Dokumentace

Funkce RFID a PIN

RFID a PINy v řídicí jednotce cFos Power Brain Controller a Charging Manageru

Hlavní karta RFID

EVSE cFos se dodává s klipem RFID a hlavní kartou RFID. Ta má následující funkce:
3 x zavěšení: Obnovení konfigurace na tovární nastavení a restart
1 x zavěšení a nová karta: Naučte se novou kartu. Ta je uložena pod (aktivním nebo jediným) uživatelem EVSE.

Čtečka RFID zařízení cFos Power Brain Wallbox podporuje karty MIFARE s frekvencí 13,56 MHz. Tyto karty lze zakoupit za rozumnou cenu. Funguje i mnoho běžných karet, které již možná máte v peněžence. Bohužel karty EC a některé kreditní karty nelze přečíst.

Umístění RFIDUmístění RFID

Správa uživatelů a RFID

V části "Uživatelé" může správce nastavit nové uživatele a poté je přidat do nastavení příslušného EVSE. Jakmile je k EVSE přidán alespoň jeden uživatel, bude tato EVSE nabíjet pouze po autorizaci tímto uživatelem. To lze provést zadáním ID uživatele, kódu PIN nebo RFID. Pro každého uživatele lze nastavit více PIN nebo RFID. Jako uživatele EVSE lze například přidat domácnost a všichni členové domácnosti obdrží vlastní RFID.

Každý uživatel může také přidat další RFID nebo PIN s různými funkcemi a stáhnout si protokol transakcí o svých procesech účtování. Za tímto účelem může zadat platný PIN, RFID nebo své ID uživatele v části "User" (Uživatel) a poté kliknout na tlačítko "Manage user" (Spravovat uživatele).

Zobrazení uživatele EVSE při nabíjení: Pokud dáte kartě RFID jméno, zobrazí se v dlaždici EVSE pod položkou "Start", když uživatel nabíjí pod touto RFID. Globální jméno uživatele se však může zobrazit i v případě, že jste "Allow name display" (Povolit zobrazení jména) a karta RFID neobsahuje jméno.

Poznámka: Správa uživatelů a RFID je funkcí aplikace cFos Charging Manager, tj. uživatele a karty je třeba vytvářet pouze v "masteru", nikoli ve wallboxech cFos Power Brain, které jsou připojeny jako slave. U jiných nástěnných schránek se může stát, že nástěnná schránka informuje správce nabíjení o načtení karty RFID pouze tehdy, pokud byla tato karta předtím naučena v samotné schránce.

Pokyny krok za krokem pro nastavení autorizace nabíjení u EVSE

 1. Uživatelská nastavení snímku obrazovky
  Hlavní menu "Uživatel" -> "Přidat uživatele". Vygeneruje se jedinečné ID uživatele. Nastavte jméno uživatele -> "Uložit".
 2. V části "EVSE Assignment" můžete nyní vybrat EVSE, u kterých může uživatel nabíjet.
 3. Nyní můžete PIN nebo RFID zadat ručně nebo se jej naučit. Po kliknutí na "Learn" (Naučit) přiložte kartu RFID k příslušnému EVSE a klikněte na "Save" (Uložit).
 4. Pro takto vytvořenou kartu RFID můžete nakonfigurovat název, funkce a fáze.

Funkce mapy

RFID (a PIN) mohou mít kromě autorizace účtování i další funkce. Můžete také vytvořit karty bez autorizace, např. pro přepínání parametrů během nabíjení. Karta může mít následující funkce:

 • Zastavení a spuštění nabíjení v mezidobí.
 • Přepsat nabíjecí proud nebo toto přepsání zrušit.
 • Deaktivovat pravidla nabíjení nastavená pro uživatele nebo nastavit novou sadu pravidel nabíjení pro uživatele.
 • Přepínat fáze. Přepínání fází je užitečné, pokud vaše wallbox nemá počítadlo, které by určovalo aktuálně používané fáze, ale chcete u wallboxu nabíjet vozy, které se nabíjejí na různých fázích. Pak o tom můžete informovat správce nabíjení cFos, tj. správu zátěže, zavěšením příslušného RFID. To je důležité například v případě nabíjení přebytků fotovoltaických článků, protože zde potřebuje cFos Charging Manager vědět, mezi kolik fází se přebytky rozdělí.
 • Změna priority wallboxu pro aktuální proces nabíjení.
 • Nastavte rozpočet na kWh
 • Nastavte proměnné Správce nabíjení. Pomocí proměnných Charging Manager můžete parametrizovat pravidla nabíjení nebo hodnoty, jako je výkon wallboxu, výkon domovní přípojky atd. Tyto parametry můžete dynamicky přepínat pomocí karet RFID.
 • Nastavení výstupů Charging Manageru. Takto můžete pomocí karet RFID přepínat zařízení.

Karty RFID mohou mít neomezenou platnost nebo vypršet k určitému datu, případně mohou být omezeny na určitý počet použití. také změnit prioritu wallboxu pro aktuální proces nabíjení a nastavit rozpočet na kWh. Kromě toho lze nastavit proměnné a výstupy Charging Manageru. Tímto způsobem můžete pomocí proměnných Správce nabíjení parametrizovat pravidla nabíjení nebo nastavovat hodnoty. Se správcem nabíjení

Poznámka: Místo karty RFID můžete nabíjení autorizovat také pomocí aplikace cFos Charging Manager. Poznámka: Můžete také nainstalovat externí (centrální) čtečku karet a přenášet záznamy RFID do Charging Manageru prostřednictvím požadavku HTTP. Verze Charging Manager pod Windows a Raspberry PI podporuje připojení čtečky karet USB a přenos do spuštěného Charging Manageru (také cFos Power Brain Wallbox).

IDTajné ID karty. Slouží k výběru karty a jejích funkcí.
NázevNázev karty. Zobrazuje se místo jména uživatele v dlaždici wallboxu.
Autorizace účtováníPokud je tato možnost zaškrtnuta alespoň u jedné karty RFID, musí být nabíjení autorizováno.
(De)aktivace nabíjeníZaškrtnuto: Umístěním karty na nabíječku se aktivuje a deaktivuje proces nabíjení.
(De)aktivace pravidel pro účtování poplatků uživatelůmZaškrtnuto: Umístěním karty se aktivují nebo deaktivují pravidla pro nabíjení uživatele.
Přepsání nabíjecího prouduZachovat = s touto kartou se na nabíjecím proudu nic nemění. Nepřepisujte: Přepisování nabíjecího proudu se deaktivuje zavěšením. Číselné hodnoty v mA: Nastavení max. nabíjecího proudu na hodnotu.
FázeZachovat: Ostatní hodnoty: Nastavte využití fází během nabíjení.
Přepsání pravidel nabíjeníZaškrtnuto: Pro aktuální proces nabíjení se použijí pravidla pro nabíjení uživatele na RFID. Nejsou-li na RFID uložena žádná pravidla pro nabíjení, jsou uživatelská pravidla pro nabíjení pro tento proces nabíjení smazána.
Přidat pravidloPřidání pravidel nabíjení, která se volitelně použijí místo uživatelských pravidel nabíjení pro aktuální proces nabíjení.
PrioritaPriorita nabíjení pro řízení zátěže. "Zachovat" znamená, že se priorita nezmění, když je tato karta RFID umístěna na nabíječce. "Nepřepisovat": Jakákoli priorita, která se liší od priority wallboxu, se pro tento proces nabíjení v uživatelském nastavení odstraní (platí priorita nastavená ve wallboxu). V opačném případě se pro aktuální proces nabíjení použije číselná priorita, kterou lze zadat v combo boxu.
PlatnostUrčete, zda je karta RFID platná vždy, nebo pouze do konečného data. Může také vypršet po konfigurovatelném počtu použití.
Proměnná správce nabíjeníProměnnou Charging Manager lze nastavit vložením karty. To umožňuje používat karty RFID pro kontrolní účely a například měnit vzorce pro správu zatížení.
Výstup správce nabíjeníSpínací výstup lze nastavit vložením karty.
RozpočetRozpočet uložený na kartě lze aktivovat nebo aktuálně aktivní rozpočet změnit přiložením karty. Informace o funkcích rozpočtu

Pevné RFID

V nastavení můžete také nastavit "Fixed RFID" pro každou EVSE. To se používá v případě, že není použito žádné RFID a před připojením nabíjecího kabelu není zadán PIN. To je užitečné zejména pro OCPP, kde může příslušný backend povolit nabíjecí procesy pouze v případě, že je přítomna RFID (předem nakonfigurovaná v backendu). Pokud další RFID neumístíte, použije se pevně nastavený RFID i v protokolu transakcí.

HTTP API a externí čtečka RFID

Každý systém cFos Power Brain Wallbox a také verze cFos Charging Manager pro Raspberry a Windows podporují funkci HTTP API:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r je PIN nebo RFID (číslice), d je volitelné ID zařízení pro výběr konkrétního EVSE. Pokud není vybráno žádné id zařízení, pokusí se Charging Manager přiřadit PIN nebo RFID automaticky.

To umožňuje nastavit externí čtečku RFID (např. na centrálně přístupném místě) a umožnit uživatelům EVSE autorizovat nabíjení z tohoto místa. Komerčně dostupné čtečky RFID na portu USB přenášejí RFID pomocí simulovaných stisků kláves. Ke čtečce RFID na USB můžete připojit např. verzi Raspberry systému cFos Charging Manager a ta pak předá RFID do vašeho systému EVSE nebo jiného systému cFos Charging Manager, zavolat s:
charging_manager rfid dest
je adresa zařízení EVSE nebo správce nabíjení cFos, který má přijímat RFID prostřednictvím rozhraní HTTP API, např. 192.168.2.111. Pokud používáte zařízení EVSE třetí strany, které není vybaveno čtečkou RFID, můžete funkci RFID dodatečně vybavit pomocí aplikace cFos Charging Manager.

cFos Power Brain změna konfigurace pomocí karty RFID

Ke změně konfigurace zařízení cFos Power Brain můžete použít kartu RFID Mifare classic 1K. Z bezpečnostních důvodů musíte nejprve vložit hlavní kartu RFID a poté připravenou kartu.

Za tímto účelem je třeba uložit soubor JSON do paměťové oblasti karty RFID. Ten vypadá následovně:

  "pb": {
    "wifi": {
      "sta_active": true,
      "sta_ssid": "Mein WLAN",
      "sta_pwd": "password1",
      "ap_active": true,
      "ap_ssid": "Wundertüte ${SERIALNO}",
      "ap_pwd": "password2",
      "mesh_active": 0      
    }
  },
  "sys": {
    "admin_pwd": "password3"
  }
            

Vlastnosti, které nejsou vyžadovány, můžete vynechat. Vlastnosti s "sta_" mění přístupové údaje vašeho cFos Power Brain k domácímu směrovači WLAN. Vlastnosti s "ap_" mění přístupové údaje pro přístupový bod WLAN, který může cFos Power Brain poskytovat. "mesh_active" aktivuje síť. Můžete také nakonfigurovat heslo správce pro cFos Power Brain.

Pro vytvoření souboru JSON je nejlepší použít počítač a textový editor, který podporuje soubory v kódování UTF-8 a dokáže rozpoznat chyby v souborech JSON, například chybějící čárky. Doporučeným editorem je Visual Studio Code, který si můžete zdarma stáhnout z internetu. Přizpůsobte si náš ukázkový soubor JSON podle svých požadavků. Je nutné změnit pouze klíče, které chcete upravit. Nezadané klíče zůstanou v Power Brainu beze změny.

Po dokončení úprav přeneste soubor do mobilního zařízení. Snadný způsob, jak to udělat, je zkopírovat obsah souboru a vložit jej do dokumentu Dokumenty Google, který pak můžete otevřít v mobilním telefonu. Případně můžete soubor odeslat do mobilního telefonu prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Messenger. Poté vyberte a zkopírujte obsah souboru JSON do mobilního zařízení.

Pro čtení a zápis karet RFID používáme aplikaci "NFC Tools" od společnosti wakdev, která je k dispozici v obchodě Google Play. Pro stejný úkol je však možné použít i jiné aplikace. Pro konfiguraci budete potřebovat prázdnou kartu RFID. Nepoužívejte k tomu kartu Power Brain Master. Vhodná je jakákoli karta typu "Mifare Classic 1k". Spusťte aplikaci "NFC Tools" a přejděte na kartu "Write". Klepněte na "Přidat záznam", sjeďte dolů a vyberte "Data, Přidat vlastní záznam". V dialogovém okně, které se poté zobrazí, zadejte jako typ obsahu cfos / cfg V části Data vložte zkopírovaný obsah vašeho souboru JSON (obvykle stisknutím a podržením vstupního pole a výběrem možnosti "Vložit"). Potvrďte tlačítkem "OK" a vraťte se na kartu "Zápis". Klepněte na dlaždici "Write" (Zápis) a podržte prázdnou kartu RFID pod mobilním zařízením, aby se data přenesla.

Chcete-li použít nakonfigurovanou kartu na nástěnné skříňce, nejprve přidržte hlavní kartu RFID u nástěnné skříňky, dokud nezačne pípat. Poté přidržte právě popsanou kartu RFID u wallboxu, abyste přenesli konfiguraci.