Documentație

Încărcare conștientă de mediu

Chiar dacă nu aveți propriul sistem solar și nu dispuneți de un sistem de încărcare a surplusului de energie solară asociat, aveți opțiunea de a vă încărca mașina electrică într-un mod ecologic cu ajutorul wallbox-ului nostru și al managerului de încărcare integrat cFos Charging Manager.

Procesele de încărcare a automobilului dumneavoastră electric pot fi optimizate pentru a reduce emisiile de CO2 cu ajutorul funcției Eco Charging din cFos Charging Manager.

Atunci când gradul de utilizare a rețelei este ridicat, furnizorii de energie obțin energie electrică din surse neregenerabile, în ciuda tarifelor pentru energia electrică ecologică, deoarece energia eoliană și solară nu sunt adesea disponibile în cantități suficiente. Deoarece utilizarea rețelei este mai scăzută pe timp de noapte, furnizorul de energie are, la rândul său, posibilitatea de a produce energie electrică cu emisii reduse de CO2.

Așadar, pentru a încărca în cel mai ecologic mod posibil și în cel mai prietenos cu rețeaua electrică, funcția de încărcare ecologică oferă încărcare întârziată, în cadrul căreia puteți seta cât timp doriți să încărcați în timpul următorului proces de încărcare și cât timp aveți la dispoziție. Acest lucru este utilizat pentru a calcula automat ora de pornire la care procesul de încărcare produce emisii minime de CO2.

Mai multe informații despre încărcarea ecologică Imagine steagul german