata, da je treba za uradno zaračunavanje uporabljati kalibrirane števce. V EU se števci s certifikatom MID štejejo za kalibrirane. Certifikat MID je mogoče prepoznati po črki "M" v pravokotniku z zadnjima dvema številkama leta izdelave. Številka certifikacijskega organa je na desni strani pravokotnika.

Stenske omarice cFos Power Brain so standardno opremljene s števci, ki so certificirani po standardu MID, tj. umerjeni, po želji pa so na voljo tudi z okencem za ogled. To zagotavlja tudi enostavno odčitavanje merilnika, kot to zahteva zakon o kalibraciji. Fotografija merilnika običajno zadostuje kot dokazilo o odčitku. Ta oblika odčitavanja in obračunavanja števcev je primerna v vseh okoliščinah, v katerih se ne uporablja odlok o obračunskem stolpcu. Od 13. aprila 2024 bo odlok o polnilnih postajah nadomestila uredba na ravni EU, uredba AFIR (uredba o infrastrukturi za alternativna goriva). Zato se v nadaljevanju sklicujemo samo na uredbo AFIR.

V katerih primerih se uporablja uredba AFIR (bila je uredba o polnilnih postajah) in v katerih ne?

AFIR se uporablja za javne polnilnice za sprotno (ad hoc) polnjenje. Točkovno polnjenje pomeni polnjenje kot na bencinski črpalki brez predhodne registracije pri ponudniku. Javna polnilna mesta so tista, ki se uporabljajo na javnem ali zasebnem zemljišču in do katerih lahko vsakdo dostopa brez predhodne registracije, kot so polnilna mesta na avtocestnih bencinskih servisih ali na parkiriščih supermarketov. Če so polnilne postaje nameščene na zemljišču, do katerega lahko dostopajo le pooblaščene osebe, se AFIR ne uporablja. Takšna območja vključujejo

  • Parkirišča podjetja, do katerih lahko dostopajo le zaposleni (*)
  • Garaže stanovanjskih blokov
  • Parkirišča na zasebnem zemljišču zaposlenih za parkiranje službenih avtomobilov
  • Parkirišča klubov in združenj, ki jih lahko uporabljajo samo člani
  • Javna parkirišča, ki jih lahko uporabljajo samo člani sistema Car-Sharing (posebna ureditev)
AFIR se ne uporablja zlasti pri polnjenju službenih avtomobilov na domu zaposlenega! V preteklosti se je odlok o polnilnih mestih verjetno pretirano uporabljal za službene avtomobile in službena parkirišča. Testiranje tako imenovanih "wallboxov, ki so skladni z zakonom o kalibraciji", se je nanašalo na situacijo polnjenja kot na bencinski črpalki, kjer želi stranka plačati le tisto, kar je šlo v rezervoar. Nasprotno pa bi zaposleni z električnim službenim avtomobilom želel z delodajalcem poravnati celotno delovanje polnilne infrastrukture, torej tudi moč polnilne postaje v stanju pripravljenosti in morebitne druge stroške. Vendar tega uredba o polnilnih mestih ne ureja. EU zato z uredbo AFIR na tem področju vzpostavlja jasnost.
(*) Če pa podjetje na svojem parkirišču ponudi polnilno mesto, ki ga lahko gostje ali tujci proti plačilu uporabljajo za selektivno polnjenje, se uporablja uredba AFIR.

Stenske polnilnice, ki so skladne z zakonodajo o kalibraciji, so torej potrebne le na področju uporabe AFIR!

Obračun polnjenja več oseb na enem EVSE

Upravitelj polnjenja cFos Charging Manager ponuja dnevnik transakcij za obračunavanje procesov polnjenja različnih uporabnikov v stenskem polnilniku, v katerem so v obliki datoteke CSV shranjeni ID uporabnikov in RFID ali PIN uporabnikov, vključno z zaračunanimi kWh. To je mogoče samodejno analizirati in naložiti na primer v program Excel. V mnogih primerih bi to moralo zadostovati za izdelavo uporabnih računov. Po potrebi je mogoče zagotoviti posebna dokazila o postopkih polnjenja s fotografijami števcev, npr. če je treba v stanovanjskem kompleksu enkrat letno najemnikom parkirišč zaračunati tok polnjenja. Če je treba posamezne procese zaračunavanja zabeležiti "odporno proti ponarejanju", lahko upravitelj zaračunavanja cFos sam podpiše procese zaračunavanja ali pa s pomočjo podpisnega števca ustvari datoteke, ki jih je mogoče pozneje preveriti s programsko opremo za preverjanje, glej razlago spodaj. Po želji se lahko vsi postopki zaračunavanja posredujejo zalednemu sistemu za zaračunavanje OCPP. Podpisani odčitki števcev "z umerjanjem skladnih" stenskih omaric se nato tudi ustrezno posredujejo. Ti podpisani odčitki števcev nato nadomestijo obdelavo fotografij števcev.

Prenos podpisanih odčitkov števcev v zaledni sistem za obračunavanje

Upravitelj zaračunavanja cFos lahko uporablja podpisni števec Lovato DMED341MID7E in e-moc EMH iML za beleženje postopkov zaračunavanja v skladu z zakonodajo o kalibraciji in njihovo posredovanje v zaledni sistem za zaračunavanje. Ta lahko nato ustvari račune, skladne s kalibracijo, ki jih je mogoče preveriti s programom S.A.F.E. V ta namen morate števec (ki ga dobite pri nas) namestiti v majhno razdelilno ohišje v bližini stenske omarice ter po potrebi zapečatiti ohišje in kablovod Modbus. V programu cFos Charging Manager pritrdite podpisni števec na stensko omarico, katere procese polnjenja želite podpisati. Poleg tega za wallbox nastavite možnost "Save externally signed meter readings" (Shrani zunanje podpisane odčitke števca). Program cFos Charging Manager nato nadaljuje na naslednji način: Polnjenje je deaktivirano, dokler avto ni priklopljen in dokler polnjenje ni odobreno, npr. z uporabo RFID. Preden se polnjenje aktivira, upravitelj polnjenja ustvari podpisan odčitek števca. Transakcija se nadaljuje, dokler avto ni izključen iz omrežja. Po odklopu in deaktivaciji wallboxa upravitelj polnjenja cFos generira še en podpisan odčitek števca. Oba odčitka števca se nato posredujeta v zaledni sistem OCPP kot podatkovni tok, ki je skladen z zakonom o kalibraciji, in sta shranjena tudi v samem upravitelju Charging Manager v obliki, ki jo lahko preveri S.A.F.E., tako da ju lahko prenesete pod "Uporabniki" → "Procesi zaračunavanja" in ju predložite na primer svojemu delodajalcu ali davčnemu uradu.

Ta konstelacija omogoča uporabo wallboxov, ki niso v skladu z zakonodajo o kalibraciji, zlasti cFos Power Brain Wallbox. Pregled zakonitosti wallboxov se dejansko nanaša samo na javna polnilna mesta. Med drugim se preveri, ali se z obračunskimi podatki, skladnimi z zakonom o kalibraciji, zabeležijo samo kWh, ki so bile napolnjene v avtomobilu. Vendar se pri številnih aplikacijah, npr. pri polnjenju službenega avtomobila doma, obračunajo in povrnejo tudi obratovalni stroški wallboxa. Delodajalec potrebuje le verodostojne podatke za davčni urad, kot so fotografije števca ali podpisani odčitki števca, ki se lahko nato samodejno analizirajo.

Shranjevanje in preverjanje odčitkov števcev v skladu s predpisi o umerjanju

Ta funkcija vam omogoča, da z upraviteljem zaračunavanja cFos zaračunavate v skladu z zakonodajo o kalibraciji - brez uporabe dodatnega zunanjega zalednega sistema OCPP.

Nekatere stenske omarice, ki so skladne s prenosom skrbništva, lahko shranijo podpisan odčitek števca pred polnjenjem in po njem ter ga posredujejo prek OCPP. Če upravitelj za zaračunavanje cFos prepozna tak posnetek števca v podatkih OCPP, ga shrani poleg običajnega dnevnika transakcij. Wallbox ga podpiše z zasebnim ključem. Če želite preveriti, ali je posnetek števca veljaven, potrebujete javni ključ ustreznega števca. Upravitelj zaračunavanja cFos lahko uporabi javni ključ za preverjanje podpisa posnetkov števca. Za preverjanje lahko uporabite tudi brezplačno programsko opremo S.A.F.E. Vendar se prepričajte, da javni ključ odčitate in shranite v zaupanja vrednem okolju. Če ga namreč vedno odčitate s trenutnimi odčitki števcev, lahko napadalec (ponarejevalec) dostavi svoj javni ključ s ponarejenimi odčitki števcev in programska oprema za preverjanje ne more več prepoznati ponaredka.

Tej težavi se lahko izognete z upraviteljem polnjenja cFos, če javni ključ za števec shranite v nastavitvah wallboxa upravitelja polnjenja. Upravitelj za zaračunavanje cFos ga lahko tudi samodejno pridobi iz podatkov OCPP, če so na voljo. Vendar morate za varnost javni ključ pridobiti od zaupanja vredne organizacije ali ga primerjati s ključem, shranjenim v programu Charging Manager. Javni ključ za nekatere števce zagotavlja Zvezna agencija za omrežja, za nekatere števce je natisnjen na števcu ali pa se morate obrniti na proizvajalca stenske omarice ali števca.
Takoj ko je javni ključ shranjen v nastavitvah wallboxa v programu Charging Manager, program Charging Manager shranjuje posnetke števcev samo s tem shranjenim ključem (ki mu zaupate). Nato lahko prenesete ustrezno datoteko XML, ki ustreza zapisu v dnevniku transakcij, in jo preverite v programu za preverjanje. Poleg tega program cFos Charging Manager prikazuje, ali je bilo mogoče podpis posnetka števca preveriti z javnim ključem: zeleni simbol ključavnice, če je podpis potrjen, rumeni, če podpisa ni bilo mogoče preveriti, brez simbola, če podpisani podatki niso na voljo.
V dnevniku transakcij lahko prenesete posnetke števcev za vse dnevnike transakcij, za določeno stensko omarico ali za posamezno transakcijo. V poslovnem kontekstu lahko te podatke (po možnosti skupaj z zunanjo programsko opremo za preverjanje) hranite šest let in tako izpolnite zakonske zahteve.
Če nimate števca za podpisovanje in vse stranke zaupajo programu cFos Charging Manager, lahko v nastavitvah wallboxa aktivirate tudi možnost "Podpisovanje in shranjevanje notranjih odčitkov števcev". Upravitelj cFos Charging Manager nato sam podpiše odčitke števcev pred transakcijo in po njej - tako kot bi to storila stenska omarica, "skladna z zakonom o kalibraciji". Charging Manager ustvari par ključev, če ta še ne obstaja, in nato prikaže javni ključ, tako da ga lahko uporabite za zunanjo programsko opremo za preverjanje.