Dokumentasjon

Kostnadsbevisst lading

Hvis du er spesielt oppmerksom på strømforbruket ditt og har en elbil og kanskje også en varmepumpe eller andre smarte apparater, er ønsket om å lade kostnadsbevisst ofte stort.

I vår cFos Charging Manager kan akkurat dette ønsket angis som en laderegel. Innstillingene kan gjøres slik at ladeprosessene er orientert mot gjeldende strømpris. For eksempel kan det stilles inn at lading bare skal finne sted på gunstige tarifftider, dvs. lave tarifftider. Denne funksjonen kan for eksempel realiseres i kombinasjon med Tibber og Awattar. Med dynamiske tariffer overføres den for øyeblikket billigste strømprisen nesten direkte til deg, og forbruket faktureres hver time. Avanserte brukere kan til og med bruke formler eller betingelser i kombinasjon med operatorer, logiske uttrykk og globale variabler som ladningsregler for å kontrollere ladingsprosesser dynamisk.

Mer informasjon om prisstyrt lading