Účtování a používání cejchovaných měřičů

MessEV stanoví, že pro účely účtování lze použít pouze kalibrovaná měřidla. V EU jsou ověřována měřidla s certifikací MID. Certifikaci MID poznáte podle „M“ v obdélníku s 2místným rokem výroby. Číslo certifikační autority najdete vpravo od obdélníku.

Wallbox s integrovaným měřičem je v Německu považován za „měřicí zařízení“ a musí být zkalibrován, pokud má být použit pro účely účtování. Pokud chcete používat náš wallbox s vestavěným měřičem s certifikací MID pro účely oficiálního vyúčtování, musíte měřič vyjmout a nainstalovat do rozvodné skříně, ze které je váš nástěnný box napájen.

Existují tedy tři scénáře:

  1. Vestavěný měřič používali pouze pro řízení zátěže. Pak je jedno, zda má certifikaci MID. Údaje z měřidel jsou pouze informativní.
  2. Váš zaměstnavatel, pronajímatel atd. vyžaduje pouze použití měřidla s certifikací MID / kalibrace. Poté můžete použít certifikovaný měřič MID vestavěný do Wallboxu, jak je dodáván.
  3. Pro oficiální vyúčtování potřebujete odečty měřičů. V tomto případě musíte elektroměr nainstalovat z nástěnné krabice do samostatného rozvaděče / rozvaděče. Měřič musí být čitelný pro koncového uživatele.

Musíte se tedy případ od případu rozhodnout, jak ve své konkrétní žádosti postupovat. Na přání můžeme cFos Power Brain Wallbox dodat s vestavěným pultem nebo s externím pultem.