Dokumentacija

grafi uporabe upravitelja polnjenja cFos Charging Manager

Nadzorna plošča


            Ilustracija krožnega diagrama armaturne plošče

Količinski diagram na armaturni plošči ima notranji in zunanji obroč. Notranji obroč prikazuje porabnike razpoložljive energije iz hiše (tj. porabnike, ki niso električni avtomobili), EVSE (električne avtomobile), skladišče (če se polni) in rezervo moči (kontrolna rezerva, nastavljena v upravitelju polnjenja). Zunanji krog označuje, od kod prihaja energija: Napajanje iz omrežja, sončni sistem ali zalogovnik (če se prazni).

Upravitelj zaračunavanja cFos upošteva vloge števcev za upravljanje obremenitve in prikaz, kot sledi:

VlogaPrikaz / upravljanje obremenitve
Oskrba iz električnega omrežjaMoč na mestu dobave, pozitivna v primeru nakupa, negativna v primeru napajanja
PorabaGospodinjska poraba in drugi porabniki brez wallboxov
Upravljanje obremenitve: Če ni merilnika za merjenje v omrežju, Charging Manager izračuna moč na predajnem mestu iz porabe minus feed-in plus poraba v wallboxu. Če je na voljo merilnik referenčnega omrežja, ni pa merilnika porabe, Charging Manager izračuna porabo iz referenčnega omrežja, proizvodnje in porabe v stenskih omaricah.
ProizvodnjaProizvodnja, npr. s fotovoltaičnim sistemom
SkladiščenjePri praznjenju se šteje za proizvajalca (zunanji obroč), pri polnjenju pa za porabnika (notranji obroč). Pri upravljanju obremenitve se shranjevalna enota ne upošteva kot porabnik, saj se preneha polniti takoj, ko je omrežje napolnjeno. V primeru presežnega polnjenja iz fotovoltaike (solarnega presežnega polnjenja) se shranjevalna enota, ki se prazni, z vlogo "Storage Home" ne upošteva, shranjevalna enota z vlogo "Storage All" pa se šteje za proizvajalca.
Poraba e-avtomobilov in wallboxovTrenutna polnilna moč stenskih omaric
Sončni presežek minus poraba v omrežju plus poraba električnega avtomobila.

Pod kolutnim diagramom lahko upravitelj polnjenja prikaže pregled. V nastavitvah posameznih naprav lahko nastavite, ali naj se zadevna naprava prikaže v pregledu. Tako lahko na prvi pogled vidite pomembne naprave. Diagram v pregledu vam omogoča, da narišete moč različnih enot drugo na drugo in jih tako vidite v medsebojnem razmerju. Tako lahko na primer prikažete moč polnjenja v povezavi z močjo generatorja in tako optimizirate porabo ali preverite, v kolikšni meri polnjenje električnih avtomobilov sovpada z uporabo velikih porabnikov energije.

Grafi uporabe naprav

Če želite, da program cFos Charging Manager prikaže grafe, morate v nastavitvah naprave aktivirati beleženje merilnih podatkov. Zadnji merilni podatki se zabeležijo približno vsakih 10 sekund. Upravitelj polnjenja cFos za varčevanje s pomnilnikom (in varčevanje s pomnilnikom flash) stisne starejše podatke, tj. združi več izmerjenih vrednosti. Bolj ko se pomikate v preteklost, bolj je ločljivost groba. Kljub temu lahko prikažete ustrezen mesečni in letni pregled. V nastavitvah naprave lahko zdaj določite, ali naj bo naprava prikazana v pregledu nadzorne plošče in ali naj ploščica vsebuje graf uporabe.

Če v ploščici kliknete ikono "Graf", lahko nastavite časovno območje grafa in izberete, kateri podatki bodo prikazani. "Moč" je srednja vrednost zabeleženih izmerjenih vrednosti, "Min/Max" najmanjša/najvišja vrednost zabeleženih vrednosti v intervalu ločljivosti, "Energija" pa kWh v časovnem območju. Časovni razpon lahko povečate tudi z miško ali dotikom.

Primeri grafov uporabe


                 Graf uporabe za nakup iz omrežja
               Graf uporabe za omrežno napajanje

                 Graf uporabe za domačo porabo
               Graf uporabe za domačo porabo

                 Graf uporabe za generacijo
               Graf uporabe za generacijo

                 Graf uporabe za presežek sončne energije
               Graf uporabe za sončni presežek

                 Graf uporabe za stanovanje
               Grafikon uporabe za ravne

                 Graf uporabe slike za referenčno omrežje (1 teden)
               Graf uporabe za električno omrežje (1 teden)
 • Možne uporabe grafov uporabe

  Poleg grafičnega prikaza, kdaj je bilo katero vozilo napolnjeno in s kolikšno količino energije, vam grafike nekaterih merilnikov nudijo dragocene informacije:

 • Napajanje iz električnega omrežja: Tu lahko skozi čas preverite, kako močno je obremenjen vaš omrežni priključek in, če je primerno, vaš dovod sončne energije. Opomba: Tudi brez wallboxov lahko s programom cFos Charging Manager ugotovite, ali naročena priključna moč zadostuje za polnjenje električnih avtomobilov v obdobjih manjše uporabe. Za to morate imeti na hišnem priključku nameščen ustrezen števec.
 • Z virtualnimi števci"Power available for EVSEs" ali"Power remaining for EVSEs" in"Consumed EVSE Power" lahko v daljših časovnih obdobjih ocenite, kdaj prihaja do ozkih grl v polnilni moči ali kdaj je moral upravitelj polnjenja cFos Charging Manager zmanjšati polnilno moč.
 • Z navideznim števcem"Porabljena moč, ki ni povezana z električno energijo" predstavite potrebe po električni energiji drugih porabnikov v hiši (npr. stanovanj, prezračevalnih sistemov itd.), ki se odštejejo od razpoložljive polnilne moči.
 • Navidezni števec"Proizvedena moč" vam omogoča pregled vaše (sončne) proizvodnje.
 • Virtualni števec"Presežek" omogoča pregled nad presežkom sončne energije, ki je ali bi lahko bil na voljo za polnjenje. Dobro je, da to postavite v pregled grafikona porabe električnih avtomobilov "Consumed EVSE Power", da vidite, kako dobro vaši avtomobili uporabljajo presežek sončne energije.
 • Ploščati merilniki: Pri sodobnih merilnih napravah jih lahko preprosto odčitate z optično odčitovalno glavo. Nato lahko s programom cFos Charging Manager podrobno ocenite porabo stanovanja in jo optimizirate. V grafih, ki ne segajo predaleč nazaj, so na primer zelo jasno vidni porabniki električne energije, kot so hladilniki, štedilniki, kuhalniki, sušilniki za lase itd. Poleg tega vam ta graf omogoča dober pregled osnovne obremenitve.
  Opomba: Različico programa cFos Charging Manager za operacijska sistema Windows in Raspberry lahko uporabljate neomejeno dolgo, če ne uporabljate stenskih omaric tretjih oseb. To pomeni, da vam je ta grafična ocena na voljo za neomejeno obdobje. Ta je vgrajen tudi v stenske omarice cFos Power Brain.
 • Z virtualnim števcem"Error EVSE comsumption" lahko odkrijete napake v povezavi v vašem sistemu. Če ima stenska škatla mehanizem za varovanje pred okvarami, ga upravitelj polnjenja cFos Charging Manager nastavi na 3 minute in moč polnjenja 6A. V primeru izpada komunikacije stenski polnilnik za več kot 3 minute preklopi v varnostni način in polni le z močjo 6A (čim manj, vendar tako, da obstaja možnost, da bo avtomobil naslednje jutro napolnjen). Stenske omarice cFos Power Brain in številne stenske omarice, ki jih podpira upravitelj polnjenja cFos Charging Manager, lahko delujejo v načinu failsafe. Če upravitelj polnjenja cFos 3 minute ne prejme nobenega odziva od stenske škatle, domneva, da je stenska škatla v varnem načinu ali da se avtomobil polni s polno močjo. Ta moč se nato obravnava kot ločen porabnik, imenovan"Error EVSE consumption", in se odšteje od polnilne moči drugih stenskih omaric. To preprečuje, da bi se varovalka sprožila zaradi izpada komunikacije. S števcem "Error EVSE consumption" lahko spremljate takšne napake v daljših časovnih obdobjih.