Dokumentasjon

cFos Power Brain Controller-konfigurasjon

Screenshot #1 cFos Charging Manager-dokumentasjon - cFos Power Brain-konfigurasjon

Aktiver veggboks

Slår vanligvis lading av og på.

Standardinnstillinger ved oppstart

Bestemmer hvilke verdier som velges etter oppstart i fravær av laststyring.

Lasting aktivertAktiver lading uten OCPP / Modbus-enhet
Begrensning av ladestrømHer stiller du inn maksimal ladestrøm
Overskrive kabelverdi16000 hvis du ikke ønsker noen annen innstilling.

DC-sensor

Du bør alltid la DC-sensoren / jordfeilbryteren være innkoblet, med mindre du bruker cFos Power Brain Wallbox med en jordfeilbryter av type B. Uten jordfeilbryter er drift uten DC-sensor ikke tillatt!

Wallbox som OCPP-klient

Her aktiverer og konfigurerer du OCPP-klienten til cFos Power Brain Controller. OCPP-klienten tillater drift av cFos Power Brain Controllers på en OCPP-kompatibel backend for følgende formål:

  • Overvåking og visning av ladestasjonens status
  • Laststyring gjennom en ekstern backend
  • Fakturering av avgiftsprosessene ved hjelp av en OCPP-kompatibel faktureringstjeneste

IDLadepunkt-ID-en din
ServerAdresse/URL til backend
Type tellerDu kan koble en av målerne som støttes av Charging Manager til OCPP-klienten og overføre disse målerverdiene via OCPP (f.eks. for faktureringsformål)
Adresse" / "IDSlik angir du adressen og slave-ID-en til måleren i konfigurasjonsdialogen for måleren
Konfigurerubrukt

Wallbox som Modbus

Du kan også tillate fjernstyring av cFos Power Brain Wallbox via Modbus.

Slave-IDKonfigurer Modbus slave-ID (1 som standard)
TCP-port/COM-innstillingerHer stiller du inn enten TCP-porten for Modbus TCP eller COM-portparametrene for Modbus RTU (dvs. hvis cFos Power Brain Wallbox skal styres via RS-485-to-ledergrensesnittet), f.eks. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 cFos Charging Manager-dokumentasjon - cFos Power Brain-konfigurasjon

S0 Teller 1 og 2

Du kan koble en S0-teller til de to S0-inngangene til cFos Power Brain Controller. Dette er da tilgjengelig som en Modbus-enhet. Som med "Modbus EVSE" kan du definere for tellerne hvilken slave-ID telleren(e) lytter til og hvilke TCP-port- eller COM-portinnstillinger som gjelder.

En S0-måler sender et visst antall pulser per målt kWh. Dette stiller du inn under "Pulser/kWh". CFos Power Brain Controller kan også simulere strøm- og spenningsverdier hvis visse avlesningsprogrammer krever dette. Du kan stille inn fasespenningen og spesifisere hvilke faser pulsene refererer til.

Modbus TCP/RTU Proxy

CFos Power Brain Wallbox snakker TCP/IP som standard og har et innebygd RS-485-grensesnitt. Det er fornuftig å konvertere Modbus TCP til Modbus RTU (RS-485). Dette gir deg tilgang til enheter som er koblet til RS-485-grensesnittet via WLAN og Modbus TCP

aktivereSlå denne funksjonen av og på
TCP-portPorten som Modbus TCP-proxyen kan nås under
COM-innstillingerSerielle grensesnittinnstillinger
Screenshot #3 cFos Charging Manager-dokumentasjon - cFos Power Brain-konfigurasjon

WLAN-tilgangspunkt

Du kan også bruke cFos Power Brain Wallbox som et WLAN-tilgangspunkt. Ikke forvent høye overføringshastigheter. Du kan imidlertid bruke den til å opprette en WLAN-forbindelse til bilen din eller andre Wallbox-ladestasjoner.

Du kan stille inn navnet på basestasjonen, WLAN-passordet og kanalen.

WLAN-stasjon

Her kan og bør du logge din cFos Power Brain Wallbox i hjemmenettverket ditt, f.eks. i din WLAN-aktiverte Internett-ruter. For å gjøre dette velger du riktig navn på basestasjonen og WLAN-passordet. Du kan også stille inn vertsnavnet som Power Brain logger seg på DHCP med (og dermed er synlig i hjemmenettverket), samt en DNS-server. Siden cFos Power Brain Wallbox ikke har en egen klokke, bør du stille inn en tidsserver som den kan synkronisere tiden med.

Med "Internett-hotspot" aktiverer du videresending av IP-pakker fra WLAN-tilgangspunktet til Internett-ruteren din, dvs. du gjør WLAN-hotspottet Internett-kompatibelt.

Tid

Her kan du stille inn tiden til cFos Power Brain Controller. Vær oppmerksom på riktig tidssone. I Tyskland er dette UTC+1 Vest-Europa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager-dokumentasjon - cFos Power Brain-konfigurasjon

Fastvareoppdatering

Her kan du se etter nye versjoner og laste ned en fastvareoppdatering. Bare hvis den nedlastede fastvaren inneholder riktig signatur, vil den bli installert.

Start på nyttMed denne knappen kan du starte cFos Power Brain Controller på nytt.

Maskinvare

ModellModellen til maskinvaren din, f.eks. cFos Power Brain Wallbox 1.0
SerienummerSerienummeret på maskinvaren din, f.eks. W00-001Z
S0-inngangerHer kan du se strømnivåene og de talte pulsene til S0-inngangene 1 og 2
Lagre konfigurasjon
Gjenopprett konfigurasjon
Du kan lagre konfigurasjonsdataene dine i cFos Power Brain Controller i et eget sikkerhetskopiområde, og deretter gjenopprette dem senere ved hjelp av denne kopien
IdentifisereNår du klikker på denne knappen, høres lydsignalet (og hvis den er tilkoblet, blinker LED-lampen) på Wallbox-ladestasjonen slik at du enkelt kan skille den blant flere eksisterende.