Документация

Работа на Raspberry Pi с LTE стик или LTE маршрутизатор

Интернет връзката не е задължителна за cFos Charging Manager. Управлението на зареждането работи и без нея. Въпреки това препоръчваме интернет връзка, тъй като тогава времето може да се настройва автоматично, могат да се инсталират актуализации на софтуера и системата може да се поддържа от разстояние (напр. чрез HTTP достъп или с VNC Viewer).
Вместо фиксирана мрежова връзка можете да използвате и LTE сърфист/ LTE маршрутизатор със SIM карта. По-долу е показано как да настроите интернет връзка с Raspberry Pi 4.

Примерна настройка с LTE стик

Графичен пример за настройка с LTE стик

Raspberry Pi с мениджъра за зареждане на cFos се използва с EVSE на cFos или поддържани EVSE на трети страни на място без интернет връзка, например в мазе или открит паркинг. След това EVSE могат да бъдат свързани към Raspberry Pi чрез кабел Modbus RTU. Ако искате да свържете EVSE чрез TCP/IP (LAN или WLAN), Raspberry Pi трябва да бъде конфигуриран като маршрутизатор, така че да поддържа интернет връзка с LTE Stick и едновременно с това да създава локална мрежа, в която тези EVSE да могат да влизат. По този начин то влиза в ролята на точка за достъп.
Като алтернатива можете да използвате отделна точка за достъп или LTE маршрутизатор (вж. по-долу).

Необходими са ви:

  • Raspberry Pi 4, не е задължително да имате монитор с мишка и клавиатура, за да го настроите. Можете също така да настроите Raspberry Pi "без глава". Вижте: Инсталиране на мениджъра за зареждане cFos на Raspberry Pi
  • Huawei E3372 LTE Surfstick
  • SIM карта: В Huawei E3372 се поставя мини SIM карта. С помощта на адаптер или малко умения можете да поставите в слота и micro или nano SIM карти

По принцип Huawei E3372 LTE Surfstick работи с най-новата версия на Raspberry Pi OS чрез Plug and Play. Ако на SIM картата има парола, трябва да имате достъп до графичния потребителски интерфейс, за да я зададете. Най-лесният начин за въвеждане на паролата/ ПИН кода е от браузър. За да направите това, въведете 192.168.8.1 в адресната лента. Трябва да се отвори потребителският интерфейс на Surfstick. След като въведете ПИН кода, той се съхранява в сърф стика.

Примерна настройка с LTE маршрутизатор

Графичен пример за настройка с LTE рутер

Предимството на LTE маршрутизатора е, че той може да служи и като точка за достъп до WLAN. Това означава, че можете да свързвате EVSE и чрез WLAN (Modbus TCP/IP). Всички свързани EVSE също имат достъп до интернет и можете например да инсталирате актуализации на софтуера.