Grid-vänlig kontroll

Om din energileverantör/nätoperatör ordinerar en rippelkontrollmottagare, läs den relevanta delen av vår FAQ.

cFos Charging Manager på Smart Meter Gateway (SMGW)

Du kan använda cFos Charging Manager på HAN-gränssnittet på en Smart Meter Gateway. Enligt BSI TR-03109-1 tillhandahåller en smart meter-gateway ett transparent gränssnitt från HAN-gränssnittet via WAN-gränssnittet till nätoperatören eller energileverantören. Detta regleras i HAF3 (3.4.2.3) och måste konfigureras därefter av Smart Meter Gateway-administratören (anslutning mellan EMT och CLS).

Drift på Smart Meter Gateway kräver ett TLS-certifikat från cFos Charging Manager, som du kan ladda upp under "Configuration" i Charging Manager och välja för Smart Meter Gateway.

Du måste också konfigurera IP-adressen eller URL-adressen under vilken Smart Meter Gateway kan nås i hemnätverket.

Du kan nu välja följande funktioner:

  1. cFos Charging Manager använder en OCPP-gateway för att ansluta alla konfigurerade väggboxar till energileverantörens OCPP-backend via en smart meter-gateway. Detta ger energileverantören möjlighet att se status på alla väggboxar och att logga laddningsprocesser eller fakturera mängden energi som förbrukats. cFos Power Brain Wallboxes kan också kommunicera på detta sätt (även utan gateway) via Smart Meter Gateway med energileverantörens OCPP-backend.
  2. Vid energibrist kan energileverantören eller nätoperatören minska den husanslutningskapacitet som finns tillgänglig för cFos Charging Manager.
  3. Energileverantören kan informera cFos Charging Manager om start och slut på tariffer, som sedan kan tas i beaktande av väggboxarna och användarna med hjälp av laddningsregler.
  4. Nätoperatören eller energileverantören kan helt hantera kundsystemet som administratör.

Funktionerna 1 och 2 aktiveras därefter under "Konfiguration".

HTTP-API:et för nätverksoperatörer och energileverantörer kan ställa in och fråga variabler med två anrop till Charging Manager. Dessa variabler kan tas med i beräkningen när du konfigurerar husets anslutningseffekt och den maximala wallboxeffekten. Nätoperatörer eller energileverantörer är fria att designa och kan sätta sina egna (tillverkareoberoende) standarder för hur dessa variabler tilldelas.

Exempel: husanslutningskapacitet = 55 000 * TILLGÄNGLIG / 100
Nätoperatören ställer in variabeln AVAIL till värden mellan 0-100 och kan därmed reglera uteffekten av kundsystemet ned i procentsteg.

Exempel: TARIFF
Energileverantören sätter variabeln TARIF till 0 eller 1 och meddelar systemet med 0 att den "normala" tariffen nu gäller och med 1 att en reducerad tariff nu gäller. Användarna av systemet kan då skapa laddningsregler som endast låter dem ladda bilen till vissa taxor eller ladda med lägre laddningseffekt till vissa taxor.

Figur Grid-vänlig laddningshantering

HTTP API

Ställ in en variabel

GET /cnf?cmd=set_cm_vars&name=n&val=v
n är namnet på variabeln, v är dess värde.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Ställ in alla variabler

POST /cnf?cmd=set_cm_vars
POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt med namn och värden på variablerna, t.ex

{ "var1": 1.5, "var2": 2 }
Ta bort alla variabler och ställ in var1 till 1,5, var2 till 2.

curl -i -X POST -d '{ "tarif": 1, "PWR": 70 }' --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars' Linux
curl -i -X POST -d "{ \"tarif\": 1, \"PWR\": 70 }" --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars" Windows

Läs alla variabler

GET /cnf?cmd=get_cm_vars
Returnerar ett JSON-objekt som matchar set_cm_vars med alla variabler och deras värden.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Detta API kan nås via Smart Meter Gateway utan ytterligare autentisering, eftersom Smart Meter Gateway redan tar över detta genom att definiera anslutningarna och autentiseringen med hjälp av certifikat. Detta API kan användas från hemnätverket med ett administratörslösenord.