Dokumentation

konfiguration av cFos-styrenheten för laddning

Screenshot #1 dokumentation om cFos Charging Manager - konfiguration av cFos-styrenheten för laddning

Aktivering av EVSE

Generellt sett aktiverar och avbryter du belastningen.

Standardinställningar vid start

Bestämmer vilka värden som väljs efter start i avsaknad av lasthantering.

Laddning aktiveradAktivera laddning utan OCPP/Modbus-enhet
BegränsningsströmHär ställer du in den maximala laddningsströmmen
Kabelöverstyrning16000 om du inte vill ha någon annan inställning.

DC-sensor

Du bör alltid låta DC-sensorn/restströmssensorn vara aktiverad, såvida du inte använder cFos Power Brain Wallbox på en typ B-restströmsbrytare. Utan en jordfelsbrytare är drift utan likströmsgivare inte tillåten!

EVSE som OCPP-klient

Här aktiverar och konfigurerar du OCPP-klienten för cFos Power Brain Controller. OCPP-klienten gör det möjligt för cFos Power Brain Controllers att fungera på en OCPP-aktiverad backend för följande ändamål:

  • Övervakning och visning av EVSE:s status
  • Lasthantering av en extern backend
  • Fakturering av avgiftsprocesser av en OCPP-aktiverad faktureringstjänst

IDDitt ID för laddningsplatsen
ServerAdress/URL till backend
Typ av mätareDu kan koppla en av de mätare som stöds av Charging Manager till OCPP-klienten och överföra mätarvärdena via OCPP (t.ex. för fakturering)
Adress / IDPrecis som i dialogen för mätarkonfiguration mätarens adress och slav-ID
Konfigureraoanvända

EVSE som Modbus

Du kan också tillåta fjärrstyrning av cFos Power Brain Wallbox via Modbus.

Slave-IDAnvänd den här funktionen för att konfigurera Modbus-slav-ID (1 som standard)
TCP Port/COM-inställningarHär ställer du in antingen TCP-porten för Modbus TCP eller COM-portparametrarna för Modbus RTU (dvs. om cFos Power Brain Wallbox ska styras via RS-485 tvåtrådsgränssnittet), t.ex. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 dokumentation om cFos Charging Manager - konfiguration av cFos-styrenheten för laddning

S0 Mätare 1 och 2

Du kan ansluta en S0-mätare till de två S0-ingångarna på cFos Power Brain Controller. Denna är sedan tillgänglig som en Modbus-enhet. Precis som med "Modbus EVSE" kan du för räknarna definiera till vilket slav-ID räknaren/räknarna lyssnar och vilka inställningar för TCP-port eller COM-port som gäller.

En S0-mätare skickar ett visst antal pulser per uppmätt kWh. Du ställer in detta under "Pulses/kWh". cFos Power Brain Controller kan också simulera ström- och spänningsvärden om viss avläsningsprogramvara kräver detta. Du kan ställa in fasspänningen och ange vilka faser som pulserna avser.

Modbus TCP/RTU-proxy

CFos Power Brain Wallbox talar TCP/IP som standard och har ett inbyggt RS-485-gränssnitt. Det är meningsfullt att konvertera Modbus TCP till Modbus RTU (RS-485). På så sätt kan du få tillgång till enheter som är anslutna till RS-485-gränssnittet via WLAN och Modbus TCP

aktiveradAktivera och inaktivera denna funktionalitet
TCP-portDen port som Modbus TCP-proxyen är tillgänglig under
COM-inställningarInställningar för den seriella porten
Screenshot #3 dokumentation om cFos Charging Manager - konfiguration av cFos-styrenheten för laddning

Wifi Access Point

Du kan också använda cFos Power Brain Wallbox som en WLAN-åtkomstpunkt. Vänligen förvänta dig inga höga överföringshastigheter. Du kan dock använda den för att upprätta en WLAN-anslutning till din bil eller andra EVSE:er.

Namnet på basstationen, WLAN-lösenordet och kanalen kan ställas in.

WiFi-station

Här kan och bör du logga in din cFos Power Brain Wallbox i ditt hemmanätverk, t.ex. i din WLAN-aktiverade internetrouter. För att göra detta väljer du lämpligt namn på basstationen och WLAN-lösenordet. Du kan också ställa in det värdnamn med vilket Power Brain registrerar sig med DHCP (och därför är synlig i hemnätverket) samt en DNS-server. Eftersom cFos Power Brain Wallbox inte har någon egen klocka bör du ställa in en tidsserver för att synkronisera tiden.

Med "Internet Hotspot" aktiverar du vidarebefordran av IP-paket från WLAN-åtkomstpunkten till din Internet-router, dvs. du gör WLAN Hotspot internetduglig.

Tid

Här kan du ställa in tiden för cFos-laddningsregulatorn. Var uppmärksam på rätt tidszon. I Tyskland är detta UTC+1 Västeuropa.

Screenshot #4 dokumentation om cFos Charging Manager - konfiguration av cFos-styrenheten för laddning

Uppdatering av fast programvara

Här kan du kontrollera om det finns nya versioner och ladda ner en uppdatering av den fasta programvaran. Endast om den nedladdade firmware innehåller rätt signatur installeras den.

Starta omAnvänd den här knappen för att starta om cFos-laddningskontrollen

Hårdvara

ModellHårdvarans modell, t.ex. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Serienummer.Serienumret på din maskinvara, t.ex. W00-001Z
S0-ingångarHär kan du se strömnivåerna och de räknade pulserna för S0-ingångarna 1 och 2
Säkerhetskopiera konfigurationen
Återställ konfigurationen
Du kan säkerhetskopiera dina konfigurationsdata i cFos Power Brain Controller till ett separat säkerhetskopieringsområde och sedan återställa dem senare med hjälp av denna kopia
IdentifieraNär du klickar på den här knappen låter signalen (och om den är ansluten blinkar lysdioden) på vägglådan så att du lätt kan skilja den från flera andra befintliga lådor.