Documentatie

cFos-laadregelaarconfiguratie

Screenshot #1 cFos Charging Manager Documentatie - cFos-laadregelaarconfiguratie

EVSE inschakelen

Schakelt over het algemeen het laden in en uit.

Standaardinstellingen bij opstarten

Bepaalt welke waarden worden geselecteerd na het opstarten bij afwezigheid van belastingsbeheer.

Opladen ingeschakeldLading mogelijk maken zonder OCPP/Modbus apparaat
LimietstroomHier stelt u de maximale laadstroom in
Kabel opheffen16000 als u geen andere instelling wilt.

DC-sensor

U moet de DC-sensor / aardlekschakelaar altijd actief laten, tenzij u de cFos Power Brain Wallbox op een aardlekschakelaar type B gebruikt. Zonder aardlekschakelaar is het gebruik zonder DC-sensor niet toegestaan!

EVSE als OCPP-cliënt

Hier activeert en configureert u de OCPP client van de cFos Power Brain Controller. De OCPP client maakt het mogelijk dat de cFos Power Brain Controllers kunnen werken op een OCPP-enabled backend voor de volgende doeleinden:

  • Bewaking en weergave van de status van de EVSE
  • Beheer van de belasting door een extern backend
  • Facturering van laadprocessen door een voor OCPP geschikte factureringsdienst

IDUw oplaadpunt ID
ServerAdres / URL van de backend
MetertypeU kunt een van de door Charging Manager ondersteunde meters aan de OCPP client koppelen en deze meterwaarden via OCPP doorgeven (bv. voor factureringsdoeleinden)
Adres / IDNet als in de meterconfiguratiedialoog het adres en de slave-ID van de meter
Configongebruikt

EVSE als Modbus

U kunt de cFos Power Brain Wallbox ook op afstand via Modbus laten bedienen.

Slaaf IDGebruik dit om de Modbus slave ID te configureren (standaard 1)
TCP-poort/COM-instellingenHier stelt u de TCP-poort in voor Modbus TCP of de COM-poortparameters voor Modbus RTU (bijv. als de cFos Power Brain Wallbox via de tweedraads RS-485 interface moet worden aangestuurd), bijv. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 cFos Charging Manager Documentatie - cFos-laadregelaarconfiguratie

S0 Meter 1 en 2

U kunt een S0-meter aansluiten op de twee S0-ingangen van de cFos-laadregelaar. Deze is dan beschikbaar als Modbus-apparaat. Net als bij "Modbus EVSE" kunt u voor de tellers bepalen naar welke slave ID de teller(s) luisteren en welke TCP poort of COM poort instellingen van toepassing zijn.

Een S0-meter zendt een bepaald aantal pulsen per gemeten kWh. U stelt dit in onder "Pulsen/kWh". De cFos-laadregelaar kan ook stroom- en spanningswaarden simuleren als bepaalde uitleessoftware dit vereist. U kunt de fasespanning instellen en de fasen specificeren waarop de pulsen betrekking hebben.

Modbus TCP/RTU Proxy

De cFos Power Brain Wallbox spreekt standaard TCP/IP en heeft een ingebouwde RS-485 interface. Het is zinvol om Modbus TCP om te zetten naar Modbus RTU (RS-485). Zo kunt u via WLAN en Modbus TCP toegang krijgen tot apparaten die op de RS-485 interface zijn aangesloten

ingeschakeldInschakelen en uitschakelen van deze functionaliteit
TCP-poortDe poort waaronder de Modbus TCP proxy toegankelijk is
COM-instellingenInstellingen van de seriële poort
Screenshot #3 cFos Charging Manager Documentatie - cFos-laadregelaarconfiguratie

Wifi Toegangspunt

U kunt de cFos Power Brain Wallbox ook als WLAN-toegangspunt gebruiken. Verwacht geen hoge transmissiesnelheden. U kunt er echter wel een WLAN-verbinding mee tot stand brengen met uw auto of andere EVSE's.

De naam van het basisstation, het WLAN-wachtwoord en het kanaal kunnen ingesteld worden.

WiFi-station

Hier kunt en moet u uw cFos Power Brain Wallbox in uw thuisnetwerk aanmelden, b.v. in uw WLAN-geschikte internetrouter. Kies daarvoor de passende naam van het basisstation en het WLAN-wachtwoord. Bovendien kunt u de hostnaam instellen, waarmee de Power Brain zich bij DHCP registreert (en dus in het thuisnetwerk zichtbaar is), evenals een DNS-server. Omdat de cFos Power Brain Wallbox geen eigen klok heeft, moet u een tijdserver instellen om de tijd te synchroniseren.

Met "Internet Hotspot" activeert u het doorsturen van IP-pakketten van het WLAN-toegangspunt naar uw internetrouter, d.w.z. u maakt de WLAN-hotspot geschikt voor internet.

Tijd

Hier kunt u de tijd van de cFos-laadregelaar instellen. Let op de juiste tijdzone. In Duitsland is dit UTC+1 West-Europa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager Documentatie - cFos-laadregelaarconfiguratie

Firmware bijwerken

Hier kunt u controleren op nieuwe versies en een firmware-update downloaden. Alleen als de gedownloade firmware de juiste signatuur bevat, zal deze worden geïnstalleerd.

HerstartGebruik deze knop om de cFos-laadregelaar opnieuw te starten

Hardware

ModelHet model van de hardware, b.v. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Serie nr.Het serienummer van uw hardware, b.v. W00-001Z
S0 ingangenHier ziet u de stroomniveaus en de getelde pulsen van de S0 ingangen 1 en 2
Backup Configuratie
Configuratie herstellen
U kunt een back-up maken van uw configuratiegegevens in de cFos-laadregelaar naar een aparte back-upruimte, en deze later herstellen met deze kopie
IdentificeerAls u op deze toets klikt, klinkt de pieptoon (en als hij is aangesloten, knippert de LED) op de wallbox, zodat u hem gemakkelijk kunt onderscheiden van meerdere bestaande.