Документация

Регистри на Modbus

Тези регистри са налични за Modbus RTU и Modbus TCP. Контролерът за зареждане cFos поддържа функциите на Modbus

  • 03 четене на множество регистри за съхранение
  • 06 запис на единичен регистър за съхранение
  • 16 запис на множество регистри за съхранение

Разграничаваме четири устройства:
2 измервателни уреда S0, 1 станция за зареждане и 1 свързан (Modbus) измервателен уред, които се отличават по идентификатора на Modbus slave и (за Modbus TCP) TCP порта.

Забележка: Достъпът до регистрите на Modbus води до запис във флаш паметта на cFos Power Brain и поради това не трябва да се извършва редовно. Следните регистри не се записват постоянно и следователно могат да се променят редовно: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Всички останали регистри се записват във флаш паметта, когато се променят, така че броят на операциите за запис трябва да бъде ограничен!

Идентификатори на подчинените устройства по подразбиране

EVSESlave Id 1TCP порт 4701
S0 измервателен уред 1Идентификатор на подчинено устройство 2TCP порт 4702
S0 измервателен уред 2Идентификатор на подчинено устройство 3TCP порт 4703
притиснат броячSlave Id 1TCP порт 4701 (чрез Wallbox Register)

В зависимост от това кое е устройството и дали към EVSE е свързан например електромер, се прилагат следните регистри:

Регистри (r = само за четене, w = само за запис, rw = четене/запис)

Регистри за измервателните уреди S0 и EVSE

ИмеАдресРегистриОписание
vendor_id80002 rУникален идентификатор на продавача, 0xcf05
product_id80021 rИдентификатор на продукта, 1
device_id80031 rИдентификатор на устройството в продукта, 0x100
product_version80042 rВерсия на продукта, major.minor
product_build80051 rНомер на конструкцията на продукта
mapping_version80061 rmajor.minor версия на това съпоставяне на регистри
padding_180071 rЗапазено
serial_no80088 rПоредица от серийни номера
name801616 rИме на продукта: "cFos Power Brain Controller"
slave_id80401 rwИдентификатор на подчинения модул Modbus

Регистри за измервателни уреди S0

ИмеАдресРегистриОписание
input80411 rЗапазено
pulsesperkwh80422 rwИмпулси на kWh за вход S0
phases80441 rwБитмаска на симулираните фази, бит 0 = L1, бит 1 = L2, бит 2 = L3
voltage_l180451 rwНоминално напрежение L1 [V]
voltage_l280461 rwНоминално напрежение L2 [V]
voltage_l380471 rwНоминално напрежение L3 [V]
pulses80504 rwАбсолютен брой импулси на входа S0
timeperpulse80542 rВреме между последните два импулса на входа S0 [ms]
level80561 rТекущо входно ниво на входа S0
0 = протича ток, 1 = не протича ток
meter_flags80571 rбит 0: 1=има отделни фази
energy80584 rwАктивен внос [Wh]
power80622 rАктивна мощност [W]
current_l180642 rНастоящ ток L1 [0.1 A]
current_l280662 rНастоящ ток L2 [0.1 A]
current_l380682 rНастоящ ток L3 [0.1 A]
reset_pulses80701 wНулиране на брояча на импулсите [1]
reset_energy80711 wНулиране на енергията [1]

Регистър за прикрепени броячи

Налични са регистри от 8057 до 8068 (вж. брояча S0)

Регистри за EVSE

Стойности по подразбиране след рестартиране:

ИмеАдресРегистриОписание
def_fixed_current80801 rwСтойност по подразбиране cable_current [0.1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwОграничение на тока на зареждане по подразбиране [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwПо подразбиране зареждането е разрешено [0/1] (*)
(*) Тази стойност ще бъде зададена съответно след рестартиране.
fail_safe_duration80832 rwБрой секунди без четене/записване преди charging_cur_limit и charging_enable са възстановени. Стойността по подразбиране е 300 (5 минути)
fail_safe_current80851 rwЗахранване по време на неактивност, 0 = деактивиране на зареждането
disconnect_cp80861 rwПишете: Брой секунди от изключването на CP, четене: Оставащи секунди
relay_select80871 rwЗапис: 0=3-фазов контактор, 1=1-фазов контактор, за стенни кутии, които поддържат това (поне контролер Rev. F)
relay280881 rwЗапис: 0=реле 2 изключено, 1=реле 2 включено (само ако реле 1 е изключено), за стенни кутии, които поддържат това (поне контролер Rev. F)
cable_current80901 rPP: максимален ток на кабела [0,1 A], 0: няма кабел
fixed_current80911 rwПрезапис на cable_current [0.1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (изчакване),
1 = B (открит автомобил),
2 = C (зареждане),
3 = D (зареждане с вентилация),
4 = E (няма ток),
5 = F (грешка), 9 = грешка на сензора за постоянен ток. Всички други стойности: грешка
charging_cur_limit80931 rwОграничение на тока на зареждане [0,1 A] 6-63A, може да бъде ограничено поради ограниченията на модела (напр. за cFos Power Brain Wallbox 11kW е ограничено до 16A)
charging_enable80941 rwЗареждането е разрешено [0/1] 0 = деактивирано, 1 = разрешено
charging_current80951 rТок на зареждане [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rПоследно видян rfid (шестнайсетичен низ)
detected_rfids81111 rБрой RFID входове
has_meter81121 r1, ако е свързан брояч (тогава могат да се четат регистри 8057-8068), в противен случай 0
s0_inputs81131 rБит 0=Състояние на вход S0 1
бит 1=Състояние на вход S0 2
бит 8=Преминаването към 1/3 фаза разрешеноли е при включване? (1=да)
bit 9=бит 10 е валиден
bit 10=наличие навторо реле (1=да, ако бит 9=1)
bit 11=реле 2 се управлява външно (вж. рег. 8088)
count_restart81202 rwБрой рестартирания на хардуера