Dokumentation

Styrning av nätverksförsörjningen

Om din energileverantör/nätoperatör föreskriver en mottagare för krusningskontroll ska du läsa det relevanta avsnittet i vår FAQ.

cFos Charging Manager på Smart Meter Gateway (SMGW)

Du kan använda cFos Charging Manager i HAN-gränssnittet på en gateway för smarta mätare. Enligt BSI TR-03109-1 tillhandahåller en Smart Meter Gateway ett transparent gränssnitt från HAN-gränssnittet via WAN-gränssnittet till nätoperatören eller energileverantören. Detta regleras i HAF3 (3.4.2.3) och måste konfigureras i enlighet med detta av administratören av gatewayen för smarta mätare (anslutning mellan EMT och CLS).

För att använda Smart Meter Gateway krävs ett TLS-certifikat från cFos Charging Manager, som du kan ladda upp under "Configuration" i Charging Manager och välja för Smart Meter Gateway.

Du måste också konfigurera den IP-adress eller URL som Smart Meter Gateway kan nås under i husets nätverk.

Du kan nu välja följande funktioner:

  1. cFos Charging Manager använder OCPP-gatewayen för att ansluta alla konfigurerade EVSE:er till energileverantörens OCPP-backend via Smart Meter Gateway. Detta gör det möjligt för energileverantören att se statusen för alla EVSE:er och att logga laddningsprocesser och fakturera för den förbrukade energimängden. cFos Power Brain Wallbox:erna kan också kommunicera på detta sätt (även utan en gateway) via Smart Meter Gateway med energileverantörens OCPP-backend.
  2. Vid elbrist kan energileverantören eller nätoperatören minska den effekt som cFos Charging Manager har tillgång till vid husanslutningen.
  3. Energileverantören kan informera cFos Charging Manager om när tarifferna börjar och slutar, vilket sedan kan beaktas av EVSE:erna och användarna med hjälp av laddningsregler.
  4. Nätoperatören eller energileverantören kan hantera kundinstallationen helt och hållet som administratör.

Funktionerna 1. och 2. är aktiverade i enlighet med detta under "Configuration" (konfiguration).

HTTP API för nätoperatörer och energileverantörer kan ställa in och fråga efter variabler för Charging Manager med hjälp av två anrop. Dessa variabler kan beaktas när man konfigurerar effekten för husanslutningen och den maximala EVSE-effekten. Nätoperatörer och energileverantörer kan fritt definiera sina egna (tillverkaroberoende) standarder för hur dessa variabler tilldelas.

Exempel:
Nätoperatören ställer in variabeln AVAIL på värden mellan 0 och 100 och kan på så sätt reglera kundsystemets effekt nedåt i procentuella steg.

Exempel: TARIF
Energileverantören ställer in variabeln TARIF på 0 eller 1 och informerar systemet genom 0 att den "normala" tariffen nu gäller och genom 1 att en reducerad tariff nu gäller. Systemets användare kan sedan skapa laddningsregler som gör det möjligt för dem att ladda bilen endast vid vissa taxor eller ladda med lägre laddeffekt vid vissa taxor.

Figur Hantering av avgifter för nätverksbetjäning

HTTP-API

Ställ in en variabel

GET /cnf?cmd=set_cm_vars&name=n&val=v&clear=c
n är variabelns namn, v är dess värde.
clear är valfritt, med c=1 raderas alla befintliga variabler innan återställning.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Ställ in alla variabler

POST /cnf?cmd=set_cm_vars&clear=1
POST-kroppen innehåller ett JSON-objekt med namn och värden för variablerna, t.ex.

{"vars": [{ "name": "var1", "expr": 1.5 }], { "name": "var2", "expr": 2 }] }
Ta bort alla variabler och sätt var1 till 1,5 och var2 till 2 .

curl -i -X POST -d '{ "vars": [{ "name": "tarif", "expr": 1 }, { "name": "PWR", "expr": 70 }] }' --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars' Linux
curl -i -X POST -d "{ \"vars\": [{ \"name\": \"tarif\", \"expr\": 1 }, { \"name\": \"PWR\", \"expr\": 70 }] }" --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars" Windows

Läs alla variabler

GET /cnf?cmd=get_cm_vars
Återger ett JSON-objekt som matchar set_cm_vars med alla variabler, deras formler (eller konstanter) och deras för närvarande beräknade värden.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars Windows

Detta API kan nås via Smart Meter Gateway utan ytterligare autentisering, eftersom Smart Meter Gateway redan tar hand om detta genom att definiera anslutningar och autentisering med hjälp av certifikat. Detta API kan användas från hemnätverket med hjälp av ett administratörslösenord.