cFos Power Brain controller configuratie

Screenshot #1 cFos Charging Manager Documentatie - cFos Charging Controller-configuratie

EVSE inschakelen

Schakelt over het algemeen laden aan en uit.

Standaardinstellingen bij opstarten

Bepaalt welke waarden worden geselecteerd na het opstarten bij afwezigheid van load management.

Opladen ingeschakeldMaakt opladen mogelijk zonder OCPP/Modbus-apparaat
Beperk de stroomHier stelt u de maximale laadstroom in
Kabel overbruggen16000 als je geen andere instelling wilt.

DC-sensor

U dient de DC sensor / reststroomsensor altijd ingeschakeld te laten, tenzij u de cFos Power Brain wallbox op een type B aardlekschakelaar gebruikt. Zonder aardlekschakelaar is het bedrijf zonder DC-sensor niet toegestaan!

EVSE als OCPP-klant

Hier activeer en configureer je de OCPP-client van de cFos Power Brain controller. Met de OCPP-client kan de cFos Power Brain controllers werken op een OCPP-enabled backend voor de volgende doeleinden:

  • Bewaken en weergeven van de status van de EVSE
  • Laadbeheer door een externe backend
  • Facturering van laadprocessen door een OCPP-geactiveerde factureringsservice

ID kaartUw oplaadpunt-ID
ServerAdres / URL van de backend
MetertypeU kunt een van de door Charging Manager ondersteunde meters vastpinnen op de OCPP-client en deze meterwaarden via OCPP verzenden (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden)
Adres / IDNet als in de meterconfiguratiedialoog het adres en de slave-ID van de meter
Configongebruikt

EVSE als Modbus

U kunt de cFos Power Brain wallbox ook op afstand bedienen via Modbus.

Slaaf-IDGebruik dit om de Modbus-slaaf-ID te configureren (standaard 1)
TCP-poort/COM-instellingenHier stelt u ofwel de TCP-poort voor Modbus TCP of de COM-poortparameters voor Modbus RTU in (dwz als de cFos Power Brain wallbox bestuurd moet worden via de tweedraads interface RS 485), bijv. COM1,19200,8, n, 1
Screenshot #2 cFos Charging Manager Documentatie - cFos Charging Controller-configuratie

S0 Meter 1 en 2

U kunt een S0-meter aansluiten op de twee S0-ingangen van de cFos Power Brain controller. Dit is dan beschikbaar als Modbus-apparaat. Net als bij "Modbus EVSE", kunt u voor de tellers definiëren naar welke slave-ID de teller (s) luisteren en welke TCP-poort of COM-poortinstellingen van toepassing zijn.

Een S0-meter zendt een bepaald aantal pulsen per gemeten kWh. Dit stel je in onder "Pulsen/kWh". De cFos Power Brain controller kan ook stroom- en spanningswaarden simuleren als bepaalde uitleessoftware dit vereist. U kunt de fasespanning instellen en de fasen specificeren waarnaar de pulsen verwijzen.

Modbus TCP/RTU-proxy

De cFos Power Brain wallbox spreekt standaard TCP/IP en heeft een ingebouwde RS 485-interface. Het is zinvol om Modbus TCP toe te wijzen aan Modbus RTU (RS 485). Hiermee hebt u toegang tot apparaten die via WLAN en Modbus TCP op de RS 485-interface zijn aangesloten.

ingeschakeldSchakel deze functionaliteit in en uit
TCP-poortDe poort waaronder de Modbus TCP-proxy toegankelijk is
COM-instellingenInstellingen van de seriële poort
Screenshot #3 cFos Charging Manager Documentatie - cFos Charging Controller-configuratie

Wifi-toegangspunt

Je kunt de cFos Power Brain wallbox ook gebruiken als WLAN access point. Verwacht geen hoge transmissiesnelheden. U kunt het echter gebruiken om een WLAN-verbinding met uw auto of andere wallboxen tot stand te brengen.

De naam van het basisstation, het WLAN-wachtwoord en het kanaal kunnen worden ingesteld.

WiFi-station

Hier kunt en moet u uw cFos Power Brain wallbox in uw thuisnetwerk inloggen, bijvoorbeeld op uw WLAN-compatibele internetrouter. Selecteer hiervoor de betreffende naam van het basisstation en het WLAN-wachtwoord. Je kunt ook de hostnaam instellen waarmee de Power Brain zich aanmeldt bij DHCP (en dus zichtbaar is in het thuisnetwerk), evenals een DNS-server. Aangezien de cFos Power Brain wallbox geen eigen klok heeft, dient u een tijdserver in te stellen om de tijd te synchroniseren.

Met "Internet Hotspot" activeert u het doorsturen van IP-pakketten van het WLAN-toegangspunt naar uw internetrouter, dwz u maakt de WLAN-hotspot geschikt voor internet.

Tijd

Hier kun je de tijd van de cFos Power Brain controller instellen. Let op de juiste tijdzone. In Duitsland is dit UTC + 1 West-Europa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager Documentatie - cFos Charging Controller-configuratie

Firmware update

Hier kunt u controleren of er nieuwe versies zijn en een firmware-update downloaden. Alleen als de gedownloade firmware de juiste handtekening bevat, wordt deze geïnstalleerd.

HerstartenGebruik deze knop om de cFos Power Brain controller opnieuw te starten

Hardware

ModelHet model van de hardware, bijv. cFos Power Brain wallbox 1.0
Serienummer.Het serienummer van uw hardware, bijvoorbeeld W00-001Z
Back-upconfiguratie
Herstel de configuratie
U kunt een back-up maken van uw configuratiegegevens in de cFos Power Brain controller naar een apart back-upgebied, en deze later herstellen met deze kopie