Dokumentation

Vilka är alternativen för dubbelriktad laddning?

Det finns olika sätt att återföra el från bilbatteriet

V2L: Fordonet har ett uttag för att ansluta enheter (t.ex. verktyg)
V2B eller V2H: Fordonet kan försörja delar av en byggnad. Det försörjda elnätet är dock inte anslutet till det allmänna elnätet.
V2G: Fordonet kan försörja byggnaden och vid behov även mata in el i det allmänna elnätet.
V2X: Samlingsbegrepp för alla ovanstående varianter.

Från och med 09/2023 finns det vissa bilmodeller som klarar V2L. Eftersom fordonen har en separat kontakt är det möjligt att driva enheter oberoende av en wallbox.
För att kunna återföra el via en wallbox måste bilen och wallboxen kunna kommunicera via ISO 15118, vilket vanligtvis kräver särskild PLC-hårdvara (Power Line Communication) i wallboxen. Våra wallbox-modeller har för närvarande inte denna hårdvara. Vi utvärderar dock om vi kan erbjuda ett eftermonteringskort när ämnet blir marknadsmässigt. När det gäller ISO 15118 för elbilar ges många löften, men väldigt få av dem infrias.

Det finns två möjliga standarder

1. Bilen har en 1-fas eller 3-fas växelriktare som genererar den nödvändiga 230 V-spänningen som är kompatibel med hushållsnätet. Wallboxen kopplar då bara om sin kontaktor och bilen kan matas in i hushållsnätet.
2. Bilen matar sin CCS-kontakt direkt från batteriet tillbaka till wallboxen. För detta måste wallboxen ha en växelriktare eller kunna anslutas till en extern växelriktare.
Vilken standard som kommer att gälla är för närvarande (från och med 09/2023) inte klart. Vi övervakar detta.

Fördelar med V2G

Ett privat hushåll behöver i genomsnitt ca 7 kWh per dag, varav 3-4 kWh behövs under den tid som solcellssystemet inte producerar el. Det innebär att det behövs en lagringsenhet med 3-4 kWh kapacitet för denna tid. De billigaste lagringsenheterna med 4 kWh ligger för närvarande på ca 260 €/kWh, dvs. drygt 1000 € plus installation (tendensen är sjunkande). För att tillgodose behovet av självförsörjning bör en V2H-lösning därför inte kosta mer än ytterligare 1000 € plus installation, annars skulle man också kunna köpa en stationär lagringsenhet, som också skulle ha fördelen att inte vara "borta" däremellan.
Användning av V2G som ett virtuellt kraftverk:
I takt med att antalet elbilar ökar skapas en stor mängd distribuerad batterikapacitet. Elbilar skulle kunna kopplas samman för att bilda ett virtuellt kraftverk som bidrar till nätstabiliteten och kompenserar för brister i försörjningen. För detta ändamål skulle varje elbilsägare kunna göra en viss andel av sitt elbilsbatteri och/eller stationär lagring tillgänglig (mot betalning) för det virtuella kraftverket. Lämpliga signalprotokoll, när vem som matar in eller tar ut hur mycket el, är en förutsättning. Det skulle behöva finnas en motsvarande rättslig ram för detta. Vi tror att detta kommer att ske förr eller senare och tycker att ämnet är mycket intressant. I cFos Charging Manager finns en laddningsregel med vilken det redan är möjligt att ladda ett sätt som åtminstone tjänar el nätet.

Lagstiftning

Återmatning av el från bilbatteriet, som är elektriskt anslutet (via wallbox) till hushållsnätet, kräver godkännande från nätoperatören. Enligt gällande tysk lagstiftning är det dock förbjudet att mata tillbaka el till ett nät som är elektriskt anslutet till det allmänna nätet (från och med 09/2023).

Håll dig informerad

Vill du bli informerad om den senaste utvecklingen inom dubbelriktad laddning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Var noga med att kryssa i rutan"Intresserad av V2G" när du registrerar dig.