Dokumentace

konfigurace řadiče nabíjení cFos

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentace - konfigurace řadiče nabíjení cFos

Povolení EVSE

Obecně zapíná a vypíná načítání.

Výchozí nastavení při spuštění

Určuje, které hodnoty budou vybrány po spuštění bez řízení zátěže.

Povolené nabíjeníPovolení nabíjení bez zařízení OCPP/Modbus
Omezení prouduZde nastavíte maximální nabíjecí proud
Přepínání kabelů16000, pokud nechcete jiné nastavení.

Senzor stejnosměrného proudu

Senzor stejnosměrného proudu / senzor reziduálního proudu byste měli vždy nechat aktivní, pokud neprovozujete cFos Power Brain Wallbox na jističi reziduálního proudu typu B. Bez proudového chrániče není provoz bez stejnosměrného čidla povolen!

EVSE jako klient OCPP

Zde aktivujete a konfigurujete klienta OCPP řídicí jednotky cFos Power Brain Controller. Klient OCPP umožňuje řídicí jednotce cFos Power Brain Controller pracovat na backendu podporujícím OCPP pro následující účely:

  • Sledování a zobrazování stavu EVSE
  • Správa zatížení pomocí externího backendu
  • Účtování procesů účtování prostřednictvím služby účtování s podporou OCPP

IDID vašeho nabíjecího místa
ServerAdresa / URL backendu
Typ měřičeKe klientovi OCPP můžete připojit některý z měřičů podporovaných nástrojem Charging Manager a přenášet tyto hodnoty měřičů prostřednictvím OCPP (např. pro účely fakturace)
Adresa / IDStejně jako v konfiguračním dialogu měřiče adresa a ID podřízeného měřiče
Konfiguracenepoužívané

EVSE jako Modbus

Můžete také povolit vzdálené ovládání EVSE cFos prostřednictvím sběrnice Modbus.

ID podřízeného zařízeníSlouží ke konfiguraci Modbus slave ID (ve výchozím nastavení 1)
Nastavení portu TCP/COMZde nastavíte buď port TCP pro Modbus TCP, nebo parametry portu COM pro Modbus RTU (tj. pokud má být cFos Power Brain Wallbox řízen přes dvouvodičové rozhraní RS-485), např. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentace - konfigurace řadiče nabíjení cFos

S0 Měřič 1 a 2

Ke dvěma vstupům S0 řídicí jednotky cFos Power Brain Controller můžete připojit měřič S0. Ten je pak k dispozici jako zařízení Modbus. Stejně jako u "Modbus EVSE" můžete pro čítače definovat, na kterém ID slave čítač(e) naslouchá(jí) a jaký port TCP nebo port COM se použije.

Měřič S0 vysílá určitý počet impulsů na každou naměřenou kWh. Tento údaj se nastavuje v části "Pulses/kWh". Řídicí jednotka nabíjení cFos může také simulovat hodnoty proudu a napětí, pokud to určitý software pro odečet vyžaduje. Můžete nastavit fázové napětí a určit fáze, ke kterým se impulsy vztahují.

Modbus TCP/RTU Proxy

Zařízení cFos Power Brain Wallbox standardně komunikuje prostřednictvím protokolu TCP/IP a má vestavěné rozhraní RS-485. Má smysl převést protokol Modbus TCP na protokol Modbus RTU (RS-485). To umožňuje přistupovat k zařízením připojeným k rozhraní RS-485 prostřednictvím sítě WLAN a protokolu Modbus TCP

povolenoPovolení a zakázání této funkce
Port TCPPort, pod kterým je proxy server Modbus TCP přístupný
Nastavení COMNastavení sériového portu
Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentace - konfigurace řadiče nabíjení cFos

Přístupový bod Wifi

Zařízení cFos Power Brain Wallbox můžete použít také jako přístupový bod WLAN. Neočekávejte velké přenosové rychlosti. Můžete jej však použít k navázání spojení WLAN s vaším vozem nebo jinými zařízeními EVSE.

Lze nastavit název základnové stanice, heslo WLAN a kanál.

Stanice WiFi

Zde můžete a měli byste přihlásit své zařízení cFos Power Brain Wallbox k domácí síti, např. k internetovému routeru s podporou WLAN. Za tímto účelem zvolte příslušný název základnové stanice a heslo WLAN. Můžete také nastavit název hostitele, pod kterým se Power Brain registruje u DHCP (a je tedy viditelný v domácí síti), a také server DNS. Protože zařízení cFos Power Brain Wallbox nemá vlastní hodiny, měli byste nastavit časový server pro synchronizaci času.

Pomocí funkce "Internet Hotspot" aktivujete předávání IP paketů z přístupového bodu WLAN do vašeho internetového směrovače, tj. zprovozníte hotspot WLAN pro připojení k internetu.

Čas

Zde můžete nastavit čas řídicí jednotky cFos Power Brain Controller. Dbejte na správné časové pásmo. V Německu je to UTC+1 západní Evropa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager Dokumentace - konfigurace řadiče nabíjení cFos

Aktualizace firmwaru

Zde můžete zkontrolovat nové verze a stáhnout aktualizaci firmwaru. Pouze pokud stažený firmware obsahuje správný podpis, bude nainstalován.

RestartováníTímto tlačítkem restartujete řídicí jednotku nabíjení cFos

Hardware

ModelModel hardwaru, např. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Sériové číslo.Sériové číslo vašeho hardwaru, např. W00-001Z
Vstupy S0Zde vidíte aktuální úrovně a počítané impulsy vstupů S0 1 a 2
Zálohování konfigurace
Obnovení konfigurace
Konfigurační data v řídicí jednotce cFos Power Brain Controller můžete zálohovat do samostatné záložní oblasti a později je pomocí této kopie obnovit
IdentifikacePo kliknutí na toto tlačítko se na wallboxu ozve zvukový signál (a pokud je připojen, bliká LED dioda), abyste jej mohli snadno rozlišit mezi několika existujícími.