Konfigurace cFos Power Brain controller

Screenshot #1 Dokumentace správce poplatků cFos - Konfigurace řadiče nabíjení cFos

Povolení EVSE

Obecně zapíná a vypíná načítání.

Výchozí nastavení při spuštění

Určuje, které hodnoty se vyberou po spuštění bez řízení zátěže.

Nabíjení povolenoPovolte nabíjení bez zařízení OCPP/Modbus
Mezní proudZde nastavíte maximální nabíjecí proud
Potlačení kabelu16000, pokud nechcete jiné nastavení.

DC senzor

Senzor stejnosměrného proudu / snímač zbytkového proudu byste měli vždy nechat aktivní, pokud nepoužíváte cFos Power Brain wallbox na jističi zbytkového proudu typu B. Bez jističe zbytkového proudu není provoz bez DC senzoru povolen!

EVSE jako klient OCPP

Zde aktivujete a konfigurujete OCPP klienta cFos Power Brain controller. Klient OCPP umožňuje cFos Power Brain controllers pracovat na back-endu s povoleným OCPP pro následující účely:

  • Monitorování a zobrazování stavu wallboxu
  • Správa zátěže externím back-endem
  • Fakturace účtovacích procesů pomocí fakturační služby s povoleným OCPP

IDVaše ID nabíjecího bodu
ServerAdresa / URL back-endu
Typ měřičeMůžete připnout jeden z měřičů podporovaných Charging Managerem na klienta OCPP a přenášet tyto hodnoty měřiče přes OCPP (např. Pro účely fakturace)
Adresa / IDStejně jako v dialogovém okně konfigurace měřiče je adresa a ID otroka měřiče
Konfiguracenepoužitý

EVSE jako Modbus

Můžete také povolit dálkové ovládání wallboxu cFos Power Brain wallbox přes Modbus.

ID otrokaSlouží ke konfiguraci ID Modbus slave (standardně 1)
Nastavení TCP Port/COMZde nastavíte buď port TCP pro Modbus TCP, nebo parametry portu COM pro Modbus RTU (tj. Pokud má být EVSE cFos Power Brain wallbox řízen přes dvouvodičové rozhraní RS 485), např. COM1,19200,8, n, 1
Screenshot #2 Dokumentace správce poplatků cFos - Konfigurace řadiče nabíjení cFos

S0 měřič 1 a 2

Můžete připojit měřič S0 ke dvěma vstupům S0 cFos Power Brain controller. Toto je pak k dispozici jako zařízení Modbus. Stejně jako u „Modbus EVSE“ můžete u čítačů definovat, na které slave ID poslouchají čítače a které nastavení portu TCP nebo COM se použije.

Měřič S0 vysílá určitý počet pulzů na měřenou kWh. Nastavíte to pod „Impulsy/kWh“. cFos Power Brain controller může také simulovat hodnoty proudu a napětí, pokud to vyžaduje určitý odečítací software. Můžete nastavit fázové napětí a určit fáze, ke kterým se impulsy vztahují.

Proxy Modbus TCP/RTU

EVSE cFos Power Brain wallbox standardně mluví TCP/IP a má vestavěné rozhraní RS 485. Má smysl mapovat Modbus TCP na Modbus RTU (RS 485). To vám umožní přístup k zařízením připojeným k rozhraní RS 485 přes WLAN a Modbus TCP.

povolenoTuto funkci povolte a zakažte
TCP portPort, pod kterým je přístupný Modbus TCP proxy
Nastavení COMNastavení sériového portu
Screenshot #3 Dokumentace správce poplatků cFos - Konfigurace řadiče nabíjení cFos

Wifi přístupový bod

Jako přístupový bod WLAN můžete také použít cFos Power Brain wallbox. Neočekávejte prosím skvělé přenosové rychlosti. Můžete jej však použít k navázání připojení WLAN k autu nebo jiným wallboxům.

Lze nastavit název základnové stanice, heslo WLAN a kanál.

WiFi stanice

Zde můžete a měli byste svůj cFos Power Brain wallbox přihlásit do domácí sítě, např. Do vašeho internetového routeru s podporou WLAN. Chcete-li to provést, vyberte příslušný název základnové stanice a heslo WLAN. Můžete také nastavit název hostitele, se kterým se Power Brain registruje pomocí DHCP (a je tedy viditelný v domácí síti), stejně jako server DNS. Protože cFos Power Brain wallbox nemá vlastní hodiny, měli byste nastavit časový server pro synchronizaci času.

Pomocí „Internetového hotspotu“ aktivujete přeposílání IP paketů z přístupového bodu WLAN k vašemu internetovému routeru, tzn.

Čas

Zde můžete nastavit čas cFos Power Brain controller. Věnujte pozornost správnému časovému pásmu. V Německu je to UTC + 1 západní Evropa.

Screenshot #4 Dokumentace správce poplatků cFos - Konfigurace řadiče nabíjení cFos

Aktualizace firmware

Zde můžete zkontrolovat nové verze a stáhnout aktualizaci firmwaru. Nainstalován bude pouze v případě, že stažený firmware obsahuje správný podpis.

RestartujteTímto tlačítkem restartujete cFos Power Brain controller

Hardware

ModelkaModel hardwaru, např. cFos Power Brain wallbox 1.0
Sériové čísloSériové číslo vašeho hardwaru, např. W00-001Z
Konfigurace zálohování
Obnovit konfiguraci
Můžete zálohovat svá konfigurační data v cFos Power Brain controller do samostatné zálohovací oblasti a poté je později pomocí této kopie obnovit