Документација

Листови со податоци и технички информации

cFos Power Brain ѕидни кутии

Технички лист со податоци

Преземете го листот со технички податоци за cFos Power Brain Wallbox како PDF

Декларација за сообразност на ЕУ

Преземете ја декларацијата за сообразност на ЕУ за cFos Power Brain Wallbox како PDF
Преземете ја Декларацијата за сообразност на ЕУ (PDF) за cFos Power Brain Wallbox 22kW

декларации на производителот

Преземете ја изјавата на производителот во врска со точката за полнење на електричното возило со можност за управување со товар за cFos Power Brain Wallbox како PDF
Преземете ја декларацијата за сообразност DEM4A00B како PDF

Регистарски број на WEEE според Директивата за електрична и електронска опрема (ElektroG): DE 30077948

Инструкции

cFos Power Brain Wallbox - пуштање во работа
Преземете ги упатствата за пуштање во работа и ажурирања на фирмверот како PDF
cFos Power Brain Wallbox - Преземете брзи упатства како PDF
cFos Power Brain Wallbox Solar - Преземете брзи упатства како PDF
CFos Power Brain Wallbox Plug-in - Преземете брзи упатства како PDF